Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
21 januari

Valberedningens förslag till årsmötet 2005

Vid sammanträde den 8 januari 2005 med Valberedningen för föreningen G-gruppen beslutades följande beträffande valberedningens förslag till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2005:
 • att under punkt 13 i dagordningen, "Fastställande av antalet styrelseledamöter" föreslå, att vid val till föreningens styrelse för år 2005 utöver ordföranden omvälja eller nyvälja sammanlagt sex ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter.

 • att under punkt 14 i dagordningen, "Val av styrelseordförande" att till ordförande för år 2005 omvälja
  Gustaf von Gertten, Stockholm

 • att under punkt 15 i dagordningen, "Val av styrelseledamöter" föreslå,

  • att till ledamöter i styrelsen för år 2005 omvälja
   Uve Asp, Älvsjö
   Otfried Czaika, Stockholm
   Anna-Lisa Kuylenstierna, Skarpnäck

  • att till ledamöter i styrelsen för år 2005 nyvälja
   Ardis Grosjean Dreisbach, Solna
   Thomas Murray, Upplands Väsby
   Berit Sesemann-Datta, Stockholm

  • att till suppleant i styrelsen för år 2005 omvälja
   Kurt Persson, Anderslöv
   Björn Zötterman, Saltsjöbaden

  • att till suppleant i styrelsen för år 2005 nyvälja
   Göran Olbers, Bandhagen
   Svea-Lisa Råsäter, Stockholm

 • att under punkt 16 i dagordningen, "Val av revisorer och revisorssuppleanter" föreslå,

  • att till revisor för år 2005 omvälja
   Bo J Ronnerstam, Danderyd
   Olle Sahlin, Lidingö

  • att till revisorssuppleant för år 2005 omvälja
   Kerstin Åhlfeldt, StockholmUppdaterad 2005-01-19. Copyright © 2005 Lars Craemer.