Vägvisare för forskare på Böhmen och Mähren


Böhmens vapen
Böhmens och Mährens vapen
Mährens vapen

Innehåll:

1.Innan du börjar forska om Böhmen och Mähren? 6.Litteratur som kan rekommenderas.
2.Tysktalande befolkning i Böhmen och Mähren 7.Nyttiga hemsidor från forskare om Böhmen och Mähren.
3.Lär om tyskarna och arkiven. 8.Bibliotek för forskning i Böhmen och Mähren.
4.Gå med i någon tysk förening. 9.Hjälp till dig som forskar.
5.Några forskningsexempel.

1. Innan du börjar forska om Böhmen och Mähren?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens Vägvisare för tysk släktforskning. Visserligen behandlas samma uppgifter på såväl sidan om Böhmen och Mähren som på den generella tyska sidan, men material från detta område tas endast fram som exempel på den tyska översiktssidan, medan anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara ofullständigt här på webbsidan om Böhmen och Mähren.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland eller Tjeckien, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Tysktalande befolkning i Böhmen och Mähren

Sedan början av 1500-talet och fram till 1918 har Böhmen och Mähren tillhört de habsburgska arvländerna. I området har hela tiden bott såväl tyskspråkig som slaviskspråkig befolkning. Språkliga, etniska, religiösa och sociala motsättningar mellan olika grupper har under olika perioder funnits i området.

Böhmen och Mähren har varit också varit krigsskådeplatser vid flera krig och då härjats svårt. År 1648 stormades exempelvis Prag av svenska trupper, ledda av fältmarskalken von Königsmarck. En våldsam plundring av stadens rikedomar genomfördes. Mycket av det som togs, finns idag i svenska slott och museer.

Karta över Böhmen och Mähren 1919 - 38

Den tyskspråkiga delen av befolkningen utgjordes mest av bergsmän, hantverkare och ämbetsmän. Dessa var mestadels bosatta i städerna men också på landsbygden i de norra och västra gränstrakterna. Den tjeckisktalande befolkningen var huvudsakligen bosatt på landsbygden. Till följd av industrialiseringen började den tjeckisktalande befolkningen vid mitten av 1800-talet att flytta in till städerna.

Efter första världskriget kom Böhmen och Mähren att tillhöra den nybildade staten Tjeckoslovakien. Vid mitten av 1930-talet uppgick den tyskspråkiga befolkningen till över 3 miljoner. Efter Münchenöverenskommelsen 1938 lät Hitler införliva huvuddelen av det tyskspråkiga Böhmen och Mähren med Tyskland under namnet Sudetenland efter bergskedjan Sudeterna i norr. Efter andra världskriget fördrevs den tyskspråkiga befolkningen.

Tillsammans med delar av det gamla Oberschlesien utgör Böhmen och Mähren idag republiken Tjeckien.

Kartan här ovan visar Böhmen och Mähren under mellankrigsperioden, då de gula områdena beboddes av i huvudsak tyskspråkig befolkning medan de röda områdena var tjeckiskspråkiga. Genom att klicka på kartan får du en förstoring, som också visar Kreis-indelningen.

3. Lär om tyskarna och arkiven.

Mormonerna har gjort stora insatser för att filma tyska kyrkböcker. Till det måste dock läggas, att mormonerna inte fått filma allt de velat i Böhmen och Mähren. Det gör, att du måste ta reda på om det du söker är filmat och vem som har kyrkoböckerna i original, i duplikat eller i form av mikrokort. G-gruppen ger dig här arkiven med material från Böhmen och Mähren, så att du kan skriva till dem eller besöka dem.

Man kan söka efter anor i såväl tyska som i tjeckiska arkiv. Då det gäller kyrkböcker finns förteckningar över orter respektive Kreise och vilka böcker som finns tillgängliga. Där kan man hitta en ort eller Kreis, få reda på vilka årgångar som finns och vart man skall vända sig för att kunna ta del av innehållet. Det finns också en annan bra förteckning över vilka arkiv i Tjeckien, där de katolska och evangeliska kyrkböckerna finns bevarade. Vissa kyrkböcker finns också mikrofilmade på Deutschen Zentralstelle für Genealogie i Leipzig.

Andra tyska arkiv med material från området:
 • Sudetendeutsches Genealogisches Archiv (SGA)
  Amt für Archiv und Denkmalpflege, VSFF-SGA
  Postfach 110643, D-93019 Regensburg
 • Sudetendeutsches Archiv e.V.
  Hochstrasse 8/II, D-81669 München
  Tel. 0049-89-48000330 till 48000339. Fax: 0049-89-48000338
 • Heimatortskartei für Sudetendeutsche
  Kirchlicher Suchdienst HOK, (Gebiet: Sudetenland)
  Ostuzzistrasse 4, D-94032 Passau
  Tel. 0049-851-951669-0. Fax: 0049-851-72776

Det finns en bra beskrivning över tjeckiska arkiv: Var de finns, olika typer av arkivalier, hur man bäst kommunicerar samt kostnader.

Förberedelser inför arkivkontakter genom studium av föreslagen litteratur, historia och geografi är av största vikt för att du skall hitta rätt. Särskilt svårt är det att ta reda på var du kan få tag på kyrkböckerna, men också duplikaten och mikrokorten. Beståndsförteckningar för flera av de böhmiska och mähriska arkiven kan du köpa över nätet.

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. För Böhmen och Mähren är det två föreningar som rekommenderas:

Ytterligare två föreningar kan vara intressanta, den ena tjeckisk och den andra österrikisk:

5. Några forskningsexempel.

Under denna rubrik kommer vi att lägga in exempel från forskare. Kanske du har något lämpligt exempel från din egen forskning på Böhmen och Mähren!

6. Litteratur som kan rekommenderas.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CD-ROM direkt på nätet. Det finns för övrigt ett antal bra hänvisningar till genealogisk litteratur på nätet.

Det finns ett par sidor med litteraturhänvisningar för dig, som forskar på norra Böhmen och särskilt på Kreis Sternberg.

Lämplig litteratur kan du också söka på Libris.

7. Nyttiga hemsidor från forskare om Böhmen och Mähren.

Det finns en hemsida med många länkar till forskare på Böhmen och Mähren kan vara användbar. En sida för den som forskar i Kreis Braunau kan vara till god hjälp. Du kan söka efter namn i Böhmen - såväl på familjer som på orter - och få värdefull vägledning i din forskning.

8. Bibliotek för forskning i Böhmen och Mähren.

Ett av de viktigaste biblioteken, när det gäller tysk släktforskning är Genealogiska Föreningen i Stockholm och deras Hinzesamling. Där finns också en stor tidskriftsamling, där du exempelvis kan läsa artikeln Deutsche in Schweden av Gottfried Hintze i tidskriften Sudetendeutsche Familienforschung, 11. und 12.Heft Dezember 1972.

9. Hjälp till dig som forskar.

Diskussionslistor
Förutom de diskussionslistor, som fordrar medlemskap i VSFF respektive AGoFF, finns det också en tysk-amerikansk lista, som enbart behandlar tyskarna i Böhmen och Mähren. Listan heter german-bohemian-l@rootsweb.com. Enklast anmäler du dig till listan genom att ange "Subscribe". Sedan är det bara att delta i debatten och ställa de frågor du har.

Från och med 1 maj 2003 finns en ny diskussionslista på internet: Sudeten.BMS-L@genealogy.net. Listan är organiserad av VSFF, men är öppen även för dig som inte är medlem i VSFF. Listan är tyskspråkig och behandlar Böhmen och Mähren i dagens Tjeckien samt österrikiska Schlesien. Ange bara "Subscribe", så kan du delta i diskussionen.

Goethe-Institut
G-gruppen har haft stor hjälp av Goetheinstitutet i Stockholm. Goetheinstitutet är tyska statens kulturinstitut och finns på Linnégatan 76 i Stockholm, telefon 08/459 12 00.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med lämpligt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.


Uppdaterad 2003-05-06.