Vägvisare för forskare på Brandenburg och Berlin


Den tidigare tyska provinsen Brandenburgs vapen.
Berlin var huvudstad i provinsen Brandenburg, innan staden blev rikshuvudstad. Berlins moderna vapen.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Brandenburg? 5.Litteratur och bibliotek om Brandenburg.
2.Vad menar vi med Brandenburg? 6.Arkiv för Brandenburgforskaren.
3.Kyrkböckerna i Brandenburg. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 8.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Brandenburg?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens Vägvisare för tysk släktforskning. Visserligen behandlas i stort sett samma uppgifter både på Brandenburgsidan och på den övergripande "tyska" sidan. Material över Brandenburg på den tyska sidan tas däremot endast fram som exempel. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara på den generella tyska sidan och endast ofullständigt här på sidan för forskare på Brandenburg.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Brandenburg?

Karta över Brandenburg 1920

Brandenburg var kurfurstendöme sedan 1356. Vid reformationen 1539 blev Brandenburg lutherskt. Under trettioåriga kriget förde Brandenburg en vacklande utrikespolitik. Under viss tid samarbetade man med Sverige. Gustav II Adolfs gemål Maria Eleonora var prinsessa av Brandenburg. Vid westfaliska freden 1648 tillfördes bland annat Hinterpommern. Därefter var Brandenburg att betrakta som en stormakt i Europa. Adelns makt ökade och livegenskapen blev allt vanligare. År 1660 hade kurfursten också blivit suverän härskare över Ostpreussen och 1701 utropade sig kurfursten till kung av Preussen med Berlin som rikets huvudstad. Brandenburg utgjorde tillsammans med Ostpreussen kungariket Preussen, som efter 1871 blev stommen i kejsardömet Tyskland.

Berlin var från slutet av 1400-talet kurfursendömets huvudstad. Staden har alltid utgjort en viktig handelsplats, men fick ett kraftigt uppsving under senare delen av 1600-talet i samband med att ett stort antal hugenotter invandrade från Frankrike. Berlin var under åren 1806 - 08 besatt av Napoleon, men efter befrielsen kom en oavbruten expansion av staden, som kom att sträckta sig till andra världkriget.

Potsdamöverenskommelsen 1945 innebar, att Brandenburg öster om floderna Oder och Neise tillföll Polen. Större delen av den tyska befolkningen fördrevs därifrån under svåra förhållanden. Området befolkades därefter av polacker, som fördrivits från de områden i öster, som Polen tvingades avträda till Sovjetunionen. Namnen ändrades också på de orter, som tillfördes Polen. En översättning mellan tyska och polska ortsnamn kan vara till stor nytta, om du vill söka i polska arkiv och på moderna kartor.

Kartan ovan visar Brandenburg under mellankrigsperioden 1920 - 38. Det som visas i gult är delstaten Brandenburg i dagens Tyskland, medan det röda området tillhör Polen. Den polska delen av det gamla Brandenburg utgörs av vojvodskapet Zielona Córa och södra delen av vojvodskapet Szczecin. Genom att klicka på kartan får du en förstoring i ett nytt fönster, som också visar Kreisindelningen. En karta över det idag tyska Brandenburgs gällande Kreisindelningen finns också.

3. Kyrkböckerna i Brandenburg.

Kyrkböckerna i form av Kirchenbuchduplikate från slutet av 1700-talet över Brandenburg är till stor del filmade av mormonerna, varför det går att beställa de filmer som omfattar din forskning till något av de center som finns i Sverige. Där kan du för en låg kostnad studera kyrkböckerna. I boken "Kirchenbücher des Ostens" av Christoph Lenhartz, som finns i form av CD hos mormonerna, finns också många uppgifter. Mormonerna har dock inte filmat allt. De äldre böckerna (före 1790) men även kyrkböcker från senare datum är endast tillgängliga ute i de enskilda församlingarna.

En beskrivning hur evangeliska kyrkans arkiv och bibliotek i Brandenburg och hur kan utnyttjas av släktforskare finns på nätet. För att kunna nå de enskilda församlingarna har kyrkan en webbsida, där du kan finna adresserna till pastorsexpeditioner i Brandenburg. Det finns en beskrivning över var och hur släktforskare kan ta del av kyrkböckerna i Brandenburg. Det finns också förteckningar på kyrkbokskopior på nätet, exempelvis för Kreis Angermünde.

Sedan 1876 finns en statlig folkbokföring (s.k. Standesamt) över Brandenburg. Standesamt är till huvuddelen mikrofilmat av mormonerna. Ett sökbart register över kyrkböcker och Standesamt öster om Oder i den polska delen av Brandenburg finns att tillgå.

Om du söker dina anor i nuvarande Polen kan det centrala namnregistret för AOFF (Archiv Ostdeutscher Familienforscher) finns nu sökbart på nätet.

Föreningen Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. - AMF har ett sökbart forskarregister, där man kan söka på namn och/eller ort. Som svar får man den eller de AMF-medlemmar, som har uppgifter om personen du söker. För att komma vidare måste du ta direkt kontakt med forskarna.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen för Brandenburg är Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF). Även Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF) är också viktig framför allt om du forskar i dagens Polen. Har du för avsikt att ta din forskning i Brandenburg på allvar, råder vi dig att bli medlem i åtminstone en av föreningarna. Det kan verka dyrt, men det lönar sig.

Om du forskar i nuvarande polska delen av Brandenburg, kan information om Neumark ge hänvisning till lämplig förening att gå med i.

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen kan också vara en bra kontakt i din forskning på östra Brandenburg.

5. Litteratur och bibliotek om Brandenburg.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Med denna lista kanske du kan få uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan söka på Libris.

6. Arkiv för Brandenburgforskaren.

 • Evangelisches Zentralarchiv
  Bethaniendamm 29
  D-10997 Berlin
  Dokument främst från evangeliska församlingar i tidigare tyska områden. Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.

 • Zentralstelle fur Genealogie - Abteilung des Sächsischen Staatsarchives
  Schongauer Strasse 1
  D-04329 Leipzig

 • Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam - Avdelning I, II och III
  Adress: Postfach 600449
  D-14404 Potsdam
  Besöksadress: An der Orangerie 3
  Telefon: 0049/331-5674-0 Fax: 0049/331-5674-112. Förhandsanmälan per telefon: Anknytning 123
  Beståndöversikt:
  Brandenburgische Landeshauptarchiv förvarar för närvarande omkring 40 000 hyllmeter arkivalier. De enskilda avdelningarna har främst följande arkivalier:
  Avdelning I: Regionala och lokala myndigheter och institutioner från Kurmark, Neumark och Niederlausitz (1100-talet till 1815)
  Avdelning II: Centrala och lokala myndigheter och institutioner från den preussiska provinsen Bandenburg samt regionala och lokala myndigheter och institutioner från Tyska rikes förvaltning av provinsen (1815 - 1945).
  Avdelning III: Cenrala, regionala och lokala myndigheter och institutioner från delstaten Brandenburg (1945-1952).
  Litteratur:
  Übersicht über die Bestände des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam, Bde. I-II, Weimar 1964/67
  Bibliographie zur Geschichte der Mark Brandenburg, Bde. I-V, Weimar 1970 ff.
  Historisches Ortslexikon für Brandenburg, Bde. I-XI, Weimar 1962 ff.

 • Zentrales Grundbucharchiv - Avdelning III och IV
  Adress: Postfach 600449
  D-14404 Potsdam
  Besöksadress: Zum Windmühlenberg
  D-14469 Potsdam-Bornim
  Telefon: 0049/331-504857
  Förhandsanmälan per telefon krävs.

 • Brandenburgischen Landeshauptarchivs i Lübben - Filial till avdelning I
  Gerichtsstraße 4
  D-15907 Lübben
  Telefon och fax: 0049/3546-3160

 • Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
  Archivstrasse 12-14
  D-14195 Berlin
  Bestånd:
  3 800 hyllmeter med arkivalier från den preussiska centralförvaltningen och förvaltningen av de tidigare provinserna Ostpreussen, Westpreussen och Posen.
  Litteratur:
  Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem, vol. 1 (Köln/Berlin: Grote, c1966), pp. 13-76. FHL Book 943 A5gs.

 • Domstiftsarchiv und -bibliothek Brandenburg - Havel
  Adress: Burghof 1
  D-14776 Brandenburg
  Foskarsalens besöksadress: Domlinden 25
  Telefon: 0049/3381-200325
  Beståndsöversikt:
  Arkivet innehåller arkivalier från Brandenburg i form av gamla kyrkböcker och andra kyrkliga dokument från tiden före 1898.
  Besöksanmälan bör görs. Man besvarar inga skriftliga förfrågningar.

 • Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg
  Konsistorium, Archivreferat
  Adress: Postfach 610
  D-10128 Berlin
  Besöksadress: Bachstrasse 1
  D-10555 Berlin
  Telefon: 0049/30-27802-122 eller 123
  Arkivet innehåller 1 800 hyllmeter arkivalier.
  Evangeliska kyrkan Berlin-Brandenburg har givit ut ett häfte: "Nr. 23/Archivbericht", som är en kortfattad översikt från juni 1977 "Kirchenarchive und Kirchenbücher". Ur denna skrift kan man se vilka församlingar och vilka årgångar av kyrkböckerna, som arkiveras hos domkapitlet i Brandenburgs stift och vilka som kan finnas ute hos de enskilda församlingarna. Denna skrift kunde köpas på domkyrkoarkivet för 3 DM.

Studera gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

Vissa forskare måste även söka i polska arkiv. Tyska är också det språk, som rekommenderas för den som tar kontakt, men det händer att dagens polacker hellre väljer engelska. Det är trots allt tyska, som alla gamla handlingar är skrivna på. Efter 1945 är dock alla dokument på polska. Polska statens officiella hemsida över arkiv i Polen kan därför vara värda studium. För att forska på ett polskt arkiv behöver du inte längre (juli 2000) ha ett godkännande från Warschawa.

Läs här på G-gruppssidorna om andras erfarenher av tyska och polska arkiv! Du som har erfarenhet av forskning i tyska eller polska arkiv, skriv och dela med dig av erfarenheterna!

7. Hjälp till dig som forskar.

Goethe-Institut
G-gruppen har haft stor hjälp av Goetheinstitutet i Stockholm. Goetheinstitutet är tyska statens kulturinstitut och finns på Linnégatan 76 i Stockholm, telefon 08/459 12 00.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med gammalt material från dagens Polen. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

Diskussionslistor Brandenburg
Det finns numera på Internet ett par diskussionslistor, som enbart behandlar Brandenburg. Du kan anmäla dig till den generella Brandenburglistan eller Neumarklistan, som behandlar delar det polska Brandenburg. Där kan du delta i debatten och ställa dina frågor.

Några personliga webbsidor med inriktning på Brandenburg, som kan vara värda att studera:

 • Herbert Juling har gjort en sammanställning av namn- och ortregister från tidskriften "Familienforschung in Mitteldeutschland" (FFM)
 • Matthias Teicherts sida över Ostbrandenburg

Speciellt för Berlinforskaren
Berlins adressböcker för åren 1799 till 1943 finns återigen gratis sökbara på Internet. Det är Berliner Zentral-und Landesbibliothek, som svarar för dessa. Här kan man för varje år finna Berlins invånare sorterade antingen på namn eller på adress. Där hittar man förutom förteckning över myndigheter och yrkesregister också olika sevärdheter, teatrar och konsertsalar med aktuella biljettpriser m. m.

8 Uppdragsforskning.

G-gruppen har kontakt med ett antal forskare som hjälper mot ersättning. För närvarande har vi inga egna kontakter varken för Brandenburg eller Berlin, men så fort vi får någon, så kommer det att meddelas här.

Du kan dock vända dig med förtroende till Manuel Aicher och få hjälp med din forskning. Han gör uppdragsforskning och är medlem i Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen med speciell inriktning på bland annat Brandenburg. Om du använder dig av honom vore vi tacksamma om du ville meddela oss dina erfarenheter. Vi kommer bara att rekommendera personer, som vi själv genom kontakter fått trovärdiga omdömen om.


Uppdaterad 2005-01-21.