Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Bokanmälan:

Müller in Pommern

av Rudolf Vandré

Utgiven av Pommerscher Greif e. V. 2007
ISBN 3-9809244-0-8

G-gruppens gåvor till Hintzesamlingen har utökats med en bok över källor till mjölnare och kvarnägare i Pommern som 2004 utgivits av den tyska släktforskarföreningen Pommerscher Greif e V. Författare är Rudolf Vandré som i mer än 20 år forskat efter sina mjölnarförfäder i Pommern. Vandré har sammanflätat resultatet av sin egen forskning med resultaten av den forskning som bedrivits dels av Max Bruhn och dels av Karl Otto och vilka publicerats på 70- och 80-talen i olika tyska periodika.

Boken innehåller namnen på drygt 5000 personer, knappt 2000 orter och knappt 300 kvarnar. Det finns en förteckning över de i registret använda förkortningarna. Dessutom innehåller boken 12 bilder över olika kvarntyper och förklaringar till vissa tyska, inom kvarnnäringen speciella termer. Totalt omfattar boken 332 sidor.

Personregistret omfattar följande uppgifter: efternamn, förnamn, årtal eller tidsspann då personen förekommit som mjölnare, yrke eller titel, ibland kvarnens namn, ibland ort, eventuellt giftermål, övriga uppgifter samt källor. En registerpost kan se ut så här:

Grabow, Johann Jacob; S von Jürgen Heinrich Grabow; vor 1748/86
ErbMüMstr auf der Neuen Mü bei Flinkow Kr Stolp; * Neue Mühle
22.7.1720, † 11.1.1786, Catharina Maria Bartel (KB Arnhagen/
Kuritz, KB Groß Brüskow)

Här står det således att Johann Jacob Grabow var son till Jürgen Heinrich Grabow, att han omnämnts som mjölnare från före 1748 till 1786, att han var Erbmühlenmeister på Neue Mühle nära Flinkow, Kreis Stolp (dvs att han ägde kvarnen och var mjölnar-mästare), att han föddes i Neue Mühle 1720-07-22, att han dog 1786-01-11, att han var gift med Catharina Maria Bartel samt att källorna är KB Arnhagen genom Henry Kuritz i Dresden och KB Groß Brüskow.

I vissa fall anges även hustruns födelseort. Så gifter sig t.ex. mjölnaren Marten Malow 1674-11-23 i Bobbin på Rügen med Hedwig Kerstörp från Calmar, Schweden, och mjölnaren Joh. Jacob Rhode 1778-07-01 i Ahrenshagen med Magdalena Lowisa Engelström från Ystad, Schweden.


Den alfabetiska ordningen avviker från gängse standard. Inom ett familjenamn ordnas således personerna i kronologisk ordning (t ex kommer Samuel Grabow, 1681, före Johann Jacob Grabow, 1748/1786. Dessutom har författaren sammanfört variationerna av familjenamnen (t ex: Schligge, Schley, Schlie, Schley - efter årtal i denna ordning!). Författaren betonar dock i inledningen att läsaren även bör söka efter andra variationer då Vandré endast sammanfört de namn för vilka han kunnat belägga samhörigheten.

En särskild finess i boken är ortsregistret och listan över kvarnarnas namn. Om man vet vad kvarnen kallats kan man söka sig till dess innehavare över tiden. I kvarnregistret hänvisas till orten och i ortsregistret till de sidor i boken där personerna förekommer.
Till exempel:

  Polnisch Mühle -> Matzki Mühle -> bei Behle Kr Czarnikau
Behle Kr Czarnikau -> sidorna 79, 161, 165, 278
Sida 79: Andreas Freymark 1701
Sida 161: Georg Manske 1755/73
Sida 165: Kasimir Matzki 1627
Sida 278: Kaspar Wentland 1667

Slutligen finns ett register över "sidopersoner" såsom hustrur, deras fäder, tidigare äktenskap, svärsöner etc med hänvisning till de sidor där dessa namn förekommer.

För nordiska forskare med anor bland mjölnare i Pommern är boken ett värdefullt tillskott till Hintzesamlingen. När man väl bekantat sig med den speciella struktureringen av boken är denna lättläst.

Copyright © Jürgen Weigle 2007