Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Bokanmälan:

Suomen kirkkojen latina – EFIL: Ecclesiarum Finlandiae Inscriptiones Latinae/Piirtokirjoitukset kirkoissa, kellotapuleissa ja hautausmailla

av Reijo Pitkäranta

Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsingfors 2004
ISBN 951-746-627-7
ISSN 0355-1768

Bokens titel är liksom en stor del av innehållet på finska, dess förord både på finska och latin, men ändå är bokens innehåll av intresse för släktforskningen runt Östersjön. På över 700 sidor presenteras här alla inskrifter i finska kyrkor, på klockstolpar och på kyrkogårdar i Finland. Målet var att skapa en förteckning med kommentarer och översättningar till finskan av alla inskrifter på latin i samband med kyrkor i Finland och såvitt jag kan bedöma har målet uppnåtts.

De sammanlagt 933 inskriptionerna förtecknas i alfabetisk ordning med början i Alahärmä och slutet i Äetsä.

Självfallet är texterna av olika karaktär, en del kan vara bibelställen eller andra teologiska och dogmatiska utsagor, men en stor andel av inskriptionerna är av personhistoriskt interesse. Det kan röra sig om t.ex. informationer om kyrkornas präster (t.ex. i kyrkan i Närpiö/Närpes, s. 338-348), informationer om hantverkare (t.ex. Gerhard Meyer d.y. från Stockholm som tillverkade klockan i Vampula år 1760, s. 611) eller inskrifter på gravstenar eller minnesinskriptioner (t.ex. inskriften över Per Brahe och Katharina Stenbock i Nådendal).

Förteckningar över ortsnamn och personer som finns i en mycket omfattande indexdel, som även tar upp bibelställen och latinska sentenser, vilket gör denna publikation användbar även för dem som inte kan finska. Litteraturhänvisningarna, som finns till de enstaka latinska inskrifterna tar även upp litteratur på andra språk än finskan, främst på svenska, vilket gör att den intresserade kan ha mycket hjälp av denna förteckning över latinska inskrifter i Finlands kyrkor.

Det är klart att den kultur- och personhistoriska skatt som finns gömd i denna bok öppnar sig bara till fullo för den som kan både latin och finska, men den som vill veta om en viss person som har anknytning till Finland finns omnämnd på latin i någon kyrka eller på någon kyrkogård i Finland, kan nu snabbt kontrollera detta med hjälp av denna bok.

Copyright © Otfried Czaika 2007