Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Bokanmälan:

Medan segern firades - min mammas historia

av Jens Orback

Utgiven av Bokförlaget Natur och Kultur, 2007
ISBN 978-91-27-09955-5

Att leva i tystnad och att aldrig klaga
En bok om en flykting från Hinterpommern


1945 tog andra världskriget slut. Året därpå inträdde tystnaden för alla som upplevt detta elände, svultit, lidit men överlevt. Det gäller också författaren Jens Orbacks mamma Katja, som en iskall natt i en hästhage lovade sig själv att aldrig klaga så länge hon fick äta sig mätt på bröd. Efter många år av tystnad och många besök i Wittenberg nära gränsen till den "polska korridoren" och fristaten Danzig har Jens fått sin mamma att berätta om det som hände när ryssarna fanns i byn.

För oss som släkthistoriska forskare och flitiga grävare kring händelserna kring 1945, inräknat deras konsekvenser för de kvinnor som senare hittade en fristad eller ett arbete i Sverige, är tystnaden och tigandet välbekant. Många av deras barn hör av sig till oss för att få hjälp och säger då: Min mor och min far berättade aldrig någonting för oss och nu är de döda. Har vi möjlighet att få veta någonting om deras liv under krigsåren 1939-1945 och tiden därefter.

Vi känner stor tacksamhet till Jens Orback och hans mamma som förstår vikten av att berätta. Den historia som de flesta av oss läst är segrarnas och inte de enskilda människornas som tillhört förlorarna. Jens mamma kom till Sverige 1949 med tigandet i bagaget, gifte sig 1953 i Stockholm, fick fyra barn som vart och ett ärvt ett namn från någon moster eller morbror.

För dagens svenskar blir det en historielektion där fristaten Danzig, de slaviska kasjuberna som inte blev fördrivna från Polen 1945, de tyskar som var ingifta i en polsk familj, de tyskar som var nazister och de tyskar som inte var nazister blir begripligt presenterade. Men framför allt får vi lära känna Katjas familj. Pappa Fritz med erfarenhet av att sitta i rysk fångenskap under första världskriget och att därefter bo i Sankt Petersburg i några år. Fritz var lärare i byn och för detta krävdes då medlemskap i NSDAP men Fritz vägrade.

Katjas mor, Karin, var dotter till godsägaren på Prüssau. Dessa godsägare som Hitler lyckades hålla på gott humör med förmåner. Också Karins släktingar fick betala för detta när ryssarna kommit till byn och polackerna tagit över.

Det är Jens Orbacks bok. Den handlar om hans vånda över hur han skulle få sin mamma att berätta sin historia om hennes fars enkla släkt Poedtke och moderns fina släkt Fliessbach. Jens har en fast övertygelse om att det var viktigt för de efterkommandes mentala hälsa att få ta del av denna släkthistoria. I denna ingår också en kvarn där Katja 1945 satt fången hos en rysk officer i en vecka innan hon lyckades fly. Och i högsta grad det skolhus där familjen bodde och att pappa Fritz var en omtyckt lärare. Omtyckt också av polacker och kasjuber vilket inte räddade Fritz från fångenskap såväl hos ryssar som polacker. Resultatet blev i alla fall att innevånarna i Wittenberg vädjade att Fritz skulle stanna kvar till skillnad mot de flesta tyskarna som fördrevs eller avrättades.

Jens Orback grubblar en hel del över sina släktingars och över tyskarnas attityder till Hitler och nazismen under historiens gång och är föredömligt kritisk och misstänksam mot sina släktingar i dagens Tyskland.

Jens Orbacks bok rekommenderas på de varmaste åt alla som är intresserade av historia, psykologi eller släktforskning.

Fotnoter:

Danzig var före 1919 en tysk stad i Westpreussen. Efter Versaillefreden skapades fristaten Danzig under beskydd av Nationernas förbund. Efter 1945 blev Danzig, som staden heter på tyska, en polsk stad med namnet Gdansk. År 1890 fanns 49 gods i Kreis Danzig.
Wittenberg var före 1919 en liten tysk by i Westpreussen som låg nära kusten och den blivande tyska gränsen mot den "polska korridoren" (160 inv. år 1890). Efter 1919 en by i Hinterpommern inom Tysklands gränser.
Prüssau före 1919 ett gods i Westpreussen (131 inv. år 1890) vid Wittenberg. Efter 1919 pommersk inom Tysklands gränser.
Kurow tyskt gods i Hinterpommern inom Tysklands gränser (135 inv. 1890).

Copyright © Gustaf von Gertten 2007