Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Bokanmälan:

"De räddade staden - Ystadiana 2007"

av Roland Jakobsson, Hans Fredriksson och Sten Hagberg , (red)

Utgiven av Ystads Fornminnesförening, 2007
ISBN 978-91-975370-3-2

År 1883 skrev August Strindberg hyllningen till rivningshysterin: den kända dikten "Esplanadsystemet". Tjugofyra år senare gick några framsynta Ystadsbor med Robert de la Gardie i spetsen mot detta rivningsraseri och bildade Ystads Fornminnesförening som således fyllde 100 år under 2007. För att hedra minnet av grundarna och alla som därefter i deras anda ägnat sin kraft och sin tid åt bevarandet av fädernes arv har Ystads Fornminnesförening under 2007 publicerat en för många familjeforskare synnerligen läsvärd bok: "De räddade staden".

Boken innehåller en kavalkad av för genealoger och historiker värdefulla betraktelser, essäer och faktaartiklar. Om orden forn och fornminne, om föreningens historia och dess ordföranden under åren, om olika bevarandeprojekt, om kultursamlingarna, om dagens aktiviteter ägnade åt att intressera våra efterkommande för det forntida arvet, om "någon att tala med" och om den forna borgen i Grevlunda. Boken avslutas med en trevlig samling av berättande bilder från Ystad tagna under 50 år av fotografen Jan Olle Persson, vilka kan uppskattas av alla läsare av boken.

För varje genealog, inte enbart av skånsk härkomst, men speciellt för alla som forskar "över Östersjön" ty familjerna Berlin, Raders, Rogge och Wendt är invandrade "över Östersjön" - Wold dock över sundet, är följande artiklar synnerligen värdefulla:

  • Om släkterna Wendt och Wold
  • Om Roggegården i Ystad
  • Om postjakten mellan Ystad och Tyskland under 300 år

Historien om familjerna Wendt och Wold, som skrivits av Bengt Svedrell, tar utgång från ett underbart foto daterat 1891 på vilket hela den "tjocka" släkten Wendt poserar med anledning av Mathilda och Richard Wendts silverbröllop. Fotot är taget i den Wendtska gården i Ystad och således tillhör personerna på fotot Ystadsätten Wendt vars stamfader Theodorus Wendt invandrade från Tyskland till Malmö. Hans barnbarn Johan Jacob flyttade sedan till Ystad och det är J. J. Wendt som lägger grunden till den Wendtska gården i Ystad. Dennes dotter Johanna gifter sig med Ludwig Wold vilken Svedrell kallar "Arkitekten som glömdes bort". Artikeln omfattar både ett utdrag ur en dagbok skriven av sonen till J. J. W., korta biografier över olika familjemedlemmar och en väl illustrerad beskrivning av järnvägsstationerna mellan Ystad och Eslöv och andra byggnader som ritades av Ludwig Wold. En viktig källa för artikelförfattaren synes ha varit boken "Skånska släkten Wendt 1719-1914", som utgavs 1914 i 150 exemplar, och i vilken ättlingarna till Theodorus Wendt genom titeln antyder att det funnits en släkt Wendt i Skåne. Som de flesta töser och pågar dock vet finns det ytterligare en, en minst lika namnkunnig släkt Wendt i Skåne, nämligen den som härstammar från Carl Wendt som invandrade cirka 100 år efter Theodorus Wendt, men från Pommern. Och inte nog med det. I Centrala Soldatregistret finns 35 indelta soldater med soldatnamnet Wendt, varav en stor del från Skåne.

Artikeln om Roggegården av Dan Johansson är en byggnadshistorisk beskrivning av något som många nutida nog betraktar som en idyll. Vilket Roggegården onekligen är. Men hus byggs och köps för att leva i. Och så innehåller Johanssons berättelse även intressanta genealogiska uppgifter och socialhistoriska aspekter. Den är historien om utvecklingen av en handelsgård över 3 sekler och om människorna som levt och verkat i den. Den är rikt illustrerad med dels stadsplaner och dels färgfoton av dagens Roggegård.

Under omkring 200 år har Ystad varit Sveriges port mot kontinenten med regelbunden post- och passagerartrafik. Hösten 2003 beslutade föreningen "G-gruppen - Genealogi över Östersjön" att kartlägga denna trafik. Projektledaren Gunnar Ståhl har sedan dess i nära samarbete med Riksarkivet, Krigsarkivet, Landsarkivet i Lund och inte minst med Ystads Fästningsarkiv och ett antal frivilliga medhjälpare läst, fotograferat, tytt och registrerat ett enormt stort antal arkivhandlingar: 20.000 sidor. Ur detta material har man sedan i en första etapp digitaliserat handlingarna från perioden 1830 till 1860 på en CD på vilken man dels kan söka efter olika kriterier bland 21.000 poster för att sedan kunna studera bilderna av 1.200 originalhandlingar. Bakgrunden till och arbetet med projektet samt framtiden för projektet beskrivs av Gunnar Ståhl på ett levande sätt. Hans rikt illustrerade berättelse är läsvärd för varje "Östersjöforskare" och är nästan ett "måste" för den lycklige ägaren av CD:n "Över Östersjön".

Copyright © Jürgen Weigle 2008