Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Bokanmälan:

"Von Kakeldütt und Muddelmasch
Orte, Kirchspiele und Ämter in Mecklenburg
Suchhilfen für Familienforscher"

Att hitta socknen, länet eller den ansvariga folkbokföringen för en by i Mecklenburg

Utgiven av Verein für mecklenburgische Familien- und Personengeschichte, 2008

Svårigheten att hitta sina anor i Tyskland kan understundom bestå i att kunna tillordna ett ortnamn för en by eller en gård till socknen, "länet" eller det tyska "Standesamt" som ansvarade för folkbokföringen. Byarna kunde vara små och socknarna och "Ämter" stora. Till vilken del av Mecklenburg hörde en by eller gård? Vad heter den närmaste större staden och var ligger byn eller gården i förhållande till referensorten? Vilka vigselregister finns? Vilka byar eller gårdar finns ej längre?

För att underlätta för genealogerna har Mecklenburgs genealogiska förening, Verein für mecklenburgische Familien- und Personengeschichte, kommit ut med en nyupplaga av sin första skrift "Von Kakeldütt und Muddelmasch". Nyupplagan från september 2008 har utökats med de orter som inte fanns med i den tidigare upplagan. Listan, som även är en källförteckning, omfattar 3.854 ortnamn. I ingressen finns en kort beskrivning av den alfabetiska ordningen som tillämpats samt av de använda förkortningarna; till exempel:

(u)= orten finns inte längre
NG= "underförsamling"
GHZ= storhertigdöme
MSM= Mecklenburg-Schwerin
MST= Mecklenburg-Strelitz
E= avstånd från socknen till referensorten i km
R= geografisk riktning från referensorten till socknen
SCH= signatur i Schuberts vigselregister

Schuberts vigselregister omfattar nästan alla de över en miljon vigslar som finns i de ännu existerande kyrkoböckerna i norra Tyskland.

Några typiska uppgifter ser ut så här:

Vänster uppslag
löpnrOrtKirchspielBemerkungen
5Ackerhof (u)MöllnNG Sponholz
1258Helle, GroßPenzlinbis 1721 zu Mölln
1259Helle, KleinMöllnbis 1703 zu Breesen
1260Helle, KleinMölln1722 bis 1728 zu Gevezin

Höger uppslag
löpnrGZHBezugsortERSCHAmt 1819Standesamt 2008
5MSN*)
1258MSNNeubrandenburg13SWA3RA Stavenhagen 1Stavenhagen
1259MSNNeubrandenburg12WA3RA Stavenhagen 3Stavenhagen
1260MSNNeubrandenburg12WA3RA Stavenhagen 3Stavenhagen
*) eftersom Ackerhof inte finns längre, finns ej heller någon referensort

För de orter, som tillkommit i nyupplagan, anges ej vilket storhertigdöme de tillhört en gång i tiden.

I slutet av boken finns adresserna till "Ämter" som handhar folkbokföringen; till exempel:

Stavenhagen         Amt Stavenhagen, Stadt Stavenhagen, Der Standesbeamte Schloss 1,
17153 Stavenhagen

Vad "Kakeldütt" och "Muddelmasch" betyder får läsare själv klura ut.

Det anmälda exemplaret av boken är en gåva från Föreningen G-gruppen till Genealogiska Föreningens Hintzesamling i Solna.

Copyright © Jürgen Weigle 2009