Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Bokanmälan:

"Familjen Bernadotte – kungligheter och människor"

av Ingvar von Malmborg, (red)

Riksarkivets och Landsarkivens årsbok 2010

Rubriken kunde också ha varit ”Inte bara kungligheter” när man ser den digra innehållsförteckningen. Denna gång har Riksarkivet siktat in sig på 200-årsjubiléet av Jean Baptiste Bernadottes ankomst till Sverige och Helsingborg den 20 oktober 1810 för att senare bli Karl Johan i Sverige och i Norge. I en omfångsrik volym (360 sidor) speglas perioden 1810 till cirka 1970 mot familjen Bernadotte. Huvudsakligen berörs 1800-talet.

Årsboken innehåller 22 artiklar i skilda ämnen: den politiska nationella omsvängningen kring 1810, den liberala oppositionen mot mitten av 1800-talet, unionsupplösningen 1905, men också om konst, arkitektur, mat, om de nya medierna. Boken avslutas med artiklar om mordet på Folke Bernadotte år 1948 och prins Carls långa och omfattande verksamhet för Svenska Röda korset 1903-1945.

Som medlem i Riksarkivets vänförening Pro Memoria ingår årsboken i medlemsskapet. Boken kan även köpas hos arkiven och hos SVAR.

Copyright © Gunnar Ståhl, 2010