G-gruppens diskussionslista

Denna diskussionslista är G-gruppens miniuniversitet. Här ställer vi frågor, diskuterar och berättar. Inte minst om egna fynd. Om hus, människor, språk, genealogi, historia och annat som berör vår forskning.

Den som väljer att delta på listan och därför sätter ett kryss här ovan kan när som helst välja några andra alternativ:
a) att alltid eller tillfälligt följa listdiskussionen på Yahoogroups webbsidor
b) att vid semestrar och av andra skäl markera att du inte önskar få någon e-post från G-gruppens diskussionslista.
c) om du gör rätt så kan du delta i diskussioner även om du sitter vid en dator på en järnvägsstation i Berlin, Danzig, Tallin, Köpenhamn, Oslo eller Riga.

Allt detta gör du själv. Förutsättningen för detta är att Du har anmält Dig som medlem hos Yahoo. Har du problem så kontaktar du moderatorerna.