Föreningen G-Gruppen

Föreningen G-gruppen är genom sitt arbetsfält en riksförening. Därför är det av största vikt att det byggs upp ett nätverk av kontakter med enskilda forskare och föreningar runt Östersjön. Fortsatta kontakter skall också hållas med institutioner i Sverige såsom Goethe-Institutet, Svensk-Tyska föreningen och Tyska församlingen, S:t Gertruds kyrka. Föreningens styrelse skall också verka för goda kontakter med regionala föreningar i såväl Stockholmsområdet som andra områden i landet i första hand Skåne och Blekinge.

Föreningen G-gruppen följer fortlöpande genom styrelsen verksamheten i de tyska föreningarna Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher AGoFF, Deutsch-Baltische Genealogische Gesellschaft, Pommersche Greif i Greifswald samt Lübeck och Schleswig-Holsteinföreningarna.

Föreningen G-gruppen kommer huvudsakligen att verka över Internet. Med den snabba utvecklingen, som Internet fått i släktforskarsammanhang, blir det därför den naturliga kommunikationssättet för en överregional förening.

Föreningen G-gruppen bedriver verksamhet efter fyra olika huvudlinjer:
  • Den egna webbsidan, där det ges råd och anvisningar om man kan bedriva släktforskning i de olika regionerna omkring Östersjön. Där finns en stor mängd länkar till värdefulla släktforskarsidor på internet. Största delen av webben är öppen för alla.
  • G-gruppens diskussionslistan som enbart är tillgänglig för medlemmar är ett forum för föreningens medlemmar för utbyte av tankar och kunskap av frågor och erfarenheter kring föreningens uppgift: Släktforskningen kring Östersjön.
  • Mötesverksamhet med intressanta teman som berör området genealogi kring Östersjön. Möten har hittills endast ägt rum i Stockholmsområdet och i Skåne och skett ett par gånger om året.
  • G-gruppen driver ett antal projekt om migration över Östersjön såsom "Dalfolk i Pommern" tillsammans med Dalarnas Släktforskarförbund och Pommersche Greif och "Över Östersjön" med i första hand kartläggning av persontrafiken Ystad/Stralsund med postjakter.

Föreningen G-gruppen har i sin medlemsförteckning uppgifter om medlemmarnas forskning.

Föreningen G-gruppen leds av styrelsen, som väljs på årsmötet.

Föreningen G-gruppens årsstämmor finns har hållits på nedanstående tider och platser och finns protokollförda protokollförda här på hemsidan:
Förutom dagordningen med godkännanden och val av styrelse och övriga organ innehåller årsmötena något föredrag eller diskussion av intresse för medlemmarna.

Uppdaterad 2016-05-17.