Vägvisare för forskare på Niedersachsen och Bremen


Niedersachsens och huvudstaden Hannovers vapen
Niedersachsens och Bremens vapen
Bremens vapen

Innehåll:

1.Innan du börjar forska om Niedersachsen och Bremen 6.Litteratur som kan rekommenderas.
2.Vad menar vi med Niedersachsen? 7.Nyttiga hemsidor från forskare om Niedersachsen och Bremen.
3.Lär om tyskarna och arkiven. 8.Bibliotek för forskning i Niedersachsen och Bremen.
4.Gå med i någon tysk förening. 9.Hjälp till dig som forskar.
5.Några forskningsexempel.

1. Innan du börjar forska om Niedersachsen och Bremen

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens Översikt om tysk släktforskning . Visserligen behandlas samma uppgifter på såväl sidan om Niedersachsen och Bremen som på den generella tyska sidan, men material från detta område tas endast fram som exempel på den tyska översiktssidan, medan anvisningar och redogörelser av allmänt slag bara redovisas ofullständigt här på webbsidan om Niedersachsen och Bremen.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska föreningar eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Niedersachsen?

Niedersachsen bildades 1946 under den brittiska ockupationen efter andra världskriget. Detta gjordes genom en sammanläggning av de områden som tidigare utgjorts av kungariket Hannover, storhertigdömet Oldenburg, hertigdömet Braunschweig samt furstendömet Schaumburg-Lippe. Befolkningen tillhör till 67 % den evangelisk-lutherska kyrkan medan 19 % är romersk-katolska.

Med kungariket Hannover införlivades 1720 de svenska områdena Bremen och Verden, som Sverige tidigare erhöll i westfaliska freden 1648. Kungamakten avskaffades 1867 och Hannover blev då en provins inom Preussen.

Karta över Niedersachsen

Oldenburg var danskt område under åren 1667 och 1773. Därefter blev det hertigdöme 1777 och storhertigdöme 1815. Den sista storhertigen abdikerade 1918, varefter Oldenburg fick en republikansk författning inom Tyska riket.

Braunschweig var tidigt ett hertigdöme men det har under årens lopp genom delningar och sammanslagningar genomgått stora förändringar. Åren 1807 - 13 tillhörde Braunschweig det franska lydriket Westfalen. Hertigdömet återinfördes 1814. Braunschweig anslöts därefter till Tyska förbundet och till Tyska riket 1871. Den siste hertigen avgick 1918 och var därefter "Land" tills det kom med i bildandet av delstaten Niedersachsen 1946.

Schaumburg-Lippe blev furstendöme 1807 och anslöts till det Tyska riket 1871.

Den forna Hansastaden Bremen blev en fri riksstad 1646 och anslöts till Tyska förbundet 1867 och till Tyska riket 1871. Nu är Bremen en egen delstat inom Niedersachsens gränser.

Kartan här ovan visar Niedersachsen före 1918. De gula områdena är Hannover, de rosa Oldenburg, de ljusbruna Braunschweig och de ljusgröna Schaumburg-Lippe. Den fria staten Bremen visas i orange. De gamla svenska besittningarna i Hannover visas i ljusare gult. Om du klickar på kartan får du en förstoring, som också visar Kreis-indelningen.

Det finns en modern zoombar karta över Niedersachsen, där du enkelt kan söka de orter som intresserar dig.

3. Lär om tyskarna och arkiven.

Då det gäller kyrkböckerna från församlingar i Niedersachsen, är det viktigt att veta till vilket område församlingen hörde före 1946. De flesta församlingarna kan du nå via e-post, men till många måste du skriva ett vanligt brev. För G-gruppens medlemmar finns hjälp att formulera förfrågningsbrev till tyska församlingar. Uppgifterna om adresser finner du hos respektive kyrka:

De äldsta kyrkböckerna från de olika församlingarna i Oldenburg fram till 1800 finns tillsammans med duplikaten för tiden 1801 - 1875 finns mikrofilmade på statsarkivet i Oldenburg.

Kyrkböckerna från Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers finns som regel kvar ute i församlingarna. Äldre böcker fram till 1851 och i vissa fall till 1874 finns mikrofilmade hos Kirchenbuchamt Hannover.

Kyrkböckerna från Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig fram till 1814 samt duplikaten 1815 - 75 finns på Statsarkivet i Wolfenbüttel.

Kyrkböckerna från Bremen-Verden för tiden 1715 - 1852 finns i statsarkivet i Stade.

Kyrkböckerna från Schaumburg-Lippe finns tillgängliga i Staatsarchiv Bückeburg.

För katolska kyrkan finns kyrkböckerna fram till 1875 på stiftsarkiven i Osnabrück och Hildesheim.

Mormonerna har gjort stora insatser för att filma tyska kyrkböcker. Till det måste dock läggas, att mormonerna inte fått filma allt de velat i Niedersachsen. Det gör, att du måste ta reda på om det du söker är filmat och vem som har kyrkoböckerna i original, i duplikat eller i form av mikrokort.

Andra tyska arkiv med material från Niedersachsen:

Förberedelser inför arkivkontakter genom studium av föreslagen litteratur, historia och geografi är av största vikt för att du skall hitta rätt. Särskilt svårt är det att ta reda på var du kan få tag på kyrkböckerna, men också duplikaten och mikrokorten.

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. För Niedersachsen bör du välja den eller de föreningar som täcker det område där du söker dina anor.

Ytterligare två föreningar kan vara intressanta:

5. Några forskningsexempel.

Under denna rubrik kommer vi att lägga in exempel från forskare. Kanske du har något lämpligt exempel från din egen forskning i Niedersachsen och Bremen!

6. Litteratur som kan rekommenderas.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CD-ROM direkt på nätet. Det finns för övrigt ett antal bra hänvisningar till genealogisk litteratur på nätet.

Lämplig litteratur kan du också söka på Libris.

7. Nyttiga hemsidor från forskare om Niedersachsen och Bremen.

Många forskare på Niedersachsen och Bremen har lagt ut sin forskning på egna hemsidor. Där är ofta sökbegreppen efternamn eller orter. En sida för den som forskar i Ostfrisien kan vara till god hjälp, liksom Ostfrieslands Ortssippenbücher .

8. Bibliotek för forskning i Niedersachsen och Bremen.

Ett av de viktigaste biblioteken, när det gäller tysk släktforskning är Genealogiska Föreningen i Stockholm och deras Hinzesamling.

9. Hjälp till dig som forskar.

Diskussionslistor
Förutom de diskussionslistor, som fordrar medlemskap i någon förening, finns det också öppna listor, där vem som helst kan ansluta sig. Generellt kan sägas att de föreningsanknutna listorna är att föredra, då debatt där oftast är mer seriös. Den största och mest kända listan heter FamNord och är en öppen lista, som täcker hela norra Tyskland. Några andra öppna listor är:
Enklast anmäler du dig till listan genom att ange "Abonnieren" eller "Subscribe". Sedan är det bara att delta i debatten och ställa de frågor du har.

Till de viktigaste föreningsbundna listorna för området hör:
För dessa listor gäller det att först och främst skaffa sig ett medlemskap.

Goethe-Institut
G-gruppen har haft stor hjälp av Goetheinstitutet i Stockholm. Goetheinstitutet är tyska statens kulturinstitut och finns på Linnégatan 76 i Stockholm, telefon 08/459 12 00.

Professionella släktforskare
Inom G-gruppen har vi ingen egen erfarenhet av uppdragsforskning på Niedersachsen eller Bremen. Du kan dock vända dig med förtroende till Jens Th. Kaufmann eller Falk Liebezeit och få hjälp med din forskning. Bägge dessa gör uppdragsforskning och är medlemmar i Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen med speciell inriktning på Niedersachsen.


Uppdaterad 2005-10-25. Copyright © 2004 Lars Craemer.