G-gruppens hemsida har givit släktforskare hjälp och stöd  sedan 20/3 1999

   


G-gruppen är medlem i tyska släktforskarförbundet   DAGV

Aktuellt och Senaste nytt


12 december

Hemsidan och Facebook

Medlemmarna i G-gruppen har nu möjlighet att ta del av samtliga styrelseprotokoll sedan starten av föreningen 2000. Du finner protokollen på medlemssidan pkt 1.

Samtliga vägvisare på hemsidan har uppdaterats och alla länkar skall nu fungera. Vi uppmanar alla läsare att meddela föreningens webmaster om ni finner brutna länkar eller annat som behöver rättas till.

G-gruppen finns nu även på Facebook. Anmälan krävs men är öppen för alla. Här finner du Facebooksidan.


11 december

G-gruppens nyhetsbrev

Som medlem har du i dagarna fått föreningen G-gruppens första nyhetsbrev. Avsikten är att vi varje månad med undantag under sommarmånaderna skickar ett nyhetsbrev till våra medlemmar.

Har du förslag till innehåll eller tips är du välkommen att maila G-gruppen.

Nyhetsbrevet finns även att läsa här.


19 november

G-gruppens styrelse i Karlskrona för verksamhetsplanering

I helgen träffades delar av föreningen G-gruppens styrelse i Karlskrona för verksamhetsplanering inför 2018. Precis varit i Tyska kyrkan i Karlskrona där Harry Rson Svensson höll en uppskattad guidning om den tyska församlingens historia.

Fr.v. HD Grahl, Katarina Möller, Erik Lindholm och Jan-Åke Kristiansson Hager.


23 september

Regeringen satsar på släktforskning

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner kronor från och med 2018 så att avgifterna för att få tillgång till digital arkivinformation hos Svar kan tas bort. Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade kostnader för till exempel privatpersoner som bedriver släkt- eller bygdeforskning. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018.


22 september

69:e tyska genealogidagarna 2017

Idag börjar de 69:e tyska genealogidagarna 2017 i Dresden som varar till söndag den 24/9, kl 16:00.

G-gruppen är inte fysiskt närvarande men uppmärksammas ändå. Föreningen i Dresden, som anordnar dagarna, har till dagarna utgett en 44-sidig tidskrift i A4-format med många intressanta artiklar. G-gruppen presenteras i den redaktionella texten på sida 7 som nybliven medlem i DAGV Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände och presenterar sig själv i en annons på sida 27. Vi önskar våra tyska forskarkollegorna all framgång.

Styrelsen


14 september

Ett till synes omöjligt fall

Ordföranden i G-gruppen, Jan-Åke Hager, beskriver i en uppsats om sin bakgrund och hur han med hjälp av G-gruppen finner sina rötter i Tyskland. En väl läsvärd beskrivning hur man, trots svårigheter, kan agera för att finna sina rötter. Uppsatsen finner du via denna länk.


4 september

Släktforskardagarna i Halmstad den 26-27 augusti 2017

G-gruppen deltog i släktforskardagarna i Halmstad tillsammans med nio tyska släktforskarföreningar.

Dagarna var välbesökta med totalt 5375 närvarande. G-gruppen fick tillsammans med de tyska föreningarna besvara ett otal frågor om hur man släktforskar i Tyskland och även vad ett medlemskap i G-gruppen innebär.

Christian Kirchner från DAGV – Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände, höll ett välbesökt föredrag om hur man forskar inte i bara i Tyskland utan om tyska anor, då dessa är spridda i en stor del av världen. Föredraget var det mest välbesökta av 30 föredrag. G-gruppen är medlem i DAGV, se notis nedan.

Släktforskardagarna gav mersmak inför nästa års släktforskardagar i Växjö, då arrangemanget var väl organiserat och de många besökarna som gav oss möjlighet att informera om G-gruppen. Bilden visar ordföranden Jan-Åke Hager framför föreningens monter.


20 juli

G-gruppen medlem i tyska släktforskarförbundet

Styrelsen hade vid mötet 2017-05-20 beslutat att söka medlemskap i det tyska släktforskarförbundet DAGV till vilket 85 tyska familjeforskarföreningar är anslutna. Syftet med vår ansökan är dels att återskapa tidigare samarbeten med vissa tyska föreningar och dels att bredda vår kontaktyta bland de tyska föreningarna. Ytterligare steg i detta syfte är att G-gruppen kommer att delta i en med flera tyska föreningar gemensam monter vid de svenska släktforskardagarna Halmstad 2017 samt att vi kommer att annonsera i utställningskatalogen för de tyska släktforskardagarna Dresden 2017.

Föreningen G-gruppen har nu blivit antagen som föreningsmedlem nr 89 i DAGV. Samtidigt med oss har International Centre for Archival Research ICARUS och Federation of Family History Societies FFHS antagits som koopererande medlemmar i DAGV. Därigenom ökas våra kontaktytor till andra släktforskare ytterligare, förhoppningsvis till allas gagn och nytta.

Styrelsen


17 maj

G-gruppen deltar i släktforskardagarna i Halmstad den 26-27 augusti 2017

I samarbete med våra tyska vänföreningar, DAGV Deutsche Arbeitgemeinschaft genealogischer Verbände e. V. och Pommerscher Greif, Thüringen samt Kurhessen-Waldeck kommer G-gruppen att närvara med ett gemensamt stånd i mässhallen.

Ni är hjärtligt välkomna att besöka våra närvarande representanter. Årets tema på släktforskardagarna är ”Vägar till Västerhavet” och fylligare information finns på släktforskardagarnas hemsida.


27 april

Rapport från G-gruppens virtuella årsmöte 2017

G-gruppens årsstämma för verksamhetsåret 2016 ägde rum över internet under tiden 26 mars 2017 till den 22 april 2017. Total inbjöds 225 medlemmar att delta av vilka 73 deltog (32,44 %) i det virtuella årsmötet.

Årsstämman nyvalde i enlighet med valberedningens förslag, Jan-Åke Hager från Skoghall i Värmland till föreningens ordförande för verksamhetsåret 2017. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Björn Sonesson (nyval) från Malung i Dalarna och Erik Lindholm (omval) från Åland. Hans-Dieter Grahl (nyval) från Stockholm valdes till styrelseledamot på 1 år. Katarina Möller från Karlskrona i Blekinge valdes vid årsmötet 2016 för verksamhetsåren 2016 och 2017. Till ny förste ersättare valdes Gustaf Eichbaum från Fuldabrück-Berghausen i Hessen och som andra ersättare omvaldes Jürgen Weigle från Spånga, Stockholm..

Till revisorer omvaldes Eva Almqvist samt till ersättare Svea-Lisa Råsäter, båda på ett år.

Till valberedning omvaldes Ulla-Brita Sjöblom Pedersson.

Hans-Dieter Grahl valdes till ny organisatör tillika rösträknare för virtuella röstningar. Hans-Dieters mandat är tills vidare, dvs utan tidsbegränsning. Vi ber att få tacka tidigare organisatör Juergen Spoida för hans insats för att bygga upp virtuella omröstningar.

Inom kort kort kommer stämmoprotokollet att publiceras på hemsidan.

Till styrelsen

Styrelsen

30 mars

Presentation av de föreslagna nya styrelsemedlemmarna

Jan-Åke Hager

Jag är 58 år och blev nyfiken på mina Tyska rötter för några år sedan. Bor i Skoghall. Har forskat mycket på mina svenska anor men inte dom Tyska. Blev tipsad om föreningen G-Gruppen av släktforskare på Facebook sidor. Så jag tänkte varför inte och hittade hemsidan och anmälde mej som medlem. Har haft stor nytta av mitt medlemskap i föreningen samt att jag vill att den ska vara kvar.

Hans-Dieter Grahl

Fyller 69 år i år gift, bosatt på Södermalm i Stockholm. Är född i Tyskland, var tre år när vi kom hit till Sverige 1951. Gick i pension i fjol som VD för Sjöbefälsföreningen. Har långt tillbaks i tiden varit en kortare tid på Landsarkivet i Härnösand. Har stor datorvana, bl.a. byggt och drivit föreningens första hemsida. Talar och skriver tyska och engelska.

Björn Sonesson

Jag är 46 år, singel och bor i Malung i Dalarna. Sedan mycket tidig ålder är jag gravt hörselskadad och jag är styrelsemedlem i Dalarnas distrikt av Hörselskadades Riksförbund och ordförande i en lokalförening som heter HRF Malung-Vansbro. Är allmänt föreningsaktiv och medlem i ett antal släktföreningar och i ett par familjesläktföreningar. Jag hade varit medlem i Genealogiska Föreningen i några år när jag fick reda på att Föreningen G-gruppen fanns. Sedan kom jag med här också som medlem.

Jag har läst humanistiska ämnen i 5 år på universitet i Uppsala Universitet. Historia, etnologi (folklivsforskning, fast mindre traditionell dock än det var på 1940-talet dock),arkeologi och så litet annat också bl.a. en kortkurs i nordiska språk. En värdefull sak var att jag vid 2-3 helt olika tillfällen hade förmånen att gå en akademisk kurs i handskriftsutbildning. Därefter har jag läst i ett års tid på Mitthögskolan i Härnösand på Arkiv- och dokumentvetenskaplig utbildning.

1997 samma år som jag avslutade kursen fick jag jobb på Malungs kommun och har varit kvar där sedan dess. Jag arbetar i yrkeslivet som arkivarie i en kommun med enskilda arkiv som specialitet. Malungs lokalhistoriska arkiv har varit mitt "skötebarn" i många år. Släktforskningen började jag med för många år sedan. Till en början genom min morfars eget intresse. Har särskilt intresse för släkten von Knorring och om den ointroducerade grenen av släkten som det företrädesvis ännu finns relativt många av i Dalarna.

Gustaf Eichbaum

Gustaf Eichbaum föddes 1935 i Berlin. Fadern kom från Metz i Lothringen, som före första världskriget tillhörde Tyskland. Modern kom från Anhalt. När familjen 1943 blev utbombad i Berlin följde dramatiska år för åttaåringen: Först evakuering till Pommern, ett år senare till Böhmen-Mähren, därifrån utdriven skiljdes Gustaf under flykten från sina föräldrar och hamnade i Schlesien som blivit polskt område vid krigsslutet. 1946 utvisades han från Polen till Westfalen i Västtyskland. Så småningom kunde Gustaf återförenas med sina föräldrar, fast i Passau, Bayern. Det var dramatiska år för en liten pojke i en ömtålig ålder.

Skolgången avslutades med fyra år i gymnasiet. Sedan blev Gustaf lärling inom jordbruksyrket med bland annat ett års praktik i Sverige, rättare sagt i Skåne. Grunderna i svenska språket lärde Gustaf sig ett år tidigare i Tyskland medels en kurs i svenska på grammofonskivor. Väl i Blentarp i Skåne lärde han sig dock främst danska genom att titta på dansk ’fjernsyn’. Svensk TV fanns inte på den tiden. Men på söndagarna gick han i kyrkan för att förkovra sig i svenskan. Han läser och förstår fortfarande danska, norska och svenska väl och håller språken vid liv genom läsning och brevväxling.

Hemkommen till Tyskland tjänstgjorde Gustaf 1961-1969 vid flygvapnet (radar). Senare utbildade han sig till lärare vid Lärarhögskolan i Göttingen och utövade yrket från 1973 till 1997 i Hessen. Han lever numera i Fuldabrück-Bergshausen.

1993 valdes Gustaf till ordförande för ”Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck e.V.“, en släktforskarförening med 350 medlemmar och ett uppdrag som han fortfarande sköter. Gustaf blev tidigt medlem i G-gruppen, var mycket aktiv på diskussionslistan och utsågs 2003 till G-gruppens andre hedersmedlem under de tyska släktforskardagarna i Schwerin.

Genom sina olika släktgrenar är Gustaf väl förtrogen med samtliga tyskspråkiga områden, speciellt med Pfalz, norra Hessen och Brandenburg, icke att förglömma hugenotterna i Frankrike…

När Gustaf inte släktforskar håller han sig i trim genom friidrott, såväl som aktiv såsom tränare inom bl. a. löpning, på vintern inomhus. Gustaf har även ägnat sig åt orientering i Danmark, Sverige och Skottland samt sprungit tre maratonlopp. Men det var då…


6 november

Medlemmarnas forskning

Sidan som visar medlemmarnas forskning har nu uppdaterats. Den innehåller inte bara de släktnamn som finns i deras forskning utan även orter och och geografiska områden, som ingår i forskningen. Många medlemmar söker också särskilda yrken. Dessa finns nu också förtecknade.

Till tidigare notiser

Uppdaterad 2017-12-12 Copyright © G-gruppen