Vägvisare för forskare på Ostpreussen


Den tidigare tyska provinsen Ostpreussens vapen.
Preussens gamla huvudstad Königsberg heter numera Kaliningrad och är en av Rysslands Östersjöstäder.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Ostpreussen? 6.Litteratur och bibliotek om Ostpreussen.
2.Vad menar vi med Ostpreussen? 7.Arkiv för Ostpreussenforskaren.
3.Kyrkböckerna i Ostpreussen. 8.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 9.Uppdragsforskning.
5.Några forskningsexempel.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Ostpreussen?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens Vägvisare för tysk släktforskning. Visserligen behandlas i stort sett samma uppgifter både på Ostpreussensidan och på den övergripande "tyska" sidan. Material över Ostpreussen på den tyska sidan tas däremot endast fram som exempel. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara på den generella tyska sidan och endast ofullständigt här på sidan för forskare på Ostpreussen. Du bör även studera G-gruppens Vägvisare för forskare på Westpreussen och Danzig, eftersom det finns många gemensamma problem vid forskning på dessa båda tidigare tyska provinser.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Ostpreussen?

Karta över Ostpreussen 1878 - 1920

Ostpreussen beboddes tidigt av den baltiska stammen pruserna, som bedrev bärnstenshandel med romarna. Området kristnades och förtyskades under 1200-talet av Tyska Orden. Där bildades under reformationen hertigdömet Preussen, som var i personalunion med Brandenburg. Huvudstad i Preussen var Königsberg. År 1701 antog kurfursten Fredrik III av Brandenburg titeln "Fredrik I, kung av Preussen". Vid Polens första delning 1772 fördes områdena väster om floden Wisla till Preussen. Då fick det gamla Preussen namnet Ostpreussen.

Det ny området vid Östersjön blev Westpreussen. Efter Napoleons fall 1815 blev kungadömet Preussen synonymt med "Die Vereinigten Preussischen Staaten", som också innefattade staterna Schlesien, Brandenburg, Pommern och så långt västerut som Nordrhein-Westfahlen. Berlin blev då huvudstad. Efter 1871 utgjorde Preussen stommen i kejsardömet Tyskland. Alla tyska kungadömena upplöstes 1918. Efter andra världskriget delades Ostpreussen mellan Polen och Sovjetunionen. Gränsen drogs söder om Königsberg, som döptes om till Kaliningrad. Namnen ändrades också på de de flesta andra orter. En översättningstabell mellan de gamla tyska och de nya ortsnamnen kan då vara till stor nytta. Det gäller särskilt, om du vill söka i polska eller ryska arkiv och på moderna kartor.

Kartan visar Ostpreussen 1878 - 1920, där den gröna delen nu är litauiskt område, den blå ryskt och den röda polskt. Den västra, ljusare delen tillfördes Ostpreussen från Westpreussen 1920. En omfattande etnisk rensning genomfördes efter andra världskriget, då 97 % av den tyskspråkiga befolkningen flydde eller fördrevs. Genom att klicka på kartan får du fram en "Kreiskarta" i ett nytt fönster.

Ostpreussen indelades i "Kreise": Stadt- och Landkreis Allensein, Angerapp, Angerburg, Bartenstein, Braunsberg, Ebenrode, Elchniederung, Fischhausen, Gerdauen, Goldap, Gumbinnen, Heiligenbeil, Heilsberg, Stadt- och Landkreis Insterburg, Johannisburg, Stadt- och Landkreis Königsberg, Labiau, Lötzen, Lyck, Mohrungen, Niedenburg, Ortelsburg, Osterode, Preussisch Eylau, Preussisch Holland, Rastenburg, Rössel, Samland, Schlossberg, Sensburg, Tilsit, Tilsit-Ragnit, Treuburg och Wehlau.

3. Kyrkböckerna i Ostpreussen.

Kyrkböckerna i den nuvarande polska delen av det forna Ostpreussen är till stor del filmade av mormonerna, varför det går att beställa de filmer som omfattar din forskning till något av de center som finns i Sverige. Där kan du för en låg kostnad studera kyrkböckerna. En lista över evangeliska församlingar i Ostpreussen visar vilka perioder dop-, vigsel- och begravningsböcker för de olika församlingarna, som finns tillgängliga. Det finns också en webbsida, där du kan finna adresserna till de olika katolska församlingarna i Polen.

Sedan 1876 finns en statlig folkbokföring (s.k. Standesamt) över Ostpreussen. Ett sökbart register över kyrkböcker och Standesamt finns att tillgå.

Det finns även en sammanställning över 8000 namn i Danzig samt i Ost- och Westpreussen, som gjorts av en enskild forskare.

Det centrala namnregistret för AOFF (Archiv Ostdeutscher Familienforscher) finns nu sökbart på nätet. Det kan vara ett mycket bra hjälpmedel om du forskar på Westpreussen.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningarna för Ostpreussen är:

Har du för avsikt att ta din forskning i Ostpreussen på allvar, råder vi dig att bli medlem i någon av föreningarna. AGoFF är bäst för den som själv är uppkopplad mot Internet. Dyrt är det, men det lönar sig.

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen kan också vara en bra kontakt i din forskning på Ostpreussen och Königsberg.

5. Några forskningsexempel.

G-gruppens Hans Krüger har haft framgång i sin forskning om sina anor från Danzig. Läs om hans erfarenheter från Danzigforskning! Under denna rubrik kommer vi att lägga in ytterliga exempel från forskare. Kanske du har något lämpligt exempel från din egen forskning i Ostpreussen!

6. Litteratur och bibliotek om Ostpreussen.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Med denna lista kanske du kan få uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan söka på Libris.

7. Arkiv för Ostpreussenforskaren.

De dokument som finns i tyska arkiv från Ostpreussen är i huvudsak följande:

Studera gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

Sålunda måste man söka i polska arkiv och i någon mån i ryska arkiv, om det finns något där. Miljontals tyskar fördrevs från Ostpreussen, så det kan vara svårt att klara sig med tyska språket. De flesta människor i Ostpreussen är antingen polsk- eller rysktalande. Tyska är emellertid viktigt, då det trots allt är tyska, som alla gamla handlingar är skrivna på.

Nedan finner du uppgifter om beståndsöversiker och adresser till de viktigaste polska arkiven.

Beståndsöversikter för olika polska statsarkiv:

Archiwa Panstwowe w Polsce : przewodnik po zasobach / Oprac. zbiorowe
pod
red.Andrzeja Biernata i Anny Laszuk.
"Statsarkiven i Polen: Beståndsöversikter",
Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych/
Wydawnictwo DiG, 1998, 539 pp.;index, pp. 537-539.
ISBN 83-86643-17-X und 83-7181-029-6.

"Staatsarchiv Danzig - Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945", utgiven (2000) av Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte.

Adresser till polska arkiv:

De polska statliga arkiven presenterar sig på nätet med adress och telefonnummer i en engelskspråkig version. Det gäller både nationella och regionala arkiv. Där finns också en karta över var de ligger. För att forska på ett polskt arkiv behöver man inte som tidigare (juli 2000) ha ett godkännande från Warszawa.

Läs här på G-gruppssidorna om andras erfarenher hos polska arkiv! Du som har erfarenhet av forskning i polska arkiv, skriv och dela med dig av erfarenheterna!

8. Hjälp till dig som forskar.

G-gruppen har haft stor hjälp av Goetheinstitutet i Stockholm. Goetheinstitutet är tyska statens kulturinstitut och finns på Linnégatan 76 i Stockholm, telefon 08/459 12 00.

Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med ostpreussiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

I Quassowski kartoteket finns omkring 350.000 personuppgifter från i huvusak Ost- och Westpreussen. Kartoteket har byggts upp under 50 år av ett flertal privata forskare. Tidigare fanns det på Internet, men är nu endast tillgängligt i bokform, som kan beställas från Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V. Man finner dock en del namn på Familienforschung Sczuka.

Sedan en tid har också en gammal adressbok från Neidenburg i Ostpreussen lagts ut som sökbar databas på internet.

9 Uppdragsforskning.

G-gruppen har kontakt med ett antal forskare som hjälper mot ersättning. För närvarande har vi ingen lämplig kontakt i Ostpreussen, men så fort vi får någon, så kommer det att meddelas här. Vi lämnar ut namn, men begär i gengäld rapport om resultaten. Vi meddelar samtidigt de aktuella personerna, att vi gör reklam för dem, men att vi följer upp att kunden blir nöjd. Vi kommer bara att rekommendera personer, som vi själv genom kontakter fått trovärdiga tips om och i vissa fall också träffat.


Uppdaterad 2003-12-25. Copyright © 2002-2003 Lars Craemer.