Projekt Över Östersjön

Dokument från svenska arkiv
över utfärdade passhandlingar
och passagerarlistor för
skepp i utrikes trafik

Innehåller sökbar namnlista

Resande mellan svenska och andra hamnar runt Östersjön

Period Innehåll om resande Arkiv Arkivnummer Volym
1690 - 1695 Passagerare Ystadstrafiken Kanslikollegiet SE\RA\Kanslikollegiet Vol GVI 11
1693 Passagerare flera hamnar Passväsen SE\RA\Ämnessamling Vol 2
1693 - 1696 Passagerare flera hamnar Passväsen SE\RA\Ämnessamling Vol 3
1695 - 1698 Passagerare Ystadstrafiken Kanslikollegiet SE\RA\Kanslikollegiet Vol GVI 12
1699 - 1706 Passagerare Ystadstrafiken Kanslikollegiet SE\RA\Kanslikollegiet Vol GVI 13
1705 - 1708 Utlämnade pass i Malmö Skånska Guvernementet SE\LLA\Skånska Guvernementet Vol 47 - 50
1720 - 1732 Passagerare Helsingborg - Helsingör Överpostdirektören SE\RA\Öpd Vol E2E 2
1721 - 1745 Utfärdade pass flera hamnar Passväsen SE\LLA\Malmöhus Läns
Landskansli
Vol EIVa 01
1724 - 1729 Passagerare Ystadstrafiken Kanslikollegiet SE\RA\Kanslikollegiet Vol GVI 14
1726 - 1727 Passagerare Ystadstrafiken Överpostdirektören SE\RA\Öpd Vol E3D 186
1728 - 1729 Passagerare Ystadstrafiken Överpostdirektören SE\RA\Öpd Vol E3D 187
1730 - 1733 Passagerare Ystadstrafiken Överpostdirektören SE\RA\Öpd Vol E3D 188
1730 - 1750 Passagerare Ystadstrafiken Kanslikollegiet SE\RA\Kanslikollegiet Vol GVI 15
1734 - 1737 Passagerare Ystadstrafiken Överpostdirektören SE\RA\Öpd Vol E3D 189
1738 - 1753 Passagerare Ystadstrafiken Överpostdirektören SE\RA\Öpd Vol E3D 190
1752 - 1757 Passagerare Ystadstrafiken Kanslikollegiet SE\RA\Kanslikollegiet Vol GVI 16
1776 - 1788 Passagerarerapporter Från Ystad SE\LLA\Malmöhus Läns
Landskansli
Vol EIVa 02
1830 - 1841 In- och utresande Ystad Ystad fästning SE\KrA\0032:000A:Ö:018 Vol 03
1830 - 1842 In- och utresande Ystad Ystad fästning SE\KrA\0032:000A:Ö:018 Vol 02
1831 - 1840 Utresande Ystad Ystad fästning SE\KrA\0032:000A:Ö:018 Vol 00
1836 - 1843 In- och utresande Ystad Ystad fästning SE\KrA\0032:000A:Ö:018 Vol 04
1842 - 1846 In- och utresande Ystad Ystad fästning SE\KrA\0032:000A:Ö:018 Vol 05
1842 - 1849 Passageraravgifter Ystad Ystad fästning SE\KrA\0032:000A:Ö:018 Vol 06
1850 - 1867 Utrikes pass Ystad fästning SE\KrA\0032:000A:Ö:018 Vol 08b
1850 - 1859 Utfärdade pass Utpasserande frän Malmö SE\LLA\Malmöhus Läns
Landskansli
Vol BII aza01
1850 - 1867 In- och utpasserande Ystad Ystad fästning SE\KrA\0032:000A:Ö:018 Vol 08a
1853 - 1857 In- och utpasserande, m.m. Ystad Ystad fästning SE\KrA\0032:000A:Ö:018 Vol 07
1857 - 1864 Passlösen Ystad Ystad fästning SE\KrA\0032:000A:Ö:018 Vol 08a