Tillbaka till menyn
Volymen fotograferad av ArkivDigital

Projekt Över Östersjön

Riksarkivet Kanslikollegiet
Vol GVI 16

1752 - 1759 Resanderapporter Ystad

Sida Datum Skepp Passagerare
Bild a
Bild 11752-02-26Ankom Louisa Ulrica från WittowCapitain Bo˙ med Betjänten Galle, Professor Bentzelstierna med Betjänten J: Nieberg, Professor Me˙er med Betjänten Johan Ehlert, Herr Tursén [?] med drängen Tungrön [?], H. Joh: Fried: Unger, H. Lindekrants, H. Adolph Fried: Sachse, Johan Schonberg, Hattmakar Gesäll, Musqueteuren Peter Rohde, Skeppar Joh: Kloppstock med dess Hustru
Bild 21752-03-07Avgick Louisa Ulrica till WittowÖfwersten och Riddaren Jacob v: Eggers med Betj: Julius Nauman, Betjänten Joh: Hinr Darmer, Skjepparen Jochim Gosselman med Matroserne Jöns Andersson, Peter Möller och Math: Möller samt gåssarne Jochim Krumelinde och Ola Larsson, Skjepparen Johan Reincke med Matrosen Paul Laban, Gref Pubusches Betjänt Soldat: Niel: Rebandier som d. 14 Dec: 1751 blef efter för sjukdoms skull, Soldatehustrun Anna Soph: Naschelofski med 2:ne Barn, Permitterade Soldaten Fried: Kock, Afskedade Soldat: Joh: Mart: Sager med Hustru Anna Maria, Dito afsk: Sold: Gillenmeister med Hustru och 2 Barn, Dito afsk: Sold: Fried Ollenbrock med Hustru Greta, Dito afsk; Sold: Anders Kosto [?], Dito Dito Peter Martzen, Dito Dito Jacob Maak, Dito Dito Benjam: Fritsk˙, Dito Dito Thure Skog, Dito Dito Joh: Baaman [?], Dito Dito Dan Schröder, Dito Dito Jurgen Peters, Dito Dito Erich Wennerborg, Dito Dito Casemir Sempin, Dito Dito Adam Arens, Dito Dito Christoph: Klues [?], Dito Dito Johan Klamer, Dito Dito Christ: Kasilsk˙
Bild 31752-03-18Ankom Prints Gustaf från StralsundFru Baroness: von Motsch, H: Joh: C. Bergman, Skjepparen Martin Schön, Segelmakaren Wilh: Peterssen, H: Peter Markman, Skjeppare Hustrun Grewe med et Barn om 10 åhr och et helt litet Barn, Joh: Krüger en betjänte
Bild 41752-04-11Ankom Louisa Ulrica från WittowCapitain Schants, Lieutenant v. Vogelsang, Volunteuren Vogelsang med en betjänt W. Schlie[?], Fendrich Hints, Betjänten Jöns Ohlsson, Musqueteuren Sandow Permitterad, Dito Dan Lönroth Permitt:, Dito Schmid Permitt:, Dito Mathias Ingelquist[?] afskedad, Dito Schwarts afskedad
Bild 51752-04-15Avgick Louisa Ulrica till WittowÖfwersten och Riddaren Jonas Adlerstråhle, Regements Quartermästaren Anders Preuts med dränegn Joh: Ekeneberg samt afsk: Soldaterne Johan Müller och Hans Duhrkop, Baron och Lieutenanten Melckior Falkenberg med drängen Hans Gewegen[?], Dito recruterne Magnus Wennerbegr, Engwall och Magnus Rothkirk, Baron och Lieutenant Nils Posse med Betjänterne Gabr: Ekerholm och Peter Öhberg, Sergianten Joh: Hartwig von Lützow, Jäagren Jean Gust: Kuphoff[?] med Soldaterne Olaus Holm och Peter Oström[?], Skräddargesellen Jürgen Pederssen, Commenderade Corporalen Anders Peter Le˙onström, afskedade Soldaten Hans Mörder med Hustru och et litet barn wid bröstet, afsk: Soldaten Peter Semp[?], afsk: Corporalen Johan Becker med Hustru och twå barn hwaraf et ligger qid bröstet, afsj: Soldaten Jacob Otte med Hustru och et Barn, afsk: Soldat Joh: Hinr: Jürgensson med Hustru, afsk: Soldat; Adam Godow[??], Deserteuren Johan Baptist Linck
Bild 61752-04-22Ankom Prints Gustaf från WittowFru Pastorskan Ingelgrön, Fältskjärs gesellen J. H. Darmer, Betjänten Johan Stoss[?], Betjänten Jöns Friberg, Soldate dottern Hanna Perssons, Soldate dottern Sophia Mollin, Friedrich Senckeler med des Hustru afskedade Soldate folk, Soldaten Nils Lustigs Hustru
Bild 71752-04-22Avgick Prints Gustaf till WittowCommercie Rådet Campbell med des Betjänte Georg Bonner, Directeuren Niclas Sahlgren, des Fru, mademoiselle Anna Mariana Ström, Pigan Elin Börjes dotter och drängen Anders Bergman, Landt Rådet von Thun med Betjänerne Jochim Rechlin, Joh: Mathias och Anth: Brücher, H: Johan Scholl med drängen Hans Bratt, H: Carl Jrwine med drängen Magnus Jungren, Fendrich Lilieström
Bild 81752-04-29Ankom Louisa Ulrica från WittowFendrich Planck med des Fru, Pigan Lunden och en gåsse om 11 åhr fr: Westphal.
Bild 91752-05-02Ankom Prints Gustaf från WittowMusquet: Gerdt med des Hustru afskedad
Bild 101752-05-03Ankom Prints Gustaf från WittowMajoren Philip Ad: von Laneken med en betjänt Dawid Kahlbron, Capitain Berg med dr: Siemner[?], Andreas Krüger en Kock utan tjänst, Permitterade Handtlangaren N. Oberg, Conrad Gernand en Soldat Sohn, Carl Aug: Bödker en under Officerare, Musquereur N: Malm Permitterad, Musqueteur Hustrun Buschmans reser till sin commenderade man
Bild 111752-05-06Avgick Louisa Ulrica till WittowFru Friherrinnan Macklier, 2:ne Fröknar Margaretha Louisa och Eleonora Mariana Barnekow, Pigan Sphia Grundits och Laquaien Joh: Beller, Capitain och Riddaren Baron Ernst Ludwig Taube med drängen Ludwig Dallfees[?], Probsten Johan Bernhard Steinhowell[?], Handelsmannen Gustaf Sandberg tillika med ???tjänten Anders Cöhler[?], Handelsmannen Gabr: Siöberg med des Bet: Claes Wall, Betjänten i tjänst Joh: Conr: Gernandt, Handtlangaren Nils Åberg Permitterad, Permitterade Soldaten Mathias Gans, Dito Dito Bengt Dahlström, Afskedade Soldaten Jacob Fried: Braun, Dito Dito Joh: Neuman, Dito Dito Jacob Schmitt, Dito Dito Jacob Bonam[?], Dito Dito Niclas Maas, Dito Dito Baltzar Wulst[?] med Hustru och 2:ne Barn, Dito Dito Fried: Jantzen, Dito Dito Jöns Modell, Dito Dito Joh: Georg Beutler, Soldate änkan Agneta Hormans
Bild 121752-05-13Ankom Louisa Ulrica från WittowCapitain Wrangell med 2:ne Betjänte, Capitain Hoffman med 2:ne Betjänte Peter Sandberg och Jonas Wessling, Musqueteuren Carl Schonberg, Corporalen Ch: Schuwert, Musqueteuren Esbjörn Hindrichsson Kruskopp afskedad, Nota: Denna Soldat Kruskopp dog på Sjön d. 9 Maji och således kom död til Lands
Bild 131752-05-13Avgick Prints Gustaf Wälborne H: Fried: v: Ÿsedom med drängen Jsac Testner[?], H: Adolph Joh: Nath, H: Conr: Wilhelm Vosshagen[?], drängen Jöns Friberg, afskedade Soldaten Maurits Wetter
Bild 141752-05-27Avgick Louisa UlricaLandt Rådet Joh: Ehrenfr: Charisius med Betjänten Arnoldt Smitt, Capitain von Finecken med drängen Jöran Böhms,
Bild 151752-06-10Avgick Prints Gustaf till Stralsund, Wismar, Rostock eller Lübeck altsom winden i Sjön fogat sigKongl. Spanska Plenipotentiare Ministern Marquis de Grimaldi samt des Domestiquer, Betjäning och Equpage för fulla frakten, nembl: Secreteraren Tapeija, Cammartjänarna Mattio Bottino och Charles Bertazzonni, Kåcken Brernarda Murchie, Såckerbagaren Samuelle, Couriren D. Rodriquetz och Laquaierne Simon Henning och Jean Holm, Dito medföljdt med Högbemelte Herres egen tillåtelse Soldate dottern Hanna Pärs dotter, avskjedade Soldaten Joh: Schmeling, avskjedade Soldaten Hans Jungberg med Hustru och et Barn
Bild 161752-06-13Ankom Louisa UlricaSoldaten N: Åkeason Gröndal, Corporalen Klemmet Ahlquist, Matrose Hustrun Sophia Elisabeth Anders
Bild 171752-06-13Avgick Louisa Ulrica till StralsundKrigs Rådet Wilhelm Gehebe med Betjänterne Lude: Condradi och Joh: Dav: Clemen. Cantzlie Rådet von Benning med dess Fru, 2:ne Söhner, 2:ne Döttrar, Fransyskan Ligne, Laquaierne Hinr: Heuman[?] och Joh: Nordahl, Secreteraren Joh: Walent: Erk med drängen Johan And: Heldt
Bild 181752-06-20Ankom Prints Gustaf från WittowCapitain Fineck med drängen Bohms, H: von Üsedom med drängen Christen Ohlsson, Nils Stiernberg med Hustrun, afskjedat, Profossen Sören Boberg afskjedat, Soldate Hustru Anna Cathr: Riedelm[?] rest til sin Commenderade Man
Bild 191752-07-01Ankom Louisa Ulrica från StralsundMusqueteuren C. L. Volckward, Dito Jöns Pärson afskj:, Dito Jöns Modell afskjedat med sin Hustru, Dito Biörn Gröndahl
Bild 201752-07-04Avgick Prints Gustaf till StralsundBaron, Öfwerste Lieutnanten och Riddaren Carl Axel Hugo Hammilton med des Fru Friherrinna och Btjäning, Cammartjänaren Wilhelm Rotsch, Hushållerska Catharina Hellström, Cammarjungfru Elisabeth Hellström, Kokerska Cathrina Winbom, Huspiga Anna Stina Möllerström, Kutsken Hans Lundgren och drängarne Lars Åkerblad och Johan Blixt, Dito Fröken Charlotta Hamilton och Jungfru Anna Stina Trana, Dito Brigadiern och Riddaren Baron Jacob Hammilton med drängen Johan Merling, Dito Capitain Lieutenanten Baron Magnus Wilhelm Armfeldt med drängen Johan Granlund, Dito H: Johan Ludwig Cederstråhle, Dito drängen Johan Schults, danska Deserteuren Frans Feinstein[?], H: Adjuncten Erich Gustaf Liedbeck
Bild 211752-07-11Avgick Louisa Ulrica till StralsundMr: De La Fa˙ardie med des Fru och tvene Domestiquer, Öfwersten, Extra Ord: Envoīen och Riddaren Baron von Scheffer med Betjänte Carl Fried: Görgenssen, Joh: Hallén och Gottfr: Schlecht, Baron och Cantzlie Junkaren Fried: Sparre, H: Fried: von Stenhagen, Majoren Mårten Sandelhielm med drängen Hinr: Mucke, drängen i tjänst David Sœberg, Commenderade Soldat: Carl Schenborg
Bild 221752-07-18Avgick Prints Gustaf till WittowGrefwen och Öfwersten Erich Brahe, des Fru Grefwinna, 2:nw Herrar Söhner, Magister Trægård, Pigorna Susanna Östman och Greta Hœgerberg, Laquaierne Johan Schmitt, Jöran Linroth, och Johan Wiman och Kocken Joh: Winberg, Lieutenanten Baron Carl Phil: Sack, Grefwen Nils G˙llenstolpe med Cammartjänaren Peter Sahlbeck och drängen Brunolph Mausnerus[?], Öfwerste Lieutnanten och Riddaren Rütg: Barnekows med Betjänterne A: Rönberg och Fr: Bass, Baron Nils Reuterholm med Bet: And: Tegnander, Tullnärn Claes N˙berg, Cammartjänaren Pfenning, Permitterade Soldaten Dan: Lönroth, afskedade Soldaten Christoph: Wenke, Permitterade Voluteuren Wenigell med des Hustru
Bild 231752-07-18Ankom Prints Gustaf från Stralsundunder Officeraren Witterberg och Musqueteuren Thornberg med des Hustru och tvenne förra Commenderade med 7 st: Kistor gewähr, under Officeraren Fried: Aspegren, ??? Hustrun Lemke, Musqueteur Hanström[?] afskedad, Brita Gröndals en Soldats Hustru, Kutsken Johan Ohl, Musquetuers Hustrun Brita Ahlgren, Musquetuers Hustrun Anna Chr: Linneman med 2 st: små Barn
Bild 241752-07-29Ankom Louisa Ulrica från WittowCapitain von Norman med des Betjänt Christph: Otte
Bild 251752-08-01Ankom Prints Gustaf från WittowClas N˙berg en Tullnär, Joh: Ch: Brandts Hustru ret til sin Commenderade man i Christianstad med et Barn om 3/4 och et Dito om femb åhr
Bild 261752-08-05Avgick Prints Gustaf till WittowGrefwen, Öfwersten och Riddaren Spens med des Suite, auditeuren Ha˙er, under officeraren G˙llenrahm, en Karl, en Kutsk och tvenne Laquaier, under officers gåssen Carl Balck om 12 1/2 åhr, afskedade Soldaten Björn Gröndahl med sin Hustru Brita, Commenderade Soldaten med Packkistorna Joh: Österberg
Bild 271752-08-05Avgick Louisa Ulrica till StralsundMajor von Platen, des Fru, Cammar Jungfru Agneta Seken och Betjänten Hans Westerberg, Baron Fried: Ulrich Sack och Capitain Hoffman med Cammartjänaren Joh: Wessling samt Laquaien Pet: Magn: Sandberg, Grefwen och Landt Marskalken Malte Fried: von Putbus med Bet: J: G˙llenmeister och Joh: Oluf Persson, Monsieur Baratini, M:r Hamblock, Le ??? Gaetan Fossatti, ex Nicolas Petit Betjänt och Spanska Plenipotentier Ministerna ???, Sergianten Fried: Bouchta med des Hustru Elisabeth Gabilott, Commenderade Sergianten Joh; Wetterberg, Commenderade Sergianten Carl August Bödker, Borgaren Anth: Ritows, Borgaren och Piruque Mak: Johan Fr: Littow, ??? gesellen Gottfried Mekelten, afskedade Soldaten Georg L: Fischer med des Hustru Margreta Elisab: Rasmus dotter, afskedade Soldaten Joh: Zuerner[?], danska afskedade Soldaten Henning Ludw: Lüpperts med des Hustru och 4 st: Barn, styörre och smärre
Bild 281752-08-15Ankom Prints Gustaf från WittowÖfwertse Lieutnanten Barnekow med des Fru, 2:ne Fröknar, En Piga och tvenne Betjänte, Twenne Boraner och Capitainer Kaulbars med Magister Gestrin och 2 Betjänte Hommerdahl[?] & Thun, Stallmästaren Benedix Schwinghammer med 5 Betjänte, Bergsteiger, Fischer, Mars, Michel & Struwel, Magister Trendelenburg med des Fru, Magister Weisell, Kjällarmästaren Stipp, Johan Martin Wentin en Comp: Fältskjär, Jacob Bertram en garfman[?], Sebastian ??? Schütt en Jägare, Hedewig Erichs dotter en musqueteurs dotter
Bild 291752-09-02Ankom Louisa Ulrica från WittowGrefwen och Öfwersten Brahe med des Fru grefwinna 2 unga grefwar och följande Suite, nemb: Gref G˙llenstolpe, Barin Sack, Magister Trægård samt betjänterne J: Wieberg, H. Schmidt, J: Linroth, J: W˙man, B. Sahlbeck, N: Mausnerus, 2:ne Pigor Johanna Östman och Greta Hagerbergs, Öfwer Auditeuren von Hesse, Fendrich Quilfeldt med drängen Posse, Johan Schults en trägårds Lärdräng, Soldaten Hinr: Kecher[?]
Bild 301752-09-02Avgick Prints Gustaf till WittowH: Gregorius Engell. Studiosus Carl Norman, ??? Peter W˙kström, Extra ??? Jägaren Lars Kiälberg med drängen Pär Larsson, Snickare dottern Greta Stina Biörck. Corporals Hustrun Christina Ahlgren, afd: Soldaten Jochum Becker, Dito Conrad Buckard, Dito Joh: Klein, Dito And: Horman, Dito Christph: Berendahl med Hustru och et Barn, Dito Frans G: Busch, Soldate Hustrun Greta Majia Wilkommen med en dotter och et litet Barn
Bild 311752-09-19Avgick Louisa UlricaTillökning på Förteckningen d: 8 Sept: siste sedan Kongl Post Jagten Prinsessan Louisa Ulrica d: 9 om aftonen kom tilbaka för Contrair wind, men d: 18 hujus åter afgådt: Baron och Capitain Wrangell med des Betjänt Nicolas Mircke, Dito Comm: Corporalen Joh: Franckendal samt Soldaterne Joh: Fr: Wüland och Joh: Deutschman med en låda, eller mindre Packkista med regements Fahnor uti, Professoren And: Me˙er med dr: J. Elers, Permitterade Soldat: Fried: Erich, Soldaten Hinr: Schiults med des Hustru och et litet spädt Barn wid bröstet, drängen utan tjänst Conrad Germand, Soldate Hustruerne Maria Elisabet Steffens dotter och Elisabeth Hedwig Preisner med 2 små Barn wid Brösten, afskedade Soldaten Joh: Jacob Richter med des Hustru Lena Dorothea, afskedade Soldaten Joh: Hoffschildt
Bild 321752-09-30Ankom Louisa Ulrica från WittowÖfwerste Lieutnanten Gardemein med des dräng Ch Ehrengren, Fru R˙ttmästerskan Görlits med des Sohn Vollonteuren C. G. Giörlits, Feltwebeln J. P. Peseholl, H: Giftenich[?] en Handels Betjänt. Erich Joh: Wienström, Musqueteuren M. F. Wilke, Soldate Hustrun Wilkom med 2 små Barn, Anders Osterberg en arm eländig Menniska för whilken Strahlsunds Stad, med förra Jagten betalt 2 ?? frakt, men förmedelst ömklighet[?] då blev efter, och nu som en ??? menniska passerat frit öfwer
Bild 331752-10-10Avgick Prints Gustaf till WittowÖfwersten Segebaden med Cammartjänaren Olaf Bredberg, Öfwerste Lieuten: och Riddaren Grefwen Joh Sparre med dess Fru Grefwinnan, Cammarjungfru Charlotta Peitsch och drängen Joh: Linroth, Öfwer Auditeuren Ludw: von Hesse med dr: Ch: Bosse, Fendrichen Baron Carl Sparre, Fendrichen Baron Carl Sparre, Fendrichen Joh: Ludw: Swartzermed Soldaten af t˙ska Batallionen i Giötheborg, Häradshöfdingen Carl Trægård med des Betjänt Peter Skogberg, Professor Doctor Jonas Bökman, Doctor Lars Balk, H: Nils Gustaf Sandberg, H: Joh: Wilh: Glansland, Jungfru[?] Hedw: Eleonora Gottander, Permitterade Soldaten Johan Dan: Bock, Dito Dito Jacob Witte med Hustru och f˙ra st: små Barn hwaraf ena ligger wid bröstet, Dito Dito Erich Söderström, Dito Dito Michel Kass[?] med Hustru, Dito Dito Jacob Schmitt med des Hustru Maria Dorothea och en Sohn under 12 åhr, Dito Dito Jacob Wedstin, afskedade Soldaten Joh: Kleckner med des Hustru Catharina Margreta, Dito Dito Johan Bartold Rolfs, Soldate Hustrun Margareta Dorothea Teusch[?], Dito Dito Cecillia Kröger, Dito Dito Johan Ph: Franckendows Hustru med et Barn om åtta åhr, Dito Dito Anna Cathrina Swanen och Johanna Eriks dotter, afskedade Soldaten Christpher Siwert med des Hustru Sophia Dorothea, Feltwebeln Joh Ch ?eschell[?]
Bild 341752-10-31Ankom Prints Gustaf från WittowJustitie Rådet och Legations Secreteraren Otto von Gamm med betjänten Wilscher, Capitain Bagewits, Lieutenant von Bromell, Kongl Jägaren Lorents Kellberg med en dräng Larsson, Båtsmannen Jacob Peters, Grefwinnan Me˙erfeldts dräng Joh: Schults, Tjänstepigan Anna Ilsabe Möllers
Bild 351752-11-07Avgick Louisa Ulrica till WittowCapitain von Finecken, Lieutenen Pet: Albr: Horleman, Lieutenant Hellström, Studiosus Nils Johan Siöborg, Studiosus Jacob Falckman, H: Fried: von Üsedohm med drängen Christ: Skonström[?], Bagare Gesällen Jochim Harder, Kocken Carl Friedrich Palmberg och Jungfru Anna Majia Löfgren, drängen Christian Testnows[?], Flickan Anna Werlander, Afskedade Soldaten Munski med des Hustru, Dito Dito Hinrich Schmitt med des Hustru Cathrina Ilsabe och et barn, Dito Dito Fried: Schönbeck, Dito Dito Assar Malm med Hustru och et barn, Dito Dito Christian Struback med des Hustru Anna Lisa, Dito Dito Gabr: Pomp, Dito Dito Caspar Lang, Dito Dityo Hinr: Martens, Dito och st: Tambouren Johan Schwarz, Soldaten Biörn Gröndahl med des Hustru Brita
Bild 361752-11-14Ankom Louisa Ulrica från WittowMajor Plath med des Fru, en tjänstepiga Seecken och en Betjänt Westerberg, Capitain von Anckarström med en Permitterader Soldat Hasselquist, Professorn Erich Gustaf Liedbeck, Arrestanten Handelsman Michael Hising Junior med Chatrina Juliana Gråborg och en Betjänte Jacob Wiwell och Erich Berg, jemte det med honom Commenderade Manskap (i marginalen: NB: Chatrina Jul: Gråborg och Jacob Wiwell Betjänt efter i Strahlsund, af Sjukdom), Fältwäbeln Kingstedt, Corporal Ekstedt, Musqueteurer Opperman, Gülcke, Müller, Sundberg, Meincke, Albrecht och Törnquist, Döfwe och Stumme ??? Sohnen Peter Geraaldi, Bakaren Anthon Kitow[?], Slaktaren Jacob Düwell, H: Küsell med Betjänten Biörman, Permitterade Soldaten Dan Thunberg, Musqueteuren J. E. Kröger Commenderad till Malmö, Musqueteuren Jacob Bodelsson Hammer med 3 små Barn afsk:, Dito Weideman föravskedad
Bild 371752-11-20Avgick Prints Gustaf till WittowÖfwerste Lieutnanten Sch: Max: von Löfwenfells och Lieutenanten von Vogelsang, Dito förarne Christ: Dettleph[?] von Platen och H: Ehrenreich von Vogelsang, Commenderade på wärfning samt Spödaterne Dan: Brocknow, Peter Norström och John: Mich: Schlie, Major Adolph von Lancken med Betjänt Dan: Kolmorgren, Doctorn Nicol: Hinr: Kemna, Handelsman Anth: Franck Claeson med des dräng Sven Ekström, Handelsman Hans Christian Sitzaw, Borgaren Martin Christian Bauman, Corporalen Magnus Lindblad, afskedade CorporalenJoh: Ad: Möller, afsk: Corporal Joh: Christ: Kähler, afsk: Soldaten Peter Steller, afsk: Peter Modell, afsk: Trum slagaren Frans Paap, afsk: Soldat Dan: K˙hl, afsk: Hinrich Gollsdorff med des Hustru Anna Margaretha, afsk: Soldat Johan Wulf, afsk: Soldat Mich: Weideman
Bild 381752-11-28Avgick Louisa Ulrica till WittowLieutenanten Magn: Phil: Lagerström med drängen Michael Geller, Lieutenanten Gustaf von Bergholts, Fendrichen Joh: Phil: Wetterwall med drängen Johan Biörckman, danska K˙öp M: Joh: Daw: Reimaras[?], Jochim Mildahn handels Bet:, Johan Saniter Dito, Hinr: Niclas von Dahn Dito, Kåcken Johan Bussier[?], K˙paren Hans Lobstein, Coopvaerdie Skjäpparen Carl Camerath, Dito des Sohn Peter Camrath, Dito Styrman Caspar Mesert, Commenderade Soldaterne Philip Balle och Hinr: Warlow med des förras Hustru Trin Regina och et litet Barn qid Bröstet, afsk: Soldat: Peter Almström, Dito Dito Johan Ziem, Dito Dito Lars Biörn med des Hustru Anna med 2 st: Barn, Dito Dito Anthon Schumacher, Dito Dito Fried: Meden
Bild 391754-04-06Ankom Louisa Ulrica från WittowMajoren Lood, Fendrich Spliet med des Fru ochet barn om 3 åhr, Fendrich v: Kathen med Betjänten Wickborn, H: Sauman och H: Reich med drängen Graw, H: J. C. Riediger, H: Franckenfeldt, Magister Falckman, Magister Herbst, Magister Borg, Fru Lieutnantskan Wetterwall med des dotter om 11 1/2 åhr och et barn om 2 1/2 åhr, Fältwäbelskan E. M. Kropp, Ambtsskräddaren Ulrich Falck, Båtsman Johan Seck, Commenderade Corporalen H. D. Philip, Soldat Hustrun Tharing med et litet barn, Dito Dito Goldschmidsche med et barn, Dito Dito Huck rest efter sin Commend: Man, Dito Dito Tilsche, Soldate Dottern B: H: Frisch, Dito Dito Glasberg, Skjepparen Bīerdümpel med des Sohn om 11 åhr, öfwersände recruter Kasilck˙, Scharung, Hebbele˙, Knupffer, Colberg med Hustru och 2 barn, Jüngman och Pinst[?], öfwersände recruter J N: Kühl, J Krus, J. T. Bends, Bresenack, Wilcken, Bong, Ohm, Leos, Mamberg, Tobis, Haack med Hustru, Rudolphi Alexand Engen, Kiörstein[?], Bleckschmid med Hustru och et barn, Schoults med Hustru och et barn, afsk: Soldaten A: Liten
Bild 401754-04-13Avgick Louisa Ulrica till WittowLieutnanten Carl Möllerstierna, Handels Bokhållaren Peter Heiderich, T˙ska Expediten Johan Georg Saniter, Ausculanten Johan Lundgren, Permitterade Corporalen Reinholt Starck, Soldaten Johan Frick, Corporalen Dettlofs Hustru med et litet gåsse barn wid bröstet, qwinfolcket Christina Sotman som tjänt for[?] Soldat, afskedade Soldat: Nils Lustig, afsk: Soldat Christ: Nisen[?] med Hustru och 2 barn, afsk: Soldat: Hans Ernst Sänck[?], afsk: Soldat Frans Bredsprecker, afsk: Soldat Christian Sebastian, afsk: Math: Hellström, afsk: Soldat Michael Hofbauer, Fattiga Soldatänkjan Christina Margareta Boman med 2 st: barn, Dito Soldatänkjan Anna Elisabet Cronman, arresterade Soldaten Oluf Bogren efter öppet pass från Stockholm
Bild 411754-04-20Ankom Prints Gustaf från WittowR˙ttmästaren Blaskowche[?], Capitain von Hoffman och Baron Sack med 2 Betjänte Wesling och Sandberg, H: Carl Gustaf Köhler, Föraren Gustaf Braun, Skjepparen Carnels Cornelsen, Styrman P. D. Kruse med des Hustru, G. C. Daman en färgare gesäll, Commenderade Soldaten Lorents Becksin
Bild 421754-05-01Avgick Prints Gustaf till WittowCapitain Moltzer med des Fru, Lieutenanten Phil: Jul: von Platen, Lieutenanten C. G. Wettersten, Fendrichen Joh: Albr: von Sodenstern, Fendrichen Carl Maurits von Norman, Fortifications Casseuren Magnus Wallie, Betjänten Johan Ohl, Schjustern[?] Jacob Wewits, Soldat Hustrun Catharina Sofia Ohlsson, Soldat dottern Rehmer om 12 åhr, Commenderade Soldaterne Joh: M Schlie, Christian Muhkke och Christ: Benter, afskedad Soldaten Peter Hess, afsk: Soldat Dan: Tredap, afsk: Jurgen Fre˙, afsk: Caspar Rehmer, Soldat Enkjan Leisner med et Barn, Soldat Enkjorne Kretlow med et litet Barn och Euclers med en liten Sohn
Bild 431754-05-08Ankom Louisa Ulrica från WittowCapitain von Oerts med des Fru och en Piga, Mademoiselle Beata Falkenberg, Fru Pastorskan Ingelgren, Soldaten Bruns dotter om 21 åhr, Commenderade Soldaten Zimmerman, J. Stein och Gernandt med en monderingskista, afskedade Soldaten G. Hall med Hustru och et Barn, Soldaten Colbegrs Hustru rest efter sin Commendarade Man
Bild 441754-05-11Ankom Prints Gustaf från WittowHåf Rådet Archenholts med drängen R˙schell, Capitain von Ÿsedom med dräng Tessenow, Sergianten Joh: Ernst W; von Lötzaw, Soldat Hustrun Semke, afsk: Soldaten Fr: Senkler med des Hustru
Bild 451754-05-11Avgick Louisa Ulrica till WittowBaron och R˙ttmästaren Carl Kruse, Capitain Fried: von Norman med des dräng Oluf Hörman, Lieutenanten Zackow, Conducteuren Gerdt Störning Drufwa, GossJunkaren Carl Joh: Drufwa, afsk: Soldaten Christian Schults med Hustru och et Barn, afsk: Soldat Åkerman, afsk: Soldaterne Hinr Scheele samt Carl Gottl: Günter med des Hustru och 2:ne Barn, Soldatänkyan Anna Christina Hedman med et litet Barn, Soldat änkyan Leisaner med et barn som blev efter med sista jagten
Bild 461754-05-29Avgick Prints Gustaf till WittowSergianten Carl Lagerhielm med drängen Oluf Larsson Falck, Sergianten Em: Leonh: Hintzenstern, Studiosus Nils Bruhn, Studiosus Magnus Almberg, Mästaren Ulrich Falck, Commenderade Soldaterne Johan Glants och Christoph: Sandow, Commenderade Soldaten Lorents Becksin med recruten Joh: Sneder, Permitterade Soldat: Joh: Fried: Kints, Permitt: Soldaten Jöns Modell, afskedade Soldat: Joseph Kerner, Dito Dito Anders Möller, Dito Dito Joh: Fried: Mentzell med Hustru och 2:ne Barn, Dito Dito Christian Gottl: Me˙er, Dito Trumslagaren Joh: Swart med des lilla Sohn Christian, Soldate änk˙an Sophia Wagesack[?], Arrestanten Fried: Siegmund som för begångit Brått blifwit förwist rikes efter öppet Pass daterat Christianstads Lands Canc: d 6 Ma˙ 1754, Danska Deserteurerne Jochim Glabi och Paul Hoppe (Anm.: desse blefwo efter och woro ej tilstädes då Kongl Jagten afgick)
Bild 471754-06-08Ankom Louisa Ulrica från WittowBaron och Landshöfdingen von Brehmer med 3 Betjänte Wibom, Lenner och Kurman, Capitain Eam, Tehn gjutaren gesällen Joh: Niclas Rodher, Betjänten Paul Wewits, Betjänten utan tjänst Christer Ohlsson, Stalldrängen J:[?] Uz[?] f. Gref Pudbusches ???, Soldaten B: Gröndahl med des Hustru, Soldate Dottern Brita Törnedahl, Commend: Soldaten J Ahlbom
Bild 481754-06-19Avgick Louisa Ulrica till WittowÖfwersten i Fransk tjänst Johan Hebbe med Bet: Jos: Henning, Capitainen Joh: W: Sprengport med drängen Erich Bjöck, Cornetten Christian Adolph Barnekow med drängen Gabr: Norström, Cron Länsman Hellström, wink˙paren Fried: Glock, danska Deserteurerne Jochem Glabi och Hope som senast blefwo efter, Hustru Anna Röding, Soldat änkjan Catharina Elisabeth med 3 st barn, en gåsse och 2:ne flickor, afskedade Soldaten Joh: Dreefs, afskedade Soldaten Christ: Appelman
Bild 491754-06-22Ankom Prints Gustaf från WittowCapitain Djurklow, Fru Capitainskan Schants med 2:ne döttrar en om 3 och en om 10 åhr, Mademoiselle Lindstedt och Pigan Wahlbergs, Fendrich von Dahlerstein, J. A. Sylvan en Studiosus, J, ?: Ahrendsdorff en Kjöpman, Permitterade Soldaten Eckerholm, Dito Dito Flinck, M: Töller med 2 Gåssar, Soldat Hustrun Christens med et barn rest efter sin Commenderade Man i Christianstad, afsk: Soldaten Lundberg med des Fru, Soldat Hustrun Schwan med des barn, afsk: Soldat: F. Modell
Bild 501754-06-26Avgick Prints Gustaf Lieutenanten Fried: Piper, Handelsman Georg Teschendorff, frälse Hejderidaren Christian Suhr, Capitain Oerts Betjänt Christian Moliner med des Hustru och et Barn, afskedade Soldaten Conrad Baur, afsk: Soldat: Jürgen Dancke[?]
Bild 511754-07-06Ankom Louisa Ulrica från StralsundBaron von Siegroth med dräng: Anthon, Capitain Gröninger med dräng J. Dahla, Capitain Poke med dräng Schommel, Lieutenant Sternleuf, Sergeant von Hintzenstern, Fourir Kiöping med Hustru, et barn om 11 och et om 7 åhr, jämte en Soldatdotter, Betjänten utan tjänst Sam: J. Casten, Soldate änljen David Schnells, Commenerade Corporalen J. H: Holtshauer med recruterne J. Ricks, C. H. Müller, C. F. Leman med Hustru och 2 Barn, G. Rüter, J. E: Kögeler, J. T. Pagel, N. G. Zulinden, M. Tendrick, J. C. Titke, G. W. Benske, J. C. Lindeman med Hustru, D. Peters, P. Malm, J. Schmidt och J. S. Durhagen
Bild 521754-07-10Ankom Prints Gustaf från StralsundÖfwerste Lieutenanten Baron Hamilton med des Fru och Fröken S˙ster 2 Cammarjungfrur och 3 Betjänte, Capitain Oldenschiöld, Hr J. P. Azerhoff och Hr P: Heiderich, Fru von Köhler, Mamsell Soltern, et Barn om et åhr med en Sodal dotter, Hr J. H. Retwik, Hr Christian Hellström, Jägaren Christian Suhr, C F. Gronhagen en Swarfware gesäll, Commenderade Soldat J. Glands, af Spensiska regem: öfwersände Commenderade Sergianten Murtier, Corporal Hiortberg med Sold: Starck, Block, Sternberg med Hustru, Hollstein, Danskin, Robell, Rosier, Leffke, Ulrich, Gelsdorff, Krüger, Mussong, Lift, Hein och Reich, af Cronh: regem: öfwersände Commenderade Corporal Feind med[?] Friedrichs
Bild 531754-07-20Avgick Louisa UlricaGrefwen och Capitain Geor P. Posse med volonteuren Gustaf Morin och dräng Lars Åkerberg, Capitain von Cock med dräng Erich, Handelsm: Aug: Fr: Hackenburg, Handelsbetjänten Reinke Fried: Heizig, Soldat: Björn Gröndal med hustru Brita, Soldat änkjan Schwan, Soldat änkjan Anna Lisa Krohnman, Soldat hustrun Anna S. Hogenseim, afsk: Soldaten Joh: Range, Dito Dito Christian Schäring, Dito Dito Joh: Georg Taube, Dito Dito Stephan Rusch
Bild 541754-07-24Avgick Prints Gustaf till StralsundFru Pastorskan Ingelgren, Sergianten Carl Angells hustru Barbara Buslaffen[?], Laquaien Michael Leiner, Jägaren Johan Kuhrman, Soldate dottern Anna Sommar, Commenderade Sergianten Martens och Corporalen Hiortberg, afskjed: Corporalen Ephraim G. Hoffman med hustru och 2:ne små barn, afsk: Soldat: Christian Otto, Dito Dito Fredrich Krebs, Soldaten Jeronimus Mansfeldt som enligt Pass d 20 Julii 1754 från General Majoren Baron Barnekow förwis är, Tvenne små Fader- och moder-lösa usla Soldat barn gåssen Fredrich och flickan Cathrina Maria Gesselman om åtta åhr, Soldat änkorne Anna Cathrina Samuels dotter med et barn wid bröstet och Anna Dorothea Wodrich med två barn hwar af det ena låg wid bröstet hwilkas Män nyl dödt i Christiansstad
Bild 551754-07-27Ankom Louisa Ulrica från WittowGrefwen och Öfwersten Spens med grefwen och Fendrichen von Bohl, 4 Betjänte Sederström, Ulström, Bolgerheim och Stricke, Secret: v: Stenhagen med drängen Gulzo, Olu Nilson en resiteur[?], Permitterade Fältwäbl: Carl Pohl, Dito Soldat: Joh: Holmberg, Dito Dito Anders Lind, Commenderade Sold: Carl Enholm, Dito Do Limeus, Dito Do Magar, Dito Do Skonto med hustru, Dito Do From, Dito Rustmäst: Bonde Phoenix, Dito Coporalen Ahlgren med Recrüterne Phalsgraff med hustru, Brunstrom med hustru och J. H. Jungbluth
Bild 561754-08-07Ankom Prints Gustaf från StralsundStaldrängen Ambrosius med 4 st hästar för Gref Pubus, Soldaten Biörn Gröndahl, öfwer Commenderade Rustmäst: Kruge och Corporal Kahlberg med recruterne Witte, Zettow, Martens, Franck, Behm och Walter, Corporal Kahlbergs hustru som restmed sin Comm: man
Bild 571754-08-16Avgick Louisa Ulrica till StralsundLandt S˙ndicus A??: Fr: von Olthoff och Hr Carl Fried: Möller med Bet: Carl Fr: Nox och Joh: Chr: Junning, Hr Caspar Frendelburg. Hr Dan: Fried: Tim, Hr Jacob Gerh: Stange, Fru Lieutenantskan Wetterwall med Soldate dottern Brita Helena Frisk, Studiosus Barth: Rode, Visiteuren Oluf N: Starck, Laquaīen Jacob Cronhoffer, drängen Ambrosius Bachus, Fouriern Jacob Kiöping med sin hustru, en luen dotter och tjänstepigan Dororthea, uppassaren Jochim Hundt, Permitterade Soldat: Lorents Becksin, Permitt: Soldat: Christian Lindt, Soldat änkjan Christina Lucia Möller med en liten dotter, Dito Soldaten Wilkommens dotter, Soldat hustrun Christina Engquist, Soldat änkjan Maria Cathrina, afsk: Soldatr: Joh: P: Braun, afsk: Soldat Christoph: Müller, afsk: SoldatJoh: Hahn, afsk: Soldat Jürgen Lubke, arbetskarlen Ola Schmitt
Bild 581754-08-17Avgick Prints GustafCammar Herren och Extraord: Envoien Hillebrand med dess Grefwinna, en Fröken, Mademoiselle Klein, Pigan Rebecka, Cammar Tienaren Bergman, twå Laqua˙er Jacob och Peter, Handt-Langaren Nils Åberg
Bild 591754-08-31Ankom Prints Gustaf från StralsundRegerings Rådet Gref Bohl med 2 sy: Betjänte Hill och Schröder, Öfwerste Lieutenant Macklaw med dr: Rosbo[?], Baron och Capitain Rålamb med 2 Betjänte Hallberg och Bidahl, Capitain von Bauman med des Fru och en liten dotter om 1/4 åhr, Pigan Anna Caisa och Permitterade Soldaten Carl Kollner, Lieutnant Drufwa och GossJunkaren Drufwa med drängen Herm: Gaw[?], Jägaren utan tjänst Johan Kuhrman, Permitterade Handt Langaren Åberg af artilleriet, Commenderade Rustmäst: Campbell, Soldat hustrun Schwan, Soldat hustrun Gröndahl, Soldat dottern Dahlquist
Bild 601754-09-04Avgick Prints Gustaf till StralsundÖfwerste Lieutenanten Joh: M: von Löfwenfels, Lieutenant Henning von Vogelsang, Studiosus Peter Granbeck, Skjepparen Jockum Wilkens med Matroserne Jacob Sch˙tt och Claes Schening, Commenderade Soldaten Johan Michel Schlie, Dito Dito Troilius Bergström, afskedade Soldat. Joh: Christ: Nitze, Dito Dito Hans Jockum Tornows, Dito Dito Joh: Fr: Lind
Bild 611754-09-14Ankom Louisa Ulrica från StralsundAuditeuren Lundgren, Sudiosus Granbeck, Kocken Johan Fried: Müller, Pigan utan tjänst Christina Oretie[?], Permitterade Constablen S: Comstadius med 2 små Barn, Permett: Soldat: Lorents Becksin, Dito Soldaten Tornholm, öfwersände Commenderade Corporalen Linde med recruterne Meints med hustru, Mickiten[?], Kort och Stacker, Dito Recruten J Schwarts, Soldaten Johan Fersell
Bild 621754-09-18Avgick Louisa Ulrica till WittowGrefwen och Regerings Rådet Bohl, Fendrichen Gref Bohl med Betjänt:ne Erdtm: Hill, Johan Schröder och Jöns Utsröm[?], Grefwen Malte Fried: Putbus med drängen Johan Ohl, Öfwerste Lieutenanten St. Ma Nilows med des dräng, Capitain Nils von Kuhlman med drängen Jürgen Costell, Regements Fältschjärn Joachim Dibbelt, Handelsman Joh: Caspar Ausborn, Handelsman Christ: Rode, Magistern Johan Gram, Handels Bokhl Johan Niclas von Duhn, Fältschjärs gesällen Carl Ekell, Passements Makare gesällen Jochim Demster, Cronolensmannen Christian Hellström, Betjänten Adam Mancke, Commenderade Volunteuren Carl Lud: v: Hintzenstern, Commend:de Rustmästaren Christ: Schuwert, Permitterade Soldaterne Johan Hollstein och Hans Detterling, afskjedade Soldat: Christian Treichel, Dito Corporal: Zach: Dan: Merck, Dito Soldaterne Joh: J. Löwenhag och Johan Strohecker, Dito Soldaterne Fried: Breitsback och Georg W: Heinrich, Soldaten Biörn Gröndal med des hustru Brita
Bild 631754-09-28Ankom Prints Gustaf från StralsundCapitain von Maltzar med des Fru, en liten 1/4 åhrs Sohn och amman Maria, Hr Joh: Joach: Bühring, Cammenderade Sergianten Wetterberg med arrestanten Fischer, Dito Sergiant Hallenblad med recruterne J: P: Ulrich ooch hustru med 2 barn, C: Karwits och Soldat hustrurne Friedrichs och Hagersine[?], Dito Soldat: J. C. Carsten, Dito Soldat: Witte och Pettersen med hustru
Bild 641754-10-05Avgick Prints Gustaf till WittowAdjutanten Gustaf von Hertell, Conducteur P: H: Drufwa med dr: Herman Gaws, GossJunkaren C. J. Drufwa med Soldat: M: Farin, Studiosus Nils Risberg, Regements fältskjäraren Abraham Söderberg, Fru Adjudantskan Charlotta Hertell, Hr Friedrich Hertell med rängen Friedrich, Jumfru Catharina Lindquist, Corporalen Bielkengren, Betjänten Carl Fried: Cronholm, Permitterade Soldat: Wilhelm Ohlson, Commenderade Corporal A. C. Lind, Dito Corporal B: Ahlgren och des lille Sohn Johan, Dito Corporal. Jochim Kinits[?], Dito Soldat: Joh: Becker, afskedade Soldat: Joh: M: Herman, Dito Corporal fr: Ludw: Sternback, Dito Soldat: Joh: Gottfr: Möller, Dito Soldat Frans Sass med des hustru och et litet barn, Dito Trumslagaren Christian Knepellöfk˙[?]
Bild 651754-10-12Ankom Louisa Ulrica från StralsundHr Albrecht Fried: Beechaws[?], Commissarien Hellström med des hustru, Soldaten Björn Gröndahl, drängen Johan Grening med hustru och Schjuster drängen Johan Lang, Soldaten F. H. Wickman med hustru och et barn Cvommenderad, En Soldat dotter om 20 åhr, Afsk: Soldaten Jöns Friberg, Soldathustrun Stauden rest effter sin Commenderade Man, Soldaten J. Ahrens med hustru och et barn
Bild 661754-10-12Ankom Prints Gustaf från StralsundBetjänten Dam och drängen Pauls som öfwerfördt 8 st: hästar
Bild 671754-10-16Avgick Louisa Ulrica till WittowMajoren Marquis d'Arragon med dr: Joh: Busch, Capitain von Hauswolff, Baron och Lieutenant Barnekows med drängarne Sten Maglo och Niclas Sommar, Lieutenanten Samuel Ad: Hammarberg, vice Häradshöfdingen von Böhnen, Apothekare Prowisorn Nicol: Dan: Gade, Regements Fältschjären Herenius, Handelsmannen Dan: Halterman, Handlesman Joh: Jobst Vogel och Hr Christian Lindeman, Studenten Carl Grahn, Mademoiselle Maria Schenck med dräng Peter Logberg och Pigan Anna Brita Boman, Betjänten Anthoni Dam, Commenderade Sergianterne Hallenblad och Wetterberg, Permitterade Soldaten Christ: Niemand, Soldaten Lorents Becksin, Dito afsk: Sold: Jacob Hammar, Soldat hustrun Catharina Schwan, Dito hustru Regina Hintzen, Murgesällerne Johan Fried: Graft, Michel Eckardt, Math: D. Schmidt och Johan Anr. Lerits, danska Hofwarne[?] jacob He˙er och Pet: Spis, afsk: Soldat: Joh: Stadig, Dito Mathias Busch med des hustru, Dito Johan Orlep[?], Dito Johan Christ: Flants med des hustru, Dito Christian Manewits, Dita Johan Müller, Soldaten Johan Fressell
Bild 681754-10-30Ankom Louisa Ulrica från WittowCommercie Rådet Krüger med 2 Betjänter, Capitain von Norman med drängen Hörman, Capitain von Kock med Betjänten Söderberg, Färaren von Duwall, Commenderade Soldaten Mohnts[?]
Bild 691754-10-30Avgick Prints Gustaf till StralsundFru Grefwinnan och RiksRådinnan Me˙erfeldt med des Suite, Nembl:n Fröken Aminoff, Cammar Frun Balck, Cammartjänaren Hansing, Kocken Syeffen, Laquaier And: Swanbeck och Fried: Corts, twetterskor Maria Gröndal och Barbara Engelbrecht samt Husdräng Gröndal, Dito Majoren von Blixen med des Fru och et litet Barn, dräng Erich Danie och Pigan Ellna, Dito Capitain von Blixen med dräng Georg Flesson[?], Casseurskan Cicilia Catharina Raffenius med des dotter Helena Sophia och amman Soldathustrun Catharina Lars dotter, Dito Fendrichen Erich P: Stiernsporre, Soldat hustrun Hedw: Kock med des Sohn Jochim Herman Kock, Handelsbetjänten Albr: Fried: Buckaws, Dito Capitain Alexand: Magn: von Essen med des Fru Friherrinan Diusklows och Jungfru Ingri Charlotta Castonia, Dito Soldaterne Fried: Schröder och Christopher Lerbeck Grahl, Dito Pigan Bengta Nills dotter, Dito Skjepparen Johan Folcker
Bild 701754-11-02Avgick Louisa Ulrica till WittowCapitain Otto Wilh: Ram med Commenderade Soldaterne Gustaf Utter och Jonas Ahlholm, Commenderade Föraren Gustaf Braun, Soldat änkjan hustru Stadig med des Sohn unga drängen Mårten Abramson, Lärndrängen Christian Facks, gåssen Christian Henr: Pents 14 åhr gl,,Commenderade Soldat: Joh: Sander, afskjed: Soldaterne Dionisius Eggerts och Johan And: Kop, Dito Påhl Nilson Modig, Dito Hinr: Christ: Groth, Dito Christ: Mormen, Dito Christ: Ludw: Hornburg, Dito Christ: Hitner
Bild 711754-11-06Ankom Prints Gustaf från Stralsundgrefwen von Gisors, General Gouverneur af Mets, General Lieutnant af Lottungen och öfwerste af regementet von Champagne med des Suite, nembl: Chevallier och Major von Kalic, Capitain von Grand Bre, Secreteraren Laponge samt betjänter Cammartjänaren Barttholomaus, Löparen George, 4 Laquīer La Rose, Bardett, La Volunte och Johan, Dito fru Capitainskan von Üsedom med 4 små Barn och Pigan Anna
Bild 721754-11-09Ankom Louisa Ulrica från WittowR˙ttmästaren von Wolfrath med betjänten Camerarius, Chevallier de Mainvillers, häst Junkaren von Böhnen med Permitterade Soldaten Ribow[?], Magister Rode, Hr von Schwartzer, Regements Fältschjärn Dippek, Hr Buchwas, under Officeraren Bielkengren, Permitterade Soldaten Lorents Becksin, Commenderade Soldaterne Strobell och Jung, Commenderade Rustmästarne Ek och Schubert samt soldaten Hertell med Recruterne Hertin, Erich Versener, Bröger, Kock, Eichhorts, Ritter, Lüdeman, Borsen med hustru, Lipman och Lüders, afskedade Soldat: Hammar
Bild 731754-11-13Avgick Prints Gustaf Handelsman Johan Joachim Bühring, Handelsman Jöran Filenius, Commenderade Soldaten Fried: Schröder, Permitterade Soldat: Anth: Motje, afsked: Soldat: Christian Falck, Dito Carl Aug: Kühn
Bild 741754-11-23Avgick Prints Gustaf till WittowCapitain von Finecken med fröken Blixen och drängen Jonas Schalin, Studenten Emanuel Giellman, Wink˙paren Johan Egge, Commenderade Soldaterne Jacob Ordt med des hustru Catrina och et flickebarn samt Michel Schröder, Soldaten Brincks hustru med et barn om 3 åhr, afsk: Soldat: Gottfried Lisse, Dito Dito Pet: Söderman, Soldat: Gottfried Schröder afskedad eller drifwen från regem: för des Liderlighets skuld
Bild 751754-12-04Avgick Louisa Ulrica till WittowKongl: Spanska Legations Secreterareb de Carris med 2:ne Laquaeir Ladislaus Albinus Herster och Jean Pamar, Commenderade Rustmästaren Bonde Phoenis, Commenderade Soldaten Gottfrid Engelbrecht, afskiedade Sodaten Joh: Lidw: Kraus, Murare Gesällarne från Carlskrona Johan Fried: Vogel och Petter Heuser
Bild 761754-12-11Ankom Prints Gustaf från WittowCapitain Hauswolf med dräng Maylo, Lieutenanten von Tigerström, Lieutenanten Baron Barnekow med dräng Kiost, Herr Heiderick, Comoend: Corporalen Ahlgren med hustru och barn, samt Recruterne Steckert, Rosenborg, Batge med hustru och et barn, Ohlson, Schuts, Lundberg, De˙rich, Weineck och Dangers, Comend: Soldat[?] Detteist[?] Wohs[?], Bakare Gesällen Krafft, Jägaren utan tjänst Christian Ourelia[?]
Bild 771754-12-18Avgick Prints Gustaf till WittowSoldaten Lorents Becksin, Coovardie Siömäm Jochim Kessel, Johan Blom och Hinrich Goldts, Soldaten Koffle˙a[?]
Bild 781757-01-03Ankom Dorothea från StralsundLieutenant von Balck med en Betjänt Dallie, Herr Fabricius, Dito Påsten från Pommern hwilken strax Expedieras med Extra påst til Stockholm
Bild 791757-03-23Ankom Louisa Ulrica från StralsundCapitain von Üsedom med drängen Bex[?], Hr Anders S˙lwan, Handelsman Krook, Fouriern Jacob Kiöping, Handskemakaren Brandt, ??? Marcus Hersch, Commende:de Soldat: J. G. Schmid, Dito Dito E. H. Kettler med hustru och 3 st: Barn, Fattiga hustrun Papken med 2 st: små barn, Bonden Nils Niclasson, Hr Razk˙[?], afsk: Soldaten L: Biörnsson
Bild 801757-04-06Avgick Louisa Ulrica till WittowAdjataten Hertell med des Fru och en Piga, Handelsmannen Hinrich Kook, Studenten Isach Runberg, Betjänten i tjänt Johan Hilgendorff, drängen Michel Töller Dito, Commenderade V: Corporalen Mich: Zander, Soldaten Johan Martini, afskedade Soldaten Johan Breitung, Dito Elias Jordien, Dito Frans Wolff med des hustru, Tjänstegåssen Joachim G: Hafdam, Soldat dottern Anna Maria Cronberg
Bild 811757-04-13Ankom Prints Gustaf första resan i åhr: Denna gång war ingen enda Passager med Kongl. Påstjagten, utan allenast annan frackt til 1 Rdr 42 ß: Pommersk Courent
Bild 821757-04-18Avgick Prints Gustaf till WittowMajor Babo Joachim G. v: Rohr, lieutenanten Carl Magnus v: Rohr, Lieutenanten Hinr: Rosencrants med dr: Mart: Luther, Hr Magnus Wilh: Netherwood, under Constablen Truls Friberg, Jumfru Maria Elisabeth Schönfeldt, Wächtare hustrun Elna med et 2 månaders gammalt barn, Soldat hustrun Dorothea Zuhren, Soldat änkjan Maria Christopherssen, Soldat änkjan Elisabeth Högman, afsked: Soldat: Erdtm: Saubke, Dito Dito Joh: Nessell, öfwer Commenderat manskap nembl:n Soldaterne Gottfried Rode, Christopher Schukts, Mart: Lewerents, Hans Grams, Fried: Öhrschuts, Hans Löfberg, Carl Me˙er, Frans Blandin, Christopher Me˙er, Joh: Borckendeng, Friedrich Skog, Dan: Christiansson, Christian Brandt, Michel Edelberg, Wolfgang Hogerheim, Math: Möller, Erdtm: Schröder, Christian Lindeman, Joh: Kitsmans, Gustaf Nesson, Peter Elert, Hans Lanckaws, Michal Langerman, Adolf Buschman, Carl Nets, Christoph: Schröder, Adam Diese, David Wilenius och Johan Schmitt, tilsammans 29 Man, Följande Soldat hustrur och barn, Dito öfwer Commenderade Friedrica Kramers, Elisabeth Dahls och Marta Rodes med 2 barn, Elna Lewerents, Barbara Grams, Ma˙a Öhrschuts, Anna Dorothea Löfbergs, Elna Me˙er, Anna M: Blandin med 10 st barn, Anna Dorothea Nauschuts, Cahtr: Krats, Maria Elisab: Me˙er med 7 st barn, Ma˙a Borckerding och Anna Skog med 1 barn
Bild 831757-05-27Ankom Louisa Ulrica från WittowExpedierad i Strahlsund d. 19 april, avgången från Wittow första gången d 22 Dito, men kommet tilbaka igen för Contrair wind Storm och dunder wäder, och andra gången d 25 Dito: Öfwersten v: Löwenfels med betjänten Norström och en half täckt wagn, Permitterade Soldaten Zander, Hr Reinh: Fried: Heidsick[?], Studenten Kock, Studenten Hedner
Bild 841757-04-28Avgick Louisa Ulrica till WittowPrästmannen Arfwid Ferelius, Studiosus Jacob Beronius, Kutsken Martin Faltsgraff, Soldaten Johan Persson Hahne tillika med des hustru, Soldaten Jacob Hammar, Soldat hustrun Lena Sandahl med 2:ne barn hwaRAF det ena ligger wid moderns bröst, öfwer Commenderat Manskap med hustrur och barn (Man: Hustr: barn): Soldat Gottfr: Heiderich med hustru, Carl Voigt. Michel Gerbing, Trumslagaren Reinholts hustru, Corporalen Lars Högmans Dito, Soldat Carl Credewans[?], Förae hustrun Catharina Kruse, Soldat hustrun Holtshauer, Dito Johanna Jungberg, Dito Johanna Wramberg, Soldat Georg Halberg, Dito Fugts[?], Diro Brunhards hustru, Soldaten Joh: Peper, Dito Christian Wichell, Dito Trulls Brunström, Corporals hustrun Cathrina Ahlgren, Soldat hustrur Cathr: N˙berg, Maria Heckman, Maria Högmans, Dito Soldat hustr Anna Elisabeth Wolles, Anna Eleon: Bardtman, Magdal: Suckholts, Petronella Fentzen[?], Anna M: Liebenberg, Michael Paal, Charlotte Volkern, Engel Schröder, Soldaten Gottschalk, Dito Bödker, Trumslagare hsutr: Kirsti Blom, Soldat hustrun Maria Weideman, Dito Anna Maria Friedriks, Soldaten Heiden, Dito Schuneman[?], Dito Sveasson, Fourierskan Ingeborg Gehlers, Soldat hustrun Christina Feindt, Dito Regina Siöberg, Dito Elna Metta Ahrens, Soldat: Christopher Schultz som sensat blef tilbaka, Soldat hustrun Elna Albertus, Dito Catharina Stiller
Bild 851757-05-07Ankom Prints Gustaf Grefwinnan Wachtmeister med des Sohn om 7 åhr, en Cammarjumfru och betjänten Martin, Adjutanten Leinitzer, Commenderade Soldatenb Söderström
Bild 861757-05-11Avgick Prints Gustaf Baron och Majoren Christ: Albed˙hl med drängen O: Örwing, Stallmästaren Baltzar Wernstell, Handelsbetjänten Jochim Christoph: Meiniche, Commederat Manskap (man hustr barn): Soldaten Georg Sperling, Soldat hustrun Elisabeth Roland, Dito Helena Wolff, Soldaten Peter Dahlström, Soldat hustrun Elisabeth Wagren[?], Commenderade Soldat: Caspar Jancke, afskedade Soldaten Johan Steller
Bild 871757-05-18Avgick Louisa Ulrica till StralsundÖfwer Commenderat Manskap, nembl:n Fendrichen Carl Gustaf von Böhnen, Föraren Christian Wankif, Rustmästaren Johan Kruse, Trumslagaren Johan Friedrichsdorff, med 12 man af Lif Companiet, Dito 12 man af Majoren och Riddaren Me˙erfeldts Comp:, Dito 12 man af Capitain Baron Wrangels Comp:, Dito 12 man av Capitain Normans Comp:, 12 man af Wacanta Companiet, SA 60 man gemene, Föraren Christopher Kruse, Salt Petter Sjudaren E˙ke[?] Rassmusson, afskedade Soldaten Hans Jürg: Paul med des hustru, Soldat hustrun Anna Helena Fernkohl med 4 barn, Dito Soldat hustrurne N˙bergs och Höhmans som den 28:de april blefwo tilbaka med deras barn
Bild 881757-05-18Ankom Louisa Ulrica


Ankom Prints Gustaf
Herr Rudolphi: denne Rudolphi är blefwen tilbaka och försummat begge Kongl Påst Jagterne

Betjänten Mäncke, afskedade Soldaten H: O: Söderberg
Bild 891757-05-18Avgick Prints Gustaf till Stralsundöfwer Commenderat Manskap, nembl:n Capitain Jesper, Otto, Friedr: von Örtzen med des Fru, Fendrichen Andreas Rosenstrahle, Feltskjärs gesällen Walther, Sergianten Georg Christian von Arnim, Rustmästaren Lorents Christian Kruse, Trumslagaren Andreas Blom, med 12: Man af Öfwerste Lieutnanten Baron Höpkes Compagnie, Dito 12 Man af Majoren Taubs Compagnie, 35 Man af Capitain von Örts Comp:, Bakaren mäster Kasten
Bild 901757-05-25Ankom Prints Gustaf från Stralsund

Ankom Lowisa Ulrica från Stralsund
Ingen enda passagerare


En liten gåsse om 10 åhr J: Välcker, afskedade Soldaten Hammar, Dito Soldat hustrun Wägren, men begge desse blifwo efter
Bild 911757-06-01Ankom Prints GustafEn Frans˙sk Courier Claudia Bressaw hwilken här på Kongl Påst Contoiret fick Rese- eller March-route öfwer Ekesiö åt Stockholm och efter en times förlopp genast ??? Begaf sig på vägen så at han lär anticipera Påsten och ofehlbart d 5 eller högst d 6 hujus lär wara i Stockholm
Bild 921757-06-01Avgick Prints GustafCommenderat Befehl och Manskap: Capitain von Hauswolf med dränegn Broman, Fendrich Wetterwall med drängen Mancke, Fäldt-Probsten Ingelgren med des Fru och en Piga. 4 st under officerare, Trumslagaren Reinholt och Piparen Krokberg, Dito Corporaler och Gemener mrf hustrur barn af Öfwerst: Lieutn: Comp 97 21, Capt: Baron Wrangels: 32 - 2 - 1. Dito Capit: Oertzens: 1, Capit: Normans: 21 - 1 - 2, Vacanten Compag:e 22 - 1 - 4, [summa] 97 - 4 - 7, Öfwersten Baron Fredrick Horn med 2:ne Betjenter Kiellin och Renbauert, Majoren och Lieutenanten Grefwar Axel och Otto Wilhelm Löwen med 4 betjenter Schult, Engman, Wessen och Peter Fogelquist, Grefwen Sigge[?] Sparre med dränegn Fellström, Skiepparen Michel Haak med des hustru och 2:ne små Barn, Siö-Karlaren[?] Christopher Scharbais och Johan Erkeln
Bild 931757-06-01Avgick Lowisa UlricaÖfwer Commenderat Befehl och Manskap: Öfwersten och Riddaren von Löwenfels med ???tjenaren Fredrick Hollts och drengen Peter Norström, Lieutenant Splith med des Fru, en dotter och Pigan Mätta Håkans dot:r samt drängen Peter Halling, Fendricken Baron Barnekow med drängen Werman, Regements Fältskieren Dibbelt, Regements wäbln Gühl, Munster Skrivaren Elbfas, Regemenst Trumslagaren Hellström med hustru och 3:ne barn, Profossen Arp med hustru och barn, 4 under Officerare, Trumslagaren Kramer, Piparen Dahlin, Dito Corporaler och Gemener män - hustrur - barn: af Lifcompagniet 23, Majorens Dito 16 - 1 - 3, Major Taubs Dito 21. [summa] 60 -1 - 3. Lieutenant Bödker, Fältwäbln Alstrien med hustru, Trumslagaren Nauschouts med Gemener 35, Studenten Johan Melchior Flemming, afskied: Soldaten Johan Gottfrid Möller med hustru och 3:ne små barn
Bild 941757-06-08Avgick ???Majoren och Riddaren Anders Reinh: Wrangell med 4 Pigor och drängar, Capitainen Baron Posse med 1 dräng, Adjutant Norman med 1 dräng, Regementsprästen med 1 dräng, Regements Fältsjiäraren, Munsterskrifwaren, Regements Trumslagaren, Lifcompagniet 2 öfwer Officerare, 1 Fru, 4 under Officerare, 5 drängar, 128 Corporaler och Gemener, Summa 140, Majorens Comp: 3 öfwer Ofiicerare, 4 under Officerare, 130 Corporaler och Gemener, Summa 140, Capt Baron Bildstens Comp: 1 under Officerare, 26 Corporaler och Gemener, Summa: 27; Summa: 10 öfwerofficerare, 1 Fru, 11 under Officerare, 15 Pigor och drängar, 284 Corporaler och Gemener = 327
Bild 951757-06-06Ankom Lowisa UlricaAnkom Prints Gustaf
Håf Prädikanten Woltemat med drängen Peter Bergdahl, drängen Henning Kinholm, gref Horns betjänt, afskjedade soldaten Hammar, afskjedade Soldatens husru Wägren

H:r Casten
Bild 961757-06-08Avgick Prints Gustaf till StralsundBaron Büttler med drängen Pet: Stenman, Pigan Cathrina, Färgare gesällen Anthon Westman
Bild 971757-06-08Avgick Prints Gustaf till StralsundGeneral Majoren och Commendeuren af Kongl Swärds orden Jacob Albr: v: Lantingshausen med Lähn Secreteraren Carl Riderstedt samt Cammartjänaren Johan Lillia, Laquaīerne Anders Siöberg, And: Kiälström och Fried: Engell. Baron, Landshöfdingen och Commendeuren af Kongl Nordstjärn orden Fried: Friesendorff med des Cammartjänare Lars Löfgren, Laquaierne Anders Lomstedt och Erich Blomgren, Cammartjänaren Wilhelm Rotsch med Permitterade Soldaten Swen Mosberg, Skrifwarne Peter Holm och And: Pripp
Bild 981757-06-08Avgick Lowisa Ulrica till StralsundPlace Majoren och Riddaren Lilliecrona med des dräng Peter Hammar, öfwer Commenderat Manskap och Befähl med Fruar, Barn Betjäning och deras Equipage, Nemb:l 4 Officerare af Baron och Capitain Bildsteins Campagnie, Adjutant Normans Fru med 3 Barn, Auditeur Hiertstedt med Fru och 3 Barn, Regementswäbeln med hustru 2:ne Barn, 2 under Officerare, 9 Pigor och drängar, Dito 107 man gemena, Summa 135
Bild 991757-06-22Ankom Prints Gustaf från StralsundBaron Bunge och Öfwerste Lieutnanten Baron Wrangell med 2 betjänte Peter och Carl samt Cammartjänaren Voss, Handelsmannen Klein med Expediten Graf och drängen J. Bus, Betjänten Cederholm, Studenten Flemming, Herr Andreas Pripp och Peter Holm, afsk: Soldaten J: Bergen. Dito Ekeröt, Soldat hustrun Röpone[?] Dito Westphalsche, Dito Pnersche
Bild 1001757-07-09Avgick Prints Gustaf till StralsundGrefwen och Öfwerste Lieutenanten Carl Me˙erfeldt med Betjänten Löngren, öfwer Commenderade Auditeuren Åke Le˙onstolpe med drängen Carl Lundin, Studenten Carl Engeström och Gothelf Fried: Kemner, Dito Johan Öhrström, Borgaren Johan Jacob Wollmer[?], Dito Mästaren Christopher Lang, drängen Johan Lang, grefwen och Öfwersten Spenses 2:ne drängar Erich Söderström och Joh: Seltreich med 2 hästar, öfwer Commenderat Manskap Hof Smeden Lars Hagelbeck, Ryttarne Holm och Le˙on, dräng Lundquist med 5 st: hästar, Commenderade Fältwäbeln Pet: Hulberg[?], Dito Soldaten Rudolph Schults, Soldat hustrun Hanna Anders dotter, Pigan Ulrica Lilliecrants utan tjänst, afskjedade Soldaten Simon Hendriksson Biörckman, Dito Christian Jönsson Åhlbeck, Dito Jöns Person Wallberg
Bild 1011757-07-16Ankom Lowisa UlricaMajor von Lilljekrona med Betjänten Peter, Baron och Agenten Boudisson, Baron Posse, Magister Kolderen, Dito Uwnerus[?], en betjänt utan tjänst Jöronson[?], Commend: Soldat: Tornberg, Soldat hustrun Espenholtz, afskied: Soldaten Bödker, Soldat hustrun M: Krook, Dito Schoultz
Bild 1021757-07-16Ankom Prints GustafSnickaren Calsonn, Sadelmakaren Langh, Br˙ggaren Wollmar, Commend: Hof Slagaren[?] Hagelbeck och Ryttarne Modig och Holm, afskied: Corporal Hielmberg, afskied: Soldat Wallberg, Dito Hinrickson med hustru, Dito Albeck, Soldat hustrun Ungerhoff med 1 barn, Dito Dornbusck[?] med 1 barn
Bild 1031757-07-23Avgick Prints GustafCapitain Georg Christ: Cock med des Fru och Pigan Wilhelmina samt drängen Hans Siöberg, Taffeldäckaren wid ??? ??? Carl Fried: Hellern, Commenderat Manskap, nembligen Corporal Jöns Friis med drängen Nils Holm, 2:ne R˙ttare Jöns Holm och Ola Modig, Permitterade under Corporalen Nils Åberg
Bild 1041757-07-23Avgick Lowisa UlricaCommend: Öfwerste Lieuten: Otto Jacob Zo˙en[?] med 2:ne Betjenter Phil: Schröder och Jonas Löfbaum[?] samt Commend: Lieutensnt: G: A: von Ÿhlen[?] med 2:ne betjenter Jonas Holmberg och Johan Küster, Fendricken och Baronen Gust: Adolph Lovisin med drängen Carl Lundgren, Capitain David Silander med drängen Lars Lundberg, under Officerarne Joh: Hinr: Schöpfer, Ernst Nilb:[?] Kreuger och Joh: Gust: Schele samt Soldeterne Joh: Christ: Bremer och Friedrick Strobel, Commend: manskap ??? Lars Hagelbeck, Corporal: G˙[?] ??? And: Lundström, Ryttaren Jöns Rosling, Corporal Wilde, Soldat Nils Ericks:n Hälström
Bild 1051757-07-27Ankom Lowisa UlricaSoldat hustrun R: Dahlströms
Bild 1061757-07-27Ankom Prints GustafLieutn: Gref Löwen med en betjent Besien, Magister Engeström, Magister Kammer, Cammartjenaren Rutsk, Cammartjenaren P: Vogelquist, Commend: Soldat: A: Berg. Soldaten Schmidts hustru, Soldat: Dornbusxk hustru, Soldat Köhrs hustru
Bild 1071757-08-06Avgick Prints Gustaf till StralsundCapitain Reenholt Joachim Friedrich von Moltzer med des Fru, Mademoiselle Anna Maria Paufenia[?] om 11 åhr, Pigan Maria Flotholm och dräng And: Wiberg, Soldat hustrurne Maria Krok, Magdalena Suckholts och Christina Werner, öfwer Commenderat Manskap och befähl Fändrich Baron Ludw: Djurklow, Fältwäbel August Kropp, Föraren Håkan Hällbeck, Trumslag: Spitzer, Corporaler och gemene 71: Man, Dito Fältwäbel Peter Hanström med hustru, Volunteuren Carl Hanström, Commenderade Soldaterne som för Sjukdom blifwir efter Johan Badke, Christian Finger, Kahleret, Br˙sk och Godien
Bild 1081757-08-06Avgick Lowisa Ulrica till Stralsundöfwer Commenderat Manskap och Befähl Capitain Gröninger, Lieutenanten Baron Barnekow, Sergianten Carl Fried: Ingelström med hustru, Fourieren Wilhelm Brandt, Rustmästaren Sunden, Trumslagaren Swenberg, Corporaler och gemene 64 Mann, Dito Fourir Beckman, 2 Soldatr hustrur, Fältsjärs gesällen Finecke, Profossen Gephardt, 2:ne Officerares drängar, under Officeraren Carl Lagerhielm med drängen Peter Jernberg[?], Soldathustrun Falsgraf
Bild 1091757-08-13Ankom Lowisa UlricaLegations Secreteraren Baron von Kocken, en betjent Lenning, Soldat hustrurne Schiöltz, Mörck, Monck och Swartz, Dito Passow, Dito Ochs, Dito Welmans, Commend: Corporal: Ahlberg med Arrest: Engelland, Skjepparen Olaus Strömberg
Bild 1101757-08-13Ankom Prints GustafFru Capitainskan von Böhnen med två små barn och en Soldat Rudel med des hustru, afskiedade Soldathustrun Gräbsbergen[?] reser til sin Man, Commend:e Hof Slagaren Hagelbeck och R˙ttaren N: Lundvall, Soldat hustrun Fidlers, Dito D:o Funcks, Dito D:o Fruhnknecht, Dito D:o Lothhammar, Dito D:o Heide
Bild 1111757-08-16Avgick Prints Gustaf till StralsundLieuten: Corfits[?] Ludw: Beckfriis med drengen N: Bergstedt, Grefwen och General Lieutnantensd samt Commandeurens Liewens Betjäning, Cammartjenaren Hindr: Poudret, ???mästaren Staberg Kocken Pierre Chaumont, ??? Capl Neuman, Stalldr: Nils Matts, Anders Borg, Jonas Borg, Peter Lindström, Oluf Johansson och Fried: Rolberg samt Hofslagaren Pål Berg med 7 hästar och Equipager, Dito Danska Deserteurerne Anton Båck, AntonFresback, Johannes Ament och Christian Surich[?], Jägare Gåssen Johan Suhr, Gåssarne Jochim Peter Hafdaum från Stralsund och Joachim Lauerbaum som inte blifwit antagen til Mariniers i CarlsCrona utan förpassats tilbaka som för små
Bild 1121757-08-16Avgick St Johannes till StralsundCapitain Mayn: Fromh: Angrepp, Lieuten: Carl Gust: Sch˙tter med deras drängar Jonas Hernlund och Hinrick Hinrickson, Baron Duwall med dräng Sven Wennerberg, Lieutn: Baron Fredr: Silfwerhielm med dräng Erick Müller, Fendricken Erick M: Riddarskiöld med dräng Jöns Linneroth, Herr Tage Thott med dess dräng Nils Ljungström, Lieutn: H: G: v: Vogelsang och Fenrichen J: A: von Sodengren med Soldaterne Zornow och Müller, Commend: Corporal: Jöns Ahlberg som hit fördt en arrestant, Inspectoren Jacob Fredr: Holst, Tobacks Spinnaren Anders Carlsson, Recrüterne Joh: Carl Stofelter, Johan Erick Lüts, Peder Paul och Joh: Jac: Rolf, Soldaten Johan Pehrsson Hanen, Afskied: Soldat: Hans Olsson Söderberg
Bild 1131757-08-20Ankom St JohannesHade inga Passagerare, utan kom tom tilbaka
Bild 1141757-08-20Ankom Prints GustafSoldat hustrun Möllern, Dito Falsgraft med et Barn, Soldat dottern Gernandtin, Soldat hustrun Borges, afsk: Soldat: Lundgren, Soldat hustrun Eifterten[?]
Bild 1151757-08-31Avgick St Johannes till StralsundÖfwer Commenderat Manskap af Artilleriet 30 Man, Prästman Andreas Medin och Magister Ålander, Prästmannen Petrus Moden, Soldat dottern Gernandtin
Bild 1161757-08-31Avgick Lowisa Ulrica till StralsundÖfwer Commenderat Manskap och Befähl af Artilleriet med deras Wquipage: Öfwersten Adlerbjelcke, Lieutnanten Warg, 4 under Officerare, 3 Constaplar, 36 man handtlangare, 13 st: Kuskar och drängar samt 1 hustru, Öfwer Commenderade Majoren Baron G˙llengranat, Capitain Er: Stiernwall och Auditeuren Christian Gråberg med 3 st: drängar, grefwen och Öfwer Adjutanten Ros med des dräng, Cadetten Baron Friesendorff, Serganten Anders Gripenschuts som för Sjukdoms skull blifwit efter Commenderingen af d 6 juni, afsk: Sold: Christ: Hübner med des hustru och 2 döttrar, Förr˙mde och åter ärtappade Soldaten And: Boldewin
Bild 1171757-08-31Avgick Prints Gustaf till StralsundGrefwen General Lieutenanten och Commendeuren Liewen, Regem: quarterm: Wachslager och Cornett Plomgren med 5 st: drängar, Conducteurerne Montell, Thelas och Bedat med 2 drängar, Fortifikations Capit: Adam Hwasser med 1 dräng, Lieutenanten Johan Ludwig v: Schartzer, Håf ådet Båltenstern, Secreteraren Detlof Matras med 2:ne drängar, Baron Claes Philip v: Schwerin, Commenderade Hofslagaren Hagelbeck och R˙ttaren Lundwall, Slaktaren Joseph Fauth, afskjedade Soldaten Joh: Holmberg med hustru och 4 små barn
Bild 1181757-09-07Avgick Ebba Catharina till StralsundGrefwen, Capitain och Riddaren Ulrich Barck med tvenne Betjänte, Krigsfiscalen Carl Hinr: Blomstedt med des dräng Lunden, Capitain Ridderboll för 3 st: drängar och 8 hästar, Dito Grefwen och Öfwer Adjutanten Rosen tilhöriga, Lieutenanten Schreiber med des dräng, Soldat änkjan Falken, Permitterade Serganten Per Dandanell betalt för sig afgådt med förra fahrtygen
Bild 1191757-09-14Ankom St JohannesMagister Pet: Modehn
Bild 1201757-09-14Ankom Lowisa UlricaFenrick Stiernsparre hwilken til Swerige är Commenderad, under Officeraren Duwall med betjänten S: Wennerberg, Skiepparen C: Gau med sin hustru, Commend: Soldat Liungberg, Dito Dito Ekman, Dito Dito Wiedman med et abrn, Dito Dito Oloffs med et barn, Soldat hustrun Ahberg[?]
Bild 1211757-09-14Ankom Die Hoffnung

Ankom Dorothea
ankom utan Passagerare och gods

ankom utan Passagerare
Bild 1221757-09-14Avgick Die HoffnungGeneral Lieutnanten Grefwen Axel Fersen med Adjutanterne Capit: Grefwen Carl De La Gardie och Capitain Sprengport tillika med betjenterne Hofmästaren Joh: Hehlen[?], Kocken Jean Baptist Thomas, Laquaierne Jonas Boström, Hinr: Borin, Jacob Norström och Löparen Steffen Langen, Öfwersten och Riddaren Baron Carl Adlerfeldt tillika med auditeuren Jonas Palm, Betjenterne Christian Hempell och Malmberg, Capitain och Riddaren Mart: Friedr: Scheffel[?] med Stabs Adjutanten Nils Ad: Silfwersparre och drängen Elias Kebom, Capitain Hans Hinr: v: Üsedom md betjenten Wilh: Bets
Bild 1231757-09-14Avgick Lowisa UlricaKungl Preusisker Extra Odrinarie Envo˙en Grefwen Solms med dess Grefwinnan, barn och betjening för fulla frachten
Bild 1241757-09-17Ankom Lowisa UlricaAfskied: Soldat: Wassenhauer, Dito Frans Bourghaf, Dito M: N˙man, Soldat hustrun Kohls
Bild 1251757-09-17Ankom Ebba CatharinaAuditeuren Korin med drängen J: Strahlman
Bild 1261757-09-21Ankom Die Hoffnungledig
Bild 1271757-09-24Avgick Dorothea till StralsundMajoren Axel Magn: Arbin, Lieuten: Sam: Conrad Kemphe, Conduvteuren Nils Emil Pinello, Volonteurerne Carl Nath: Klerck och Nils Kellander med drängen Anthon Beckman samt 6 st: hästar, Capitain Baron Carl Otto Yxkull och Cadetten Gust: Ad: Kruse med drängarne Nils N˙man och Mårten Laxström, Commenderade Soldaterne Ekstrand, Askborg, Lidström, Sommar och Almgren, Commend: Soldaten Christian Schmitt med 4 st: hästar, ??? Jöns Nilsson med 3 st: hästar, drängen Anders Norgren med 4 st: hästar
Bild 1281757-09-28Avgick Ebba CatharinaCapitain Lars Arrehn med dränger Jöran Sundberg och Jacob Hendrichsson med 3 st: hästar, Fält Secreteraren Axelsson och Fält Cancelisten Swedenstierna med dräng Oluf Lönberg, drängarne Nils Tullberg och Peter Qiuttberg[?] med 8 st: hästar Baron och Öfwerste Lioeutenanten Hammilton tilhöriga, drängen Anders Dahlgren med 4 st: hästar Baron och Lieutenanten Barnekow tilhöriga, Handelsman Gråberg för 2 st hästar Lieutenanten Arnell tilhöriga, Commenderade Soldaterne Martin Stöser[?] och Christopher T˙ge
Bild 1291757-10-01Avgick Die Hoffnung till StralsundBaron och Fält Marskarlken samt Riddaren och Commendeuren M: von Ungern Sternberg, General Adjutanten Baron och Riddaren Funck, General Adjuntanten och Riddaren Thuro G: Rudbeck, Capitain och Riddaren Hammarhielm med Betjänterne Cammattjän: Carl Grönlund, Kåcken Erich Norman, Jägaren Carl Belke, Kutsk Carl Norström, Laquaīer Erich Wessman, Anders Holmberg, Hans Caspelberg, Erich Yxen och Erland Isberg, Reserve Karlen Arfwid Ohlsson i stället för en afskedad R˙ttare Wallstadt efter wederbörl orders fri öfwerfahrt
Bild 1301757-10-08Ankom Prints Gustaf från StralsundHofslagaren Polberg, Soldat hustrun E; Nehdske, Permit:e Soldat: S: Engelström, Afskjed: Soldat L: Berggrön. Do Do A: Oradder[?]
Bild 1311757-10-08Ankom Lowisa Ulrica från StralsundMedfölje inga Passagerare
Bild 1321757-10-08Ankom Dorothea från StralsundFendrich Ridderskiöld, en Betjent Lindroth och et barn, Betjenten J: Flinck
Bild 1331757-10-10Ankom Ebba CatharinaAdvocaten Hackert, Herr Peter Hall med 2 betjenter P:[?] Appelman och B. Lind
Bild 1341757-10-12Avgick DorotheaGrefwen och Öfwerste Lieutn: Pontus De La Gardie med drängarne Bengt Holmsten och Erick Åhrberg, Capitain Baron Fredr: von Köhler, General Auditeuren Joh: A Röök[?] och Serganten Joh: Gabr: von Köhler med drängarna Jacob och Erick, Bengt Petersson, Nils Setterstöm och Magnus Näs, Baron och Capitainen Erick Jul: Cederhielm med des Betjent Jöran Thillkalin[?], Föraren Baron Duwall med des dräng Sven Wennerberg, Fenrich Stiernsparre med drängen Hans Lundberg, Fäldy Cancelisten And: Morian, drängen Peter Bank, ??? JUnkaren P: Ulr: Frendenfeldt(?), Fortskrifwaren Joh: Fredr: Zinchens Enkja, Commend: Soldat: Ljungborg, Recrüterne Joh: Christ: Schilling och Andreas Br˙ssel, Betjänten ??? Knutsson med 3 st: hästar, Afskied: Soldaten Nils Ullgrens ??? hustru Lena Jöns dotter ofwerrest at afhämta sin ??? Mans underhåll pge efter behörigt Pass
Bild 1351757-10-15Avgick Prints Gustaf till StralsundKongl. Preutsiske Legations Secreteraren Diestedt med dess betjent Joh: Casp: Kern, Fältwäbeln Pehr Gust: Bernhielm, Baron Cederhielms betjenter And: Bruse och Peter Öhberg med 8 st: hästar
Bild 1361757-10-15Ankom Die Hoffnung från StralsundEn Corporal med 1 Profoss och 2:ne Soldater hwilka äro Commend: at öfwerföra 3:n3 Deserterade Botsfolk[?], afskjed: Soldat: J: Kässer[?] noch yilkommet sedan Skjepparen war Segelklar: Corporals hustrun Margaretha Persdotter med 2 små barn, Soldat hustrun Anna Cathrina Siöman med et barn om 3 åhrhwilket barn i Natt d 15 8br dödt på jagten, Dito en Soldat hustru
Bild 1371757-10-19Avgick Die Hoffnung till StralsundExtra Ord: Esquadrons Predikanten Magister Harald Barck, Skjepparen Johan Völcker och dess lille Sohn, Commend: Corporal: Holtshausen, en Profoss och 2:ne Soldater som från Stralsund hit fördt 3:ne ifrån Carlcrona förr˙mda och i Sjön fasttagna Båtsmän afgår tilbaka jemte Soldaten Lorentz Svanbom som under bevakning från Giötheborg blifwit hitsänd at til regem: öfwerf:s, drengarne Peter Kiälbeck, Erich Elander och Jan med 8 st:n Gref: Pontus de la Gardies hästar, Baron och majoren Carl Ribbings drängar Jonas Lundgren, Jacob Wollfeldt, Hans Kollman och Anders Dahl med 7 st:n hästar, Soldat hustrun Maria och tjenste pigan Maria Brun
Bild 1381757-10-22Avgick Lowisa UlricaMajoren af Fortifikation Baron Carl Ribbing med drängar Pet: Ekerkrants och Joh: Dahlström, Archiatern Bökman, Lieutenanten Gabriel Silander med drängen Sam: Widergren, Lieutenanten Johan Fellers med dräng Anders Sallin, Fanrichen Johan Linroth med drängar Anders Stenberg och Johan Forss samt 3 hästar, Lieutenanten Nathanael Lund
Bild 1391757-11-02Ankom Prints Gustaf från StralsundAfskied: Soldat: Winberg, Soldat hustrun Ohlgrenscha, En Matros Jacob Ramm
Bild 1401757-11-02Ankom Die Hoffnung från StralsundLedig
Bild 1411757-11-05Ankom Dorothea från Stralsundhwilken har blifwit Exp: i Strahlsund d 14 octobr: och 2 gånger gådt til Sjös från Wittow innan den för Contrair wind kommit hit d 3 Nov:, Lieutenanten Ehrencrona med 2 drängar och en gåsse, Lieutenant Korts med 2 drängar, Soldaten Tyke Rasmusson, afsk: Soldaten Nyman, Bonden Lars Knutsson, drängarne Tegner och Dalgren, Soldat hustrun Ingelgren, Dito fölgdt Soldaten Sandboms hustru, Soldaten Öhrbergs hustru, Soldaten Sundvalls hustru, Soldaten Pauls hustru, Soldaten Granats hustru
Bild 1421757-11-09Ankom Lowisa Ulrica från StralsundGrefwen MacKenzie med dräng Linde, Capitain Kock med des Fru, Pigan Wilhelmina och dräng Siöberg, Lieutenant Feller med drängen Sallen, Magister Wilcke, Mademoiselle d'Omer och de Marchall, drängen Lilliewall, afsk: Soldaten Friberg, Dito O: Lund, Dito J: Linroth, Dito Lindcrants, Soldat hustrur Westercrants och Rust med et barn, Soldat hustrun Ostens med et barn, Soldat dottern Kronbergs
Bild 1431757-11-19Ankom Prints Gustaf från StralsundBaron Uxcull, 3 Kjöppmans betjänter Lindstedt, Borchers och S˙lsvan[?], en Gåsse af 12 åhr, 4 betjänter J: Flodström, H: Lass, D: N˙man och K: J: Mattson för den betalta hela frachten
Bild 1441757-11-19Ankom (en hyrd Jagt) från StralsundEt par timar efter denna Paquett Jagt ankom grefwen och Adjutanten Ros på en hyrd Jagt hit til Staden från Strahlsund. Begge Herrarne fortsatte resan åt Stockholm samma afton
Bild 1451757-11-23Avgick Prints GustafLieutenanten Baron Melckior Falckenberg, Lieutenanten Lars Biörnberg och Lieutenant: Gustaf Katsröm med 4 st: drängar, Lieutenanten Eduw: Lillienhorn med 1 dräng, Fänrichen Ernst von Post med 2: drängar, Fänrichen Mårten G: Ehrenborg med 1 dräng, Fänrichen Baron Ulrich Roos, Fänrichen Fred: Ulfschiöld och Fänrichen Sven Wahlfeldt med 3 st: drängar, Sergianten Gustaf Ad: Schröder, Öfwerf˙hrwärkarne Moreus och Stastaren[?] med 35 Artillerie Kutskar, Öfwerf˙hrwärkaren Moreus för 3 st: an wärfda danska Deserteurer, Dito för en ännu anwärfd dansk Deserteur, Commissarien Peter Fröhberg, under Officeraren Otto Magnus G˙llenspets och Soldaten Friberg med 17 st: Tråssdrängar, Dito Commissarie för 2 st: Officers drängar
Bild 1461757-11-23Avgick Die HoffnungÖfwerste Lieutenanten von Ganschaw med 3 drängar, Capitain Otto Julius med en dräng, Lieutenanten Johan Hästsko, Commenderade Fänrichen Baron Johan Gust: Uggla med en dräng, Fru Capitainskan von Böhnen med en Piga, Corporalen Reinholt von Essen, Fältwäblen Christ: Campbell, Föraren Johan Adler, Commenderade Sergianten Bengt Fagerberg och Soldat Jonas Lundstedt, Dito recruten Wettersten som kommet efter
Bild 1471757-11-26Avgick DorotheaLieutenanten Jonas Siöberg med 2:ne drängar och 5 st: hästar, Baron och Fänrichen Sten Ribbing med 2 drängar och 3 st: hästar, Commenderade Cornetten Bengt Lagercrants med 2 drängar och 5 hästar, Baron och Lieutenanten Sebastian von Knorring och Cornetten Samuel Frese med 3 drängar, Lieutenanten Ludw; Grönhagen och Fänrichen Drake med 4 drängar, Fänrichen Carl Gustaf Matern med en dräng och 2 st: hästar, Lieutenanterne Olaus Fried: Ugla J: Carl Ulfsparre samt Fänrichen Lars Johan Bobeck med 3 drängar, Lieutenanten Jacob von Heland och Fänrichen Carnal med 1 dräng, Coopvaerdi Capitainen Hollfreter, Inspectoren Jacob Hellmer med des hustru och Sohn, Skrufwaren Jonas Hellmer, danska Deserteurerne Johan Weif och Christopher Raft, Soldat hustrun Sara Cathrina Dickman
Bild 1481757-11-26Avgick Lowisa UlricaCommenderade Lieutenanterne Leonh: Georg Douglits, Carl Gustaf Stiernspets, Carl Joh: Drake. Carl Fried: Quickfeldt, Fänrichen Fried: Völschawe, Herr Abrah: Ljungfeldt och Hans Isach von Liphardt med 13 st: drängar, Dito Färicharne Martin Rutger v: Brunsan[?], Herr Carl Ridderstorm och Herr Nils Fried: Ehrenklaw med 1: dräng, Dito Lieutenanterne Carl And Öchell, Hans Fried: G˙llenhal, Carl Friedrich Baalack, Alexand: Björnberg, Färnichen Otto Gustaf Baalack, Herr David Wachenfeldt, Herr David Biörnberg, Herr Erich Edman och Cadetten Carl Christopher Gräbbe med 10 st: drängar, Dito Fändrichen Fried: G˙llenberg, Dito Comend:e Sergianten Nils Reinhodt von Viechen som warit på wärfning efter ordres at förfoga sig til regementet, Handels Expediten Johan Schlick
Bild 1491757-12-03Ankom Prints Gustaf från StralsundÖfwersten Baron Horn med en bestjänt, Öfwersten Sprengport med 2 betjänter, Öfwerste lieutnanten Sandelhielm med 2 betjänter, Auditeuren Kramer med en Betjänt, Cammartjänaren Poudret, afskjedade R˙ttaren P Kahlberg
Bild 1501757-12-07Ankom Dorothea från StralsundHandelsman Sonntack, Soldat hustrun Dickman, Föraren Hollbeck med Soldaterne Schild, Brand, Witteneuser, Goust, Brumhard och Blomsterwald hwilka blifwit hit commenderade med 82 st: Preutsiska Krigsfångar, Commenderade Soldaten Dickman,
Bild 1511757-12-10Avgick Prints Carl till StralsundHerr Johan Langvayen[?], Sergianten And Fr: von Pincornelli, en dansk Deserteur beordrat at gå til Armen efter Fältmarskalken Baron Stahl von Holsteins Pass och Ordes, Grenadeuren Friedr: Thorn, Danska Deserteurerne Friedr: Graf och Johan Kaiber[?], Afskied: Soldat: Gottfr: Öhn, Soldat hustrun Anna Ahlgren
Bild 1521757-12-10Avgick Prints Gustaf till StralsundFänrichen Isack Morman med 2 drängar och 2 st: hästar, Commenderade Capitain Cannister, Lieutenant Lilliehök, Lieutenant Frietsky, Lieutenant Lind och Lieutenant Gardemien samt Fänrich Fabricius med 10 st: deras drängar, Commenderade Lieutenant: Gustaf Pfeiff med 2 drängar och 3 st: hästar, Commenderade Cornetten Carl Edvard Mejerhelm med 2 drängar, Herr Christian Ehrenfr: Fabricius handels Expedit, Herr Johan Georg Böhme handels Expedit, danska Deserteurerne Martyin Otto, Georg Wagner, Jacob Rapp och Adam Mereng
Bild 1531757-12-10Avgick DorotheaCommenderade Officerarne R˙ttmästaren Carl Erich Holst, Lieutenanten Nils Rosenstierna, Cornetten Otto Silfwerlås och Cornetten Arfwid Fried: Brammer med 12 st: drängar och 11 st: hästar, Commenderade Lieutenanten Christ: Rudebeck och Fänrichen Roxendorff med 3 drängar och 6 st: hästar, Commenderade Cornetten Alexand: v: Düben med en dräng och en häst
Bild 1541757-12-14Ankom Lowisa Ulrica från StralsundSoldat dottern Wernern, Pigan M: S: Niermans, denna Kongl Påst Jagt förde med sig denna gång Kongl Swenska Påst ambtets Paquetter på Swerin[?], Dito Post paquetterne från Greifswald, Dito postpaquetterne från Wolgast, Dito Påst paquetterne från Strahlsund
Bild 1551757-12-17Ankom Dorothea från Stralsundgref Mörners Betjänte Lingren, Amund och Hinse med 2 st: hästar
Bild 1561757-12-17Ankom Prints Gustaf från StralsundFru Grefwinnan Horn, Comtesse Horn, Madam Fuxen, Betjänt Hansing och Soldat hustrun Gröndahl, Inspector Helmer med des Fru, Herr v: Pinecornelli, Betjänten Bahs, Et Soldat Barn Borg, afskjedade Soldaten Masp
Bild 1571757-12-17Avgick Lowisa UlricaCommenderade Öfwerste Lieutenanten och Riddaren Lorents Joh: Göös med 5 st: drängar, Dito Baron och Lieutenanten Gustaf D'Albedyl med en dräng. Dito Lieutenanten Planting J˙llenbåge med 2 drängar, Dito Baron och Cornetten Otto Mörner med 2 drängar, Cadetten Johan E Stiernhoff med 1 dräng, Dito Adjutanten ???crona, Dito Regements Pukslagaren Johan Dusett, samt Pistol Smeden Carl Blom och Sadelmakaren Gustaf Sallin med Pukor, Pulfahnor och en Kista med wärkt˙g, Pigan Dorothea Sahlberg
Bild 1581757-12-21Avgick DorotheaKongl Franska Brigadiern Baron de Glaubits och Capitain de Battincoart med 3 deras Betjänte, Commenderade Lieutenanten Alexand: Magn: Swedenhelm och Cadetten Baron Duwall med 5 st: hästar och 4 st: deras drängar, Handels Betjänten Petter Edström
Bild 1591757-12-27Ankom Lowisa Ulrica från StralsundCapitain Aminoff, Fendrich Cret˙, Capitain Nordenheim, Quartermest: Kniberg med en Betjent Peter, Magister Mörthling, Dito Hegardt, Capitain Rosenquist. Herr J: D: Böding, Her A: Vivelius, Handels Betjenten Bergman, Betjneten S: Rüberg, Betjenten Lindbom, Betjenten P: Gussen med 3 hästar, Soldat hustrun Halberg, Dito Dito Hansson, Soldat Hustrun Gentzen, Dito Dito Ahlgren, Soldat Barnet af 10 åht J: J: Dahl
Bild 1601758-01-07Avgick Dorothea till WittowExellence, Riksrådet General Gouverneuren och Riddaren Grefwe von Rosén med des Suite för hela frachten fri nembl Öfwer Adjutanten Gref Friedrich Rosen, Cantslie Junkaren Fred: vob Stenhagen, Cammarjungfru Greta Beata Grooth, Pigan Stina Samsing, Cammartjänaren Anders Blomgren, Fältskjär Christian Siegler, Håfmästaren Ljunggren, Taffeldäckaren Larrs Kilander, Kåcken Sanquist, Cammartjänare Carl Gustaf Grönvall, Laquaīerne Peter Hedenskog, Peter Runquist, Nils N˙man, Lars Söderberg, Kutskar Swen Westedt och Nicolas Lindberg, Dito under samma fracht Auditeuren Oluf Risell med des dräng Anders Engstedt, Dito Soldaten Arnoldt Barckhaas Commenderad
Bild 1611758-01-07Avgick Prints GustafCommenderade Lieutenanterne C: E: Didron och Carlsten, Fänricharne Nieroth, Schog, Prochwets, Warg och Puthner med 7 st: deras drängar, Dito Tråssdrängen Per Olufson, Commenderade Lieutenanterne Dan Grip, Fried: G˙llenberg, Isac Lemorné, Fänricharne W: Rickman, Gustaf Lillieschiöld och Cornetten Jonas Gestrick med 6 st: drängar, Commenderade Adjutanten Ridderstedt med en dräng, Commenderade Mästrarne Pistol Smeden Joh: Dav: Kaufman, Stockmakaren Nicolas[?] Rusch med gesällerne Fried: Buller, Johan Runblad, Johan Wetterlind, Gabriel Ström, Johan Ruth, Erich Carlson Beckman och Sven Sandström, Commenderade Soldaterne Gottfried Schild, Jacob Brandt, Johan Brunhard och Anders Blomsterwald som sedan de hit öfwerfördt Preusiska Fångar nu kommer at gå tilbaka, Arrestanterne Soldaten Jeppa Persen och Recrüten Per Jonson at öfwersändas til Strahlsund, Cammartjänaren Poudrett, Cammartjänaren Johan Hansing med Soldate hustrun Anna Gröndahl, danska Lieutenanten Hans Adam von Kahlden med des dräng, danska Deserteurerne Johan Storck och Christian Schults, danske Deserteuren Anders Rawe, Hushållerskan Sara Hagelberg, Soldate hustrun Ellna Nisdotter
Bild 1621758-01-11Avgick Lowisa UlricaLieutenant Lemoine som senast blef efter, Excelences Grefwen och Riks Rådets Kutsk Nicolaus Lindberg med hwad hans Excellence lämnadt efter,
Bild 1631758-01-14Ankom Dorothea från WittowAdjutanten Ridderstedt hwailken som Courier genast efter Jagtens ankomst begaf sig til häst åt Stockholm hwid pass 2 efter Middagen, Magister Canuclus[?], Magister Ziberg med Herr P: Lagerhielm och Herr G: Lagerberg, Magister Schiewer, Magister Torner, Magister Ahlander, Herr Mårten Süter, Herr Jacob Beronius, Herr Hinrich Fried: Busch, Herr Israel Kanckius, Herr Christian Ludwig Stegeman, Betjänterne Carlgren och Gadd, Betjänten Lussau utan tjänst, drängen Branting med en häst, drängen Bruse med 4 st: hästar, drängen Zachris med 2 hästar och et Soldat barn, drängen Bohm med 3 st: hästar, drängen A: Berg, Sadelmakare gesällen Baumgardten, Pigan utan tjänst Brasse, Skjepparen Jacob Wallis, En fattig man Jacob Missaw
Bild 1641758-03-14Avgick Dorothea till Wittow…eller hwar lägligast uti denna Isgång på R˙gens hamnar: 4 st˙cken Stora Monderings Packkistor med Westgjötska Cavallerie Lif Monderingsar uti, Dito Posten uti en förseglad Säck hwilken i dag, d: 12 Martii, avhämtades från Cimbritzhamn, sedan Fart˙get Sophia Blandina, som dit ankom d: 26 Februarii med Posten yilbaka från Strahlsund ej därifrån kunnat afgå för mycken drif Is skul utan nu med Jagten Dorothea fortsändes ifrån Ystad Och som Herr Capitain Deynacir[?] är af Högra Wederbörande, Nådigst anbefalt at gjöra aller möjliga försök til Postens öfwerbringande
Bild 1651758-03-15Avgick till StralsundLieutenanten Holst med dess dräng Oluf Commenderad til,Armen, Cadetten Anth… Wilh: von Schantz med dess dräng Marcus Commenderade til Armen. Regements Pastorn Magister Pethesch Commenderad til Armen, /…/ Do tilkommet nu timmer efter Adjutanten Ridderstedt som Courier
Bild 1661759-03-17Ankom Prints GustafFru Grefwinnan Löwen med des Suite, Mamsell Schneckenberg, Jungfru Brunck, 2 betjente Staberg och Swalberg, Dito Adjutanten Baron Hamilton med 4 betjente Hambeck, Roscher, Malmstedt och Wigren, Cornett Mejerhielm sändt 3 sr: drängar Zan, Siöberg och Almer, Öfwerste Jäg-M: Gröninger med 2 betjente Bugheim och Bennert, H:r Hagerfl˙cht med en R˙ttare Finberg, ett Soldat barn Jonas, Preusiske Deserteuren Dragon Stolting, En Dito Gebhard, blifwet efter en Dito Jurckvets[?], Grefwe Rose med en betjänt Johan, Ett Soldat barn 11 Åhr
Bild 1671758-03-18Ankom Lowisa Ulrica från StralsundExcellence Fältmarskalken Baron v: Ungern Sternberg med dess betjente Cammartjänaren Grönblad, beridaren Laurett[?], Taffeldäckaren Holberg, Laquier C: Horström, Broman, Kutsken Westman, förridaren Cumelind, Jägaren Schoson[?], Kock Helberg, Pigan Furbergin och dertill en Laquai och en Jägare samt General Adjuntanten Baron Funck med betjent Casselberg, Kutsken Frimodig, Stalldreng Lundstedt och Dito General Adjuntanten Rudbeck med betjenter Ÿren, Bronberg och Norberg, Präsidenten Baron von Friesendorff med 3 betjente Lundström, Sandberg och Blomgren, Lieutenant Franck och betjente Cederquist, Student Westring
Bild 1681758-03-22Avgick Prints GustafCommenderade Öfwerste Lieutenanten Grefen Carl Fried: von Liewen med tvenne drängar, Soldat hustrun Margareta Zander, Pigan utan tjänst Merta Rosendahl
Bild 1691758-03-25Avgick Sophia Blandina… hwilken ankom tilbaka från R˙gen d 25 febr: til Silfwergrufwan wid Cimbritshamn, samt widare till Cimbritshamns hamn igenom isen inbuxerad d 26 Dito och därifrån åter til Ystad ankommet d 21 Martii sedan ingen resa från Cimbritshamn för drifihs skull, den förmenta tiden, kunnat företagas: Cabinetts Couriern Lars Högberg med sina Depeches, Arrestanten Johan Fried: Grobell och Recrüten Jöns Hagelin at föras til sina regementer, Hofslagare Hustrun Hagelbeck
Bild 1701758-03-25Ankom Prints GustafKongl Påst Jagten Prints Gustaf som föres av Inspector Joh: Wallis, kom i går aftons hit tilbaka, utan Passagerare och Designation, sedan han intet kunnat komma til Wittow utan til Perdt, derest han satt påst och Passagerare i Land, samt, för at bärga Kongl Jagten i Stormen och för drifisen, begifwet sig från Perdt til Sjös igen, för at komma til Wittow, men efter det wil warit omögeligt för Stroms skull, har han tagit sim kosa hit, och således, utan skada, gudi låf, lyckeligen anländt i går aftins wid pass kl 6.
Bild 1711758-03-25Ankom Dorothea från WittowMagister Loftman, Herr Halterman, Wachtmästaren Ebbeltofft med 2 drängar, Lieutenant Wachtenfeldt med en dräng, Auditeur Resell med en dräng, Cornett Mejerhielm med en dräng, Quartermästaren Rodhe, R˙ttm: Me˙erhielm med 2 drängar, Auditeuer Palm med 2 drängar, Capitain Ehrenstråhle med en dräng, Gref De La Gardie med 2 drängar, Baron Sack med 3 betjänte, Herr Aschenberg, En dräng gref De Lagardies med 4 hästar, Commend: Lundehn, gref Mörner med 2 betjänte, Lieutenant Enschiöld, En dräng Baron Sparres med en häst, Capitain Stiernwall, Färgaren Lang, Gesällen Arendt, underofficerarne von Thien och Lundehn, Cämartjänaren Hess, underofficeraren Ohrman, Dito Bergenstierna, Blefwet efter. Fänrich Biörnberg med en dräng, Handerlsm: Westberg, Herr Freuerechs[?], Gref Mörner med 2 drängar
Bild 1721758-03-25Ankom Dorotheaankom rätt som ordinarie Påsten skulle gå af och med detsamma är ock Strahlsundska Påsten ??? ??? Expedierad, så fort som någonsin skje kunnat.
Bild 1731758-03-29Avgick Lowisa Ulrica till WittowCommenderade Officerarne Lieutenant Magnus Planting och Fänrich Örbom med drängar Bengt och Anders, Fält Cancellisten Johan Christoph: Los, Kutsken Friedr: He˙deman, Soldaten Johan Persson Hane,
Bild 1741758-04-01Avgick DorotheaFärgaren Augustin Lang från Strahlsund,
Bild 1751758-04-06Ankom Catharina från WittowBaron Sack med 3 st: drängar Lundberg, Pitt och Adam försummat förra jagten, Marquis Monta Lambert med 4 betjänte Dücro[?], Caspar, marwill och Ehlers, R˙ttmästar Hierta med dr Dalberg, R˙ttmästar Tornerhius, Capitain Dobbin, Capitain Stiernwall med dr: Castrin försummat förra jagten, H:r Wittrock, drängen Johan Winter, drängen Gustaf Holm, Tråssdrängen Anders Bengtsson
Bild 1761758-04-06Avgick Prints Gustaf till WittowCommenderade Capitainen Hans Reinholdt von Hauswolff med dräng Broman, Permitterade Fänrichen Joh: Carl Cret˙ med dräng Nyström, Herr Johan Christoph: Hamell, Kongl Preutsiske Gen: Chirugen Dü Guibert med 2 betjänte, Fru Öfwerste Lieutenantskan von Blixen med Jungfrun Nyman, Fru Maria Docker och Fru Scharp von Feldt med Soldat hustrun Maria Jönsdotter, Soldat hustrun Lisa Hansdotter
Bild 1771758-04-08Ankom Lowisa Ulrica från WittowCapitain Aubert, Inspector Dähn med drängen Hensert[?], Betjänten Brüning. Soldat barnet Jollberg[?]
Bild 1781758-04-12Avgick Lowisa Ulrica till WittowCommend: Capitain Carl Fredr: Toll med en dräng Frisch, Commend: Fänrichen von Gerdten, Commend: Lieuten: Georg W: Sture, Cornetten von Koth, Cornett Jegerhorn, Adjutanten Ekstubbe med 7 drängar N: Faler, A Faderle˙, Lars Erickson, W: Hammar, Haltsan[?] Person, Hinr: Andersson och Israel Holmström, Commend: Cornett Wontzell Friedr: Rothkirck med 2 drängar, Commend: Lieutn: Friedr: Gust: von Kothem med dräng, Commend: Fänrich Geor W:son Konow med en dräng, Baron och Fänrich Kurck och Lieutenant Brusin med 3 st: drängar, Lieutenant Weisman med dräng, Färnicharna Peter Gustaf, Carl och Otto von Dellwig med 3 drängar, Fourieren Reinh: Joch: Aspelloff, Commend: Conducteuren Erick von Stockenström med en dräng
Bild 1791758-04-12 Avgick Lowisa Ulrica till Wittowtil förra förteckningen, kommer ännu til, emedan Skjepparen ej då kom til Sjös för en hastig motvind förrän d 9 April om morgonen Hofsmeden Hans Ruth, Commenderade Lieutenanten Ehrenpohl med des dräng Norström
Bild 1801758-04-19Avgick DorortheaCommend:de General Adjutanten Johan von Snoilsky med betjenterne Daniel Rosquist och Peter Berg, Commenderade Officerare Lieutnenterne Krell, Ehrenstolpe, Tillman och Fischer, Fänricharne Kolliander, Boisman, Uggla och von Dchilten med 10 St:n deras drängar Krämer, Johansson Tamelander, Wendelius, Forstén, Löfman, Willbrandt, Peter Johansson, Hinrickson och Lindström, Lieutenanten Sam: Malm Commenderad at Pass och Repassera, Volontairen Magnus Norgren tillika med afskjed: Soldat: Nils Siöberg, Handskemakaren Fredr. Westberg, Soldat hustrun Kristina Nils dotter,
Bild 1811758-05-02Avgick Polluxd 1: Ma˙ 1758 om morgonen kl 8, lefwererade Herr Capitain Lieutenanten Warburg, som förer Bregantin Pollux, på Kongl Påst Contoriet Hans hoggrefl Excellenus, Riks Rådets, General Fält Marskalckens, General Gouverneurens, samt Riddarens och Commendeurens Högwälborne Herr Grefwe Rosnes ordres til Kongl Påst Contoiret at de hit ankomna Pengar uti Kistor iställe lemnas om Bord til Herr Capitain Lieutenanten til sk˙ndsammaste Öfwerför skall. Detta wärckstaltes samma dag, och gingo Hrr: Lieutenanterne Trolle och Helding tillika om Bord med sina Depesches. D 2 Ma˙, om Morgonen bittida afseglade denna Bregantin med god wind. Dito fick Hr Capitain Lieutenanten de emellantid ankomna Påster tillika om Bord och J dag d: 2 Ma˙ affärdas de ankomna Pommerske Påsterna med en Extra Påst härifrån
Bild 1821758-05-02Ankom Prints Gustaf från WittowBaron och Capitain Silfwerhielm med 3 betjänte, R¨ttmästaren Delwig med en betjänt, R˙ttmästaren Baron Falkenberg, Lieutenanten Warg med St˙ck Junkaren Malmström och en Permitterad artillerist Ellenquist, Cornett Düben med 3 betjänte, Quartermästaren Bruun och Commenderade R˙ttaren Anders, Sergianten Rusten, Sergianten Lagerhielm med en dräng, Constablen Lindquist, Commenderade Wachtmästaren Fefferkorn, Hussarer Klaus, Friedrichsson, Dahl och Lindman, Betjänten Dunderhake utan tjänst, Arrestanten Peter Helm med Grefwe Fersens Pass
Bild 1831758-05-02Nota: Med denna Kongl Påst Jagt Expedierades i dag förmiddagen Kongl Ammiralitets Offeiceraren Herr Capitain Lieutenanten Nils Graméen, efter des öpna Pass från högnemelte Kongl Amiralitet Collegie i Carlscrona af d:14 april - samt H:r Statssecreterarens, öfwer Påst Directuerens, Riddarens och Commendeuren Klinckowströms höggunstige Odres til Påst Contoret af d: 15 april at bemelte Kongl Amiralitets Officerare skall nyttja en good Påst Jagt til des Expedition på Lübeck. Ystad ut Supra.
Bild 1841758-05-02Ankom Lovisa Ulrica från WittowFru Grefwinnan Me˙erfeldt med des Suie, gref Carl, Förken Amminoff, Cammarfru Balck, Pigorna Barbara och Engelbrecht, Kocken Dähn, drängar Schwanbeck, Schoults, Lundgren och Pet: Moström, Jägaren Suhr, Kutsk Friedrich, Corporal Hamman, betjänt Norström, Sadelmakaren Banck, Soldaten Estent[?], 2:ne st: Slaktare Witt och Zehlert samt sträng vatnare[?] gesällen Gabriel Enoch Vogt, Dito Fru Baronessan Schoultzen med Pigan Gotschalkin
Bild 1851758-05-06Ankom Dororthea från WittowBaron och Öfwersten Wrangel med dr: Bertram, Capitain G˙llenschiöld med dr: Jonas, R˙ttmastar Delwig med dr: Herwalleus, Lieutenant Silfwersparre med dr: Oluf, under Officeraren Polack, Corporalskorna Docker och Scharp von Feldt, Handelsbetjänten Stuht, Betjänten Lindgren, Betjänten Jonas Lundgren, Cammartjän: Berg, drängen utan tjänst Joh: Pagualin[?], Cammarpigan Laske, Pigan Engel Jansson, Soldat hustrun Lindstedt, Soldat hustrun B: Lars, Arestanterne Schoults, Nota: Schoults död på Jagten denna resa, Dito Moll och Cachett, [Nota] Moll död på R˙gen ??? han kom om bord, Dito Hegelberg, Dito Darman, Dito Arrestanterne Schmitt och Leffler, alla dessa efter H:r grefwen och Gen: Fersens Pass; Af som denne döda Schoults måste begrafwas, t˙ förfrågas, uti djupaste och underdånigast, af hwad Medell det bör ske, nu, och framledes, då sådana händelser Existera. Magistraten härstädes har emellertid gifwit handräckning til Likets up- och uttagande af Extra Jagten, bara och förmod:l gjöra förlag till Kista och begrafning så länge.
Bild 1861758-05-08Denna Extra Jagt hade Påsten med sig tillika, ehuru han på Designationen ej däruti blifwit annoterad hwilken Påst i dag åtföljer den ordinarie från Ystads Påstcontor.
Bild 1871758-05-10Avgick DorortheaR˙ttmaästaren Tornerhielm med drängen Johan Winter samt 18 st: hästar för Regementet, Cammartjänaren Jan Hesse, Volonteuren Ek och Munsterskrifwaren Brinck, Dito den i dag till Ystad abkomna Påsten …
Bild 1881758-05-10Avgick Lovisa UlricaLieutenanten Albr: Schönström med dräng Carl. Rustmästaren Georg Bogilaus Morath, Studiosus Almskog, Betjänten Glants med 8 st: så kallade recruter nembl: Jacob Christian Kristier, Gottfried Strieber, Philip Bohn, Martin Sweglinsk˙, Georg Baskowits, Johan Fischer, Johan Schneider och Johan Molsack[?], drängen Jonas Böhm med 2 hästar, Gref Cassimir Le˙onhufqud för 1: häst, Tyska Pigan Catharina Gottschalck, Soldaten Hans Georg Paul, Corporal Solbergs tjenste gåsse Jöns Gyllberg, Dito Påsten af d 4 May..., Dito tilkommet d 5 May om aftonen med Extra Påst från Stockholm...
Bild 1891758-05-17Ankom Dororthea från WittowR˙ttm: Falkenberg, Cornett Lewin och Freudenfeldt, 2 st: betjänte Nils och Frimodig med under Officeraren Elwing, R˙ttm: Silfwerschiöld och under Officeraren Humol[?], R˙ttm: Stenborg med dräng Hasling, R¨ttm: Ridderstam med dr: Boberg, R˙ttm: Co˙ett med under Officer: Ternell och dr: Danje, Öfwerst Lieutenant: Strassenfeldt med dr: Roling, Herr Frans von Köhler, Herr G. B: Hahn, Commenderade Hussarer Esman och Jernberg, Dito Dito Christian, afskjedade R˙ttar: Forsberg, N˙man, Zetterberg och Odenström, afsk: Dito 23 Man efter Pass och Sedell, afsk: 37 Man efter Pass och Sedell, afsk: Soldat: Lagberg, Dito Dito J Lang, Dito Tråss Kutsken Loftström, Dito Profoss Lilliegren, Dito Gillenström, Dito J. Holm, Dito T: W: Biering, Dito J. G. Skontow, Dito afsk: Sold; E. Söderman, Arrestanten Arendt Barckhaus, Arrestanten Wolcker, Arrestanten Holbeck, Afsk: Soldaten Löfberg, Commenderade Munsterskrifwaren Ol: Arsenius, Dito Johan Borck
Bild 1901758-05-17Ankom Sophia från Wittow… med Extra Jagten Sophia, som föres av Skjepparen Tode, Expedierad i Strahlsund d 6 Maji, afg: från Wittow d 7: men för Contrair wind måst gå tilbaka och den 14 Dito åter begifwit sig til Sjös samt hitkom d 16:de: Capitain Gref Posse med 2 drängar Weis och Ferdergren, R˙ttmästaren Silfwerskiöld med 1 dräng, Lieutenant G˙llenram med 2 drängar Carl och Sven, Lieutenant von Löwen med dräng Sandström warit Expederad på en annan jagt men gått på denna, Lieutenant Böhn och under Officeren Birnbaum samt Commenderade Jägarna Norman och Stenlund, Lieutenant He˙ne med dröng Gustaf, Fänrich Stubbe, 3:ne under Officerarne He˙ne, Fagerberg och Pr˙ss, Corporalerne Kahlström och Malmberg, Cornett Bo˙e, Cammartjänaren Grönwall. 3:ne Arrestanter Gibsen, Bencke och Gohr med grefwe Fersnes Pass, avskjedade Soldaterne J. Fickler med hustrun och et barn, Dito P. M: Dahl, Dito J. Weckter, Dito Swanholm, Dito Lippe med hustru och 3 barn, Dito A: T˙sk, Dito Afmus[?], Dito Cederberg, Dito Cahn, Dito Lundberg med hustru och et barn, afskedade R˙ttaren Jöns Hallenberg, Soldat hustrun Friedricks, Dito Påsten
Bild 1911758-05-20Ankom Lovisa Ulrica från WittowCapitain G˙llenram med dr: Lundquist, Capitain Piper, Fänrich von Smiland, drängen Johan Bauman, Soldatgåssen Oluf Berg, afskjedade Soldater 40 man, afskjedade Muinsterskrifwaren Lillia, Corporal Vanfeldt[?], Åhs samt 6 man gemehna
Bild 1921758-05-20Avgick SophiaVolunteuren Magnus Barckman, Constablen Casten Öhreus, Secund Corporalen Christian Friedr: Molin med 40 st recruter, Sadelmakaren Mäster Peter Banck, Dito fördt med sig 15 st: Poster Läders Hudar…, Corporalen Holms hustru Sophia Waltman
Bild 1931758-05-24Ankom Dororthea från WittowMajoren Reutersuerd[?] med des Fru, 1 st: dräng och en Piga, under Officerarne Flodin och Braun, Capitain lieutenanten Graméen, General Liewen sändt 2 st: drängar och 2 hästar, Betjänten Norström, afsk: Soldat Gabrielsson, afsk: Corporal Bressel, D: Möller, Pihl och Smid med 2 hustrur, afsk: R˙ttare 8 Man, Dito 3: Dito, Dito 9: Dito, Dito 9: Dito, Dito 13 MAn. Dito 10 Dito. Dito 33 Dito, Dito afsk: Soldat Joh: Eggeby, Betjänten Carl
Bild 1941758-05-24Avgick Dororthea till WittowBaron och Capitain Baron C: Otto: Ÿxkull med 2 dr: Anders Wahlson och Nils Hultman, Cadetten Peter Maximillian Adlerfeldt, under Officerarne Johan Kellman, Jacob: Wilh: Milde, Christ: Mokelten och Munsterskrifwaren Johan Hasselberg, drängen Conrad Roth, Recruten Olaus Kulberg med 16 st: recrüterefter Pass och förteckning, för Armeen Dito 8 st: Monderings Packkistor jemte en Pachtunna med Skor uti...
Bild 1951758-05-27Avgick Lovisa UlricaBaron och Capitain Lilliehök med dräng Fölberg, Lieutenanten Johan Erich Meck med dräng Elias Bergström och 2:ne hästar, Soldate hustrun Maria Beckmans, Soldaten Nils Wagrens hustru
Bild 1961758-05-27Ankom Prints Gustaf från WittowR˙tt,ästaren Baron Falkenberg med dräng Ekström, Lieutenant Wigell med dräng Norberg, drängen Nordheim
Bild 1971758-05-30Ankom Sophia från WittowR˙ttmästaren Wachslager med drängar Anders och Nils, Capitain Caspar Fried: Blomfeldt, En Corporal af Södr: Skånska Cawall: regem:, drängen =:[?] Larsson, Dito Pehr Rafstedt, afsk: Trumslagaren J. Reinholts med hustrun och ey barn, afsk: Soldat Paul, Arrestanten Duncker, afdöda handtlangaren Gronholms Änkja Margreta Stenberg
Bild 1981758-05-31Avgick DorortheaCapitain Adolph Axell Rosenquist med dräng Hans Wiberg, drängen Anders Nordheim, R˙ttare hustrun Anna Bergström, 6 st: stora Säckar med 2920 nya skjortor uti för Armeén
Bild 1991758-06-03Ankom DorortheaQuartermästaren Malmborg med dräng Nils, Munsterskrifwaren Waldich med hustru Helman, Dito under Officers hustrun Sophia Waltman, Handelsman Hinr: von Dahn, afskedade R˙ttare 23 Man, ajskedade Soldat: 12 Man, afskdade Soldat J. J. Wickman, afskedade R˙ttaren Lars Sandgren
Bild 2001758-06-03Avgick Prints GustafLieutenant Köhler för 8 st: Recrüter til Hussar-Skytte-Corpsen med underfouriern Nils Joh: Espman, drängen Swenm Norberg med 4 st: hästar, R˙ttare hustrun Anna Bergström som sensat blef efter, Commenderade Soldaten Johan Winterheiser[?], Dito 2 st: stora Packsäckar med 844 st: skjortor och 1 Dito säck med strumpor och en packe i matta Dito med 1500 par strumpor uti fär arméen
Bild 2011758-06-06Ankom Lovisa Ulrica från WittowHerr Crat˙ med des hustrun, Soldat hustrun Falcken, Dito Beckmans, Dito N: Wägrens, afskedade Soldaten Hellström, Dito N: Siöberg, Dito Afweman[?]
Bild 2021758-06-06Avgick SophiaRegements quarter mästaren G˙llenram med dräng Carl Fick, Capitain Fried: G˙llenswan med dräng Lundberg, Recr¨ter til Södra Skänska Cawall: regem: 8 Man och enTråssdräng efter herr regements quarter mästaren G˙llenrams angifwande, drängen Lars Nilsson med 3 st: herr Cornett Thotts hästar, för 6 st stora Packsäckar med 3070 st: skjortor uti för arméen låte[?] magistraten efter ordres angifwit
Bild 2031758-06-08Ankom Dororthea från WittowBaron von Sture med 2 betjenter Gottlieb C: Zekauwsk˙ och Joh: Apenbor samt en Postwagn och en häst, ännu en Dito betjent Jonas Berg, Herr Kasten Öhreus, Gref de la Gardie försendt 4 betjenter Holmsten, Ellander, Lewenhagen och Damström med 5 st: hästar, en stor kista, en liten säck, en Couffert och en Kista, Arrestanten Soldat Jader
Bild 2041758-06-10Avgick Dororthea till WittowCapitain Guastf Carlheim G˙llenschiöld med dräng Jonas Åstedt, Lieutenanten Axel Johansson Natt och Dag med drängar Swenbom och Sandquist samt 4 st: hästar, Fänrichen Johan Axel Hagerfl˙cht, drängen Jonas Lundgren, 24 st: Recrüter til Södra Skånska Cawallerie Regementet efter Baron General Lieutenanten och Landshöfd: Barnekows Pass d 31 Maji, 4 st: stora Packkistor med 977 par skor uti för armeen
Bild 2051758-06-13Avgick Lovisa UlricaLieutenanten Herrman von Kruse, Magazins Comissarien Lars Lundquist, 11 st: Recrüter til Jägar Corpsen efter herr Baron General Lieitenant och Landshöfdingen Barnekows Pass den 7 Junii, 11 st: Recrüter til Hussar Skytte Corpsen efter herr Lieutenant Köhlers angifwande, Fyra st: Packkistor med 776 par skor uti för Armeen från Ystad och Malmö
Bild 2061758-06-13Ankom Prints Gustaf från WittowFänrich von He˙ne, Herr Stoll, Herr Wennerberg, under Officeraren P Zuiding[?], Arrestanten Carl And: Frantson, Soldat hustrun A: Nils
Bild 2071758-06-17Avgick DorortheaGrefwen och Öfwer Adjuntanten Fried: Ulr: von Rosen med Cammartjänaren Grönwall, Commissarie Jöran Hiorth, 25 st: Recrüter til Norra Skånska Cawallerie Regementet efter H:r Baron Gen: lieutnanten och Landshöfdingen Barnekows Pass, Soldat änkjan Espelund med et barn, Soldat hustrun Brita Holst med 2:ne barn, hwar och et ligger wid modrens bröst, Soldat hustrun Brita Lundin, 5 st: Packkistor och en låda med 138 par skor, 497: par ??? b˙xor, 722 st skjortor, 362 par ullstrumpor och 362 st: svarta halsdukar
Bild 2081758-06-22Ankom Dororthea från WittowBetjänten A: Jönsson med 2 st: hästar, Commenderade Soldaten Jernberg
Bild 2091758-06-28Ankom Prints Gustaf från WittowBaron Nolcken med 2 drängar Lönits och Linfquist, Grefwen och Öfwer Adjutanten Gref Rosen med räng Grönwall, Lieutenant von Mellen
Bild 2101758-06-28Avgick Prints GustafFältwäblen P: G: v: Horsten och Föraren Jonas Kruskopf, Föraren Lars Sk¨tte med dräng Nils Ohlsson, Corporalskan Anna L: Hammar och R˙ttare hsutrun Karna Hindstest, Recruterne Georg Johan Traut, Joh: Magn: Widman och Erich Kräm efter H:r Baron och Landshöfd: Gab: Falckensbergs Pass, vice Corporalerne under Swenska Hussar Corpsen Joh: Keidell och Cornelius Branecker med 14 st: hussar recrüter efter H:r Baron och General Lieutenant von Kaulbars Pass, drängen Anders Brahe med 5 st: herr Baron Cederhilems hästar, Soldat änkjan Anna Falken
Bild 2111758-06-28Avgick DorortheaR˙ttmästaren Baron Conrad Falkenberg med dräng Pet: Ekström, drängen Nils Erichsson med 4 st: herr Capitain Haaswolffs hästar, Soldaten Simon Erichsson Biörckman
Bild 2121758-06-28Ankom Dororthea från WittowCapitain Uggla med dräng O: Hellström, Lieutenant Klingstadt med Fröken Meuren, under Officeraren Stiernf˙cht med 2 dräng:r Holm och Daniel, under Officeraren Ridderstam med dräng Peter, afskjedade Soldaten Sandström, Soldat hustrun C: Hansson, Dito B: Wolther med et barn
Bild 2131758-07-04Avgick Lovisa Ulrica till WittowCorporalen Peter Zuiding[?] med 3 hästar, Dito 7 st: Recrüter til Södra Sk: Caw: regementet, Fältwäblen Erasmus Tornander, Munsterskrifwaren Wädich
Bild 2141758-07-04Avgick DorortheaMadame Elisabeth Kern, Handtlangare hustrun Maria Erichs dotter Lillia, anwärfde Recrüten Peter Hobro, Dito 2 st: hästar till herr Capitain Sk˙ttes
Bild 2151758-07-04Ankom Sophia från WittowFänrichen Hägerflycht
Bild 2161758-07-07Ankom Dororthea från WittowR˙ttmästaren Ahlberg med drängen Billenquist, Baron Albed˙hl med dräng Landström, drängen utan tänst P. Hierström, afskjedade Soldaten S. N. Biörckman, R˙ttare hustrun A: L: Hammar
Bild 2171758-07-10Ankom Dororthea från WittowÖfwerste Lieutnanten Gref Sparre med 2 Betjänte Heinrig och Niclas, Magister Struts
Bild 2181758-07-10Ankom Lovisa Ulrica från StralsundGeneral Lieutenanten Åkerhielm med des secreterare Lenberg, Mamsell Thun, Pigan Ek, 3 drängar Dahlbeck, Linberg, Österbom, 2 Kutskar Mats Stemen, Hornquist, wagnar och 6 st: hästar, Dito grefwen Le˙onstedt, 2 st H:r Baron G˙llengranats drängar Martinell och Fragman, Dito en dräng Larson, för fulla frachten
Bild 2191758-07-10Avgick Prints Gustaf till WittowFältwäblen Pet: Hielmberg afskjedad, Öfwer F˙hr wärkaren Anders Lindskog, Soldaten Jacob Schmidt Permitterad, drängen Peter Rafstedt, Kutsken Magnus Kiellman med 5 st: herrar Beckfrisarnes[?] hästar, noch 2 st hästar Conducteur Stockenströms
Bild 2201758-07-12Avgick Sophia till WittowAdjutanten grefwe Fried: Ulrich v: Rosen med dräng Grönwall, ??? Anders Cöhler, Herr Lieutenanten Carl Gust: von Böhen angifwir för 13 st: recrüter til Jägar Corpsen som denna gång ofwergådt, Dito 4 st Monderings Packkistor med gewähr för samma Corps ankomna från Jönkiöping
Bild 2211758-07-12Avgick DorortheaQuartermästaren Bruun, Corporalen Wickman, Regements Pastorn Magister Claes Kock med dräng Jöns Flensburg, Sudiosus Nicolas Schreil, Recrüten Anders Ingemansson, 5 st: Packkistyor med 600 par skor uti för arméen från Ystads Skom: Embete
Bild 2221758-07-13Ankom Prints Gustaf från StralsundMagister Moselius med drängen Heming, Trumpetaren J. Wettergrén, Fältwäblen Hielmberg
Bild 2231758-07-15Avgick Lovisa Ulrica till StralsundGeneral Majoren Baron Pehr Kalling med 3 st. drängar, Öfwersten Baron Frans Carl Bülow med en dräng, Majoren Charpentier opch öfwermineuren Gyllenbögell med 2 drängar, Majoren Otto Wilhelm Lode med Föraren Otto Reinh Lode och en dräng, Artillerie Capitain Fried: Granatenhielm med 2 drängar och 4 st hästar, Conducteuren Johan Schönhagen med en dräng
Bild 2241758-07-17Ankom Sophia från WittowMajoren Baron Wrangell med 3 drängar, R˙ttmästaren Baron Bennet med 5 st: drängar, Auditeur Engeström med 1 dräng, drängen utan tjänst Wesling, drängen A: Jeppsson, Soldat hustrun Espelund med et barn, afskjedade R˙ttarne Deberg, Witte, Kortgren, Hurtig, Lungrén, Engfeldt, Berglöf, Hielte, Berggren, Dahlström, Ek, Moderus, Winberg och Asp, drängen Kiälman, Arrestanten H: Pihlman
Bild 2251758-07-19Avgick DorortheaBaron och R˙ttmästaren Carl Magnus Falkenberg för 15 st: anwärfde husar-Recrüter enligt Pass, Fouriern Nicla Johan Espman med 8 st: Recrüter
Bild 2261758-07-22Avgick Prints Gustaf till WittowHandelsmännen Jonas Widell, Johan Hillenberg och Danni Carling, Commenderade Profossen Josua Möll hwilken hit öfwerfördt arrestanten Pilman
Bild 2271758-07-25Ankom Lovisa Ulrica från StralsundHans excellence Riksrådet gref v: Rosen, grefwen och Capit: Rosen, Öfweradjutant von Essen, Secretair Stenhagen, ??fältschjärn Ziegler, Jungfru Groth, Cammartjänaren Blomberg, Kåcken Stiefwell, Tafeldäckaren Kiellander, Jägaren Blomgren, Pigan Samsing, Sju Betjänte och öfwrigt Equipage för fulla frachten
Bild 2281758-07-25Avgick Sophia till WittowCapitain Thure Lilljehök med des dräng, Adjutanten Leonh: Rosenqist, Fänrich Schmilow med dräng Oluf Öberg, Prädikanten wid Nårra Skånsk: Cawalleri regementet Jacob Regelsson, Munsterskrifwaren Johan Friedr: Palmberg, drängen Nils Siöberg med en häst, Soldat hustrun Gertrud Nils dotter Ramberg, Recrüten Augusten Weisenborn med hustru Dorothea
Bild 2291758-07-25Ankom Dororthea från WittowFenrich Hanborg med dräng Werling, Quartermästaren Rahm med R˙ttaren Falck, Mademoiselle Roeck[?] med Pigan Dorthe, 2 st: drängar Carlsson och Danielsson, drängen Jesper Hansson, afskjedade Soldaterne Swanberg, Locke, Liungren, Biörckman, Berg med hustru och et barn, Hammarsten, Westerdahl, Wemstedt[?], Swanberg, N˙man, Tranberg, Berg, Swenström, Pilman, Ehrenberg, Berggren med hustru och et barn, Blumentahl, Kielbeck, Winborn och Finström, afsk: R˙ttare Hans Quick, Lars Linbom, Magn Bergner, And: Juberh[?], Per Frimodig, Nils Sunberg, Nils Ek, And: Östergren, Lars Siöberg och Joh: Ståhlman, afsk: Soldat: Lind, Borberg och fjärdingsman Blom
Bild 2301758-07-27Ankom DorortheaMajor Biörnberg med dräng Peter, Capitain Ekstedt med dräng Brask, Lieutenant Carlsson med en ???, Fänrich Prochwitz, 1 dräng, Capitain Ulfsporre med dräng Lindberg, Cornett Düben, dräng Ekebom med et under Officers barn om 10 åhr, Cornett Friedenrick, Gref Rosen sändt 3 drängar med 6 st: hästar, afskjed: R˙ttaren Swala
Bild 2311758-07-29Avgick Dororthea till WittowMajoren Pehr Reuterswerd med des fru, dräng Mårten och Pigan Dorothea, Fäldt Bokhållaren Lits, Regements Fäldtshärn Lindborg med dräng Joseph Le˙enberg, Sergianten Sven Tillander[?], Medecine Lieutenanterne Joh: Lor: Odelius och Johan Hiorth,
Bild 2321758-08-02Avgick Lovisa UlricaCapitain Finecken med dräng jöran Börns samt 5 st: hästar för Öfwerste Lieutenanten von Blixen, Medicine Candidaterne Peter Brehmer och Bengt Biörnlund, drängen Erwallius med 11 st: förpassade Recrüter för Södra Skånska Cawalleri Regementet
Bild 2331758-08-05Avgick Dororthea till StralsundR˙ttmästaren Christian de Delwig med 2:ne drängar Gabriel Kamp och Gunnar samt 4 st: hästar, Lieutenant Carl Gustaf von Böhmen med 4 st: hästar samt 3 st: anwärfda Jägare recrüter, Sergianten Jonas Granquist med drängarne Lorents Törnbom och Jöns Me˙er med 2 st: hästar, Ladufogden Nils Person för en häst, Inspectorn Winge för 5 st: herr Öfwersten Barnekows Oxar[?]
Bild 2341758-08-07Ankom Prints Gustaf från WittowLieutenant Wallenkrona med dräng Lars, quartermästaren Westborn, Handelsman Groth, Capitain Holst, Lieutenant Montgommer˙, Dito dräng Kullberg, Soldat hustrun Hellström, Dito Ramborg, afsk: Soldat: Dalgren, Dito Lundberg, Soldat hustrun Zander
Bild 2351758-08-09Avgick Prints Gustaf till StralsundAuditeuren Jonas von Engeström med drängen Romanwill och 7 st: hästar, Madicine Candidaterne Johan Gust: Wolrath och Alexand: Berger, Dito Candidaterne Joh: L˙man och Joh: Carl N˙ander, Dito Candidaterne Carl Fried: Hofberg, Isac Palmér och Olaf Stickman, Volunteuren Lars Blackstadius, under Officeraren Joh: Holsten
Bild 2361758-08-19Avgick SophiaPostillionen Borckhausen med Påstaren[?], Munsterskrifwaren Hultman, Jungfru Sophia Elisabeth Demster o[ch piga?] Greta, drängen Nils Michelsson med 8 st: h[ästar?], Fouriern Sunden med 5 st: Soldate[r] +++ fördt 54 st: Preutsiska Fångar, Recruten Niclas Werngren
Bild 2371758-08-23Ankom Lovisa Ulrica från StralsundÖfwersten Adlerbielke med dräng Hörberg, Capitain Finecken med dräng Bohns, Commissarien Norenberg, Sergianten Brocvkenhielm, Rustmästaren C: Mengell, Tull[?] Betjänten Fahlgren, Commenderade Rustmästaren Klewnow och 6 Soldater med 56 st: Preutsiska fångar
Bild 2381758-08-23Avgick Prints Gustaf till WittowLieutenanten Sten Joachim von Löwen med 2 drängar och 11 st: hästar för sig och R˙ttmästaren Co˙ett, Adjutanten Christoph: Klerck med 2 drängar och 5 st: hästar, drängen Swen Hansson med 6 st: Cornett Wigells hästar,
Bild 2391758-08-30Avgick Sophia till WittowBaron och Capitain Nils Posse med Soldaten Törnberg, Lieutenant Nils Philander[?] med dräng Jöns Sch˙lquist, Couriern Sergiant Gust: Ad: v: W[r]angel, Herr Philip Caspar von Wittrock, Preutsiske Fältskjärs gesällerne Christian Gothl: Sommer och Fired: Wilh: Staffenstein, Volontairen Georg Bogislaus Fiedler med en häst, Volontairen Nils Hinr: Uner med en häst, Rustmästaren Klevenau med 6 Soldater gå nu tilbaka igen sedan de hit öfwer fördt Preutsiske Krigsfångar, vice Corporalen Gabr: Kihlström med 6 recrüter samt en tråssdräng, Jägaren Friedrich Monts med 11 st: Baron och R˙ttmästarens Rud: Wilh: Co˙ets hästar, drängen Håkan Holström med 3 st: Corporalens Bergströms hästar, drängen Peter Hierström
Bild 2401758-09-02Ankom Prints Gustaf från WittowSergianten Mathias Strömstén, afsk: Gemena af Artilleriet Lundberg och Kihlberg, afsk: Soldat F: Magnet med hustru och 3 barn, Dito Svan och Stockström, Dito Siöberg, Ilström och Söderberg, Dito Trost, Westlind och Siöklind, Dito Wahl, Menlös, Frisk, Krus, Höök, WerreAbbor, Dito A: Hultgren, Dito Söderberg, Bodholm och Råbeck, Dito Gångare, Dalman, Lärka, Lax, Spikeleribus, Räf, Springare, Schnitt, Ståbi, Löf, Kurasie[?], Diekne, Spelman, Dito Ljungman, Engberg, Westerberg, Berggren, Sturck, Elgquist, Zederwall, Wetterberg, Fahlsten, Kielman, Boxman, Flint, Hammarstedt, Elgstrand, Dahlberg, Kindbom, Wennerberg, Beck, Öhman, Wisting, Hassel, Granstedt, Hultman, Winstrupe och Friman, Dito Lillieberg
Bild 2411758-09-06Avgick Prints Gustaf till StralsundVice Auditeuren Erich Gust: Lindekrona med drängen Peter, Studenten Johan Jacob Gersonius, Lieutenant Philanders Brtjäntr Nicolas Steen och Sven med 5 st: hästar, Commenderade Corporalen Joh: Dettloff med Recrüten Stephan Sickso˙[?], Cornetten Freidenfeldt för volontairerne Uhr och Schorell och tretton man recrüter til Kongl Swenska Husar regementet
Bild 2421758-09-06Avgick Prints Carl till WittowHandelsman Peter Hall, drängen Oluf Modig, drängen Anders Folkenberg
Bild 2431758-09-07Ankom Lovisa Ulrica från WittowNålmakare gesällen G: C: Kräckell, Murare gesällen Albrecht, ännu tilkommedt: Mademoiselle Sophia Demster, Soldat hustrun Hans dotter, Betjänten ? Hierström utan tjänst
Bild 2441758-09-16Avgick Lovisa Ulrica till StralsundR˙ttmästaren Rud: Ahlberg med dräng Måns Billquist, Bagare gesällen Joh: Joach: Wassmund, afsk: Soldaten Anders Deterie, Preutsiske Krigsfången husar Wachmästaren Lewald at utb˙tas emot Swenska under Officeraren Ståhlhammar
Bild 2451758-09-26Ankom Prints Carl från WittowHandelsman Almberg, Sergianten Granquist, Herr Pehr Blomgren, Mamsell Sophia Demster, Soldat hustrun Wiltzer med 2 barn , Soldat hustrun Pauls, Soldaten Wallerius, afsk: R˙tt: Froberg, Dito Dunderhake, Dito afskjedade Soldaterne Tranbom och Alwin, Dito Wretholm, Diro Kinström, Humbla, Hagman, Hultman, Forssman och Bergquist, Dito Salin, Hålberg, M˙rberg, Skårberg, Hadig, Westerberg, Sanberg, Modig, Frimodig, Tiensell, Hedborg, Hamberg, Garn[?], Linquist, Dahlgren, Beckström, Carlsten, Österdahl, Skog, Torpenquist, Landberg, Rådberg, Nyman, Biuörnsten och Hedman, Dito Dito H: Röberg, Husaren N: Skoberg, Pigan utan tjänst Anna Greta
Bild 2461758-09-28Ankom Prints Gustaf från StralsundCapitain Gref posse med dräng Erich, Capitain Baron Bilstein med dr: Carlstedt, Lieutenant Gardemein med dr Goliat, Medicus Österman, Soldat hustrun Schäts, Soldat hustrun Sweren
Bild 2471758-09-30Avgick Prints CarlGrefwen och Cornetten Joh: Gustaf Horn, Lieutenanten Johan Ihre och Secreteraren And: Hallardt tillika med drängar Nils Åberg och Isack Ahlbom
Bild 2481758-09-30Ankom Lovisa Ulrica från StralsundLieutenant Rosenstrierna med dräng O: Köning, Herr Jeansson, afskjedade Soldaten H: Hammarsten, 42 afskjedade Soldater och R˙ttare
Bild 2491758-10-04Avgick Prints Gustaf till StralsundCapitain Lieutenanten Ehrenpreus med dräng Carl Blomgren, Capitain Lieutenant Ruthen Sparre, Betjänten Mårten Willberg, Stalldrängen Nils R˙berg
Bild 2501758-10-14Ankom Catharina från StralsundHerr Albrecht Frans Buckaw, Lieutenant Linde med dräng Aahlgren, Lieutenant Rose med 2 drängar, Capitain Fock, Magister Ahlbom, Herr von Wittrock, afsk: Corporal: Kahlstedt med hustru, Magister Söderbom, afsk: Corpor: Hagerstedt med hustru och et barn, afsk: Corpor: Biörsons hustru med 2 barn, Commenderade R˙ttare hustrun Isberg, betjänten Ågren som senast blef efter, Soldat hustrun Landberg
Bild 2511758-10-14Avgick Lovisa Ulrica till Stralsund… hwilken hit ankom d 29 Sept men för Storm, oväder och Contrair winds skull ej förr kunnat begifwa sig til Sjös: Öfwersten Grefwe Fabian Casimir Wrede med dräng Oluf och en halftäckt wagn, Lieutenanten Nils Klingfeldt med rustmästaren Lor: Biörkman, Pistolsmeden Jonas Bergstedt, Gesällerne And: Dahlbom, Jonas Södergen, Joh: Norberg, Pet: Wetterling, Oluf Bläckberg och dräng Anders Landström, Ditoo Pistolsmederne Magnus Ahlgren och Erland Brandquist med gesällerne Anders R˙dell och Oluf Sandquist, Cornett
Bild 2521758-10-18Avgick Lovisa UlricaDenna Kongl Jagt afgick d 13 Okt om afton med Nordlig wind, temmenlig slapp, men kom tillbaka de 14 Dito med en stark Südwarst[?] damt afgick å nyo d 15 Dito med god wind, så at hon 16 haft sin resa.
Bild 2531758-10-18Avgick CatharinaGrefwen och Öfwerste Lieutenanten Joh: Sparre med 2 drängar Nieme˙er och R˙man, Öfwersten och Riddaren Gustaf Mannerheim med föraren Math: Lindberg och fourien Lofman, Öfwerste Lieutenanten och Ridd: Baron Funck med drängar Broman, Ek och Berg, drängen Nils Colman, Af Wästgjötha dahls Regemente Commenderat manskap och Befehl 201 Man tilhopa afgick i dag följande: Caiptain Zuist, Fältwäblen Ammelgren, Fouriern Hierha, Regemenst Präst Magister Walström, Caiptains 2 st: drängar, Dito Prästens dräng Friberg, Fältskjärs gesällen Lars Böcker[?], Tråss drängen Hemmingson, 2 st: Soldat hustrur Dito samt 60 man gemene
Bild 2541758-10-20Ankom Sophia från WittowLieutenant Linde med dräng Sahlgren och 2 st: hästar som senast blef tilbaka, Lieutenant Roos, drängar Ågren och Rund som senast blifwit tilbaka, afskjedade Corporalen Hagerstedt med hustru och et barn blifwit förra gång efter
Bild 2551758-10-20Ankom Prints Gustaf från StralsundShorseck[?], Lieutenanten Beda med dräng Linroth, Lieutenanten Rauch, Lieutenanten Ulfschiöld, Fenrichen Köhler, Auditeuren Pripp, Soldat hustrun Dänsche
Bild 2561758-10-21Avgick Sophia till StralsundAf Wästgjötha dahls Regemente Commenderat Manskap och Befähl dem som senast d 16 hujus blefwo tilbaka och då ej fingo rum på Wilkens Extar Jagt: Lieutenanten Belfrage, Fältwäblen Peter Wallenbeck, Sergianten Carl Hofstedt, Lieutenantens dräng Nils Dahlberg, gemehna 126 Man, Lieutenanten Kruss med dräng Anders, Fänrich Carl G. Fahnhielm, Herr Carl Johan Kalmberg, Lieutenant Bergius med dräng And: Lindgren, Sergeant Blum, Herr Friedrich v: Matern Volontair
Bild 2571758-10-24Ankom Lovisa Ulrica från StralsundHofslagaren P: Homelblad, En Afskjedat Soldat Fahlgren, 39 man afskjedade Soldat: och R˙ttare från Armeén, 2:ne Arrestanter Dehm med hustru och Swanbom
Bild 2581758-10-25Avgick Prints Gustaf till WittowCammartjänarne Peter Sundberg, Skjepparen Benjam: Janck och Christ: H: Wibreck, Commend: Lawett Makaren Jacob Bruse med ??? Man anwärfde Artillerie Kutsker, T˙ska Murarmästaren Vunder[?], Betjänten Nils Hörleen uti tjänst, Betjänten Aman Falck med 3 hästar, drängen Ephraim Winstrand uti tjänst, Pigan Dorothea Sahlberg utan tjänst, Pigan Cathr: Elisab: Papke utan tjänst, Soldat hustrun Schutz
Bild 2591759-01-23Avgick Lovisa Ulrica till WittowCammartjänaren Anders Hoffman, Dito Herr Gosselman[?] för en häst
Bild 2601758-10-30Ankom Sophia från StralsundCapitain Julius med dräng Fägerbom, Betjänten Lindberg
Bild 2611758-11-04Ankom Prints Gustaf från StralsundMagister Clewerus, Magister Corvin[?], Commend: Const: J: Brus med 2 handtlangare Holm och Krus, Permitt: Soldaten Höök, Soldat hustrun Swanen, Et Soldat Barn P: Warstedt, Matrosen H Last
Bild 2621758-11-11Ankom Prints Carl från StralsundCapitain Printsenschiöld med dr: Lerberg och Jochum, Capitain Pfeif med dräng Brunberg, Capitain Swedenhielm med dräng Blomberg, Capitain Drake jemte herr Anders Drake och drängar Hultman och Holmberg, Lieutenant Wallenkrona med dräng Sundberg, Lieutenant Sk˙tte, underofficerarne Amelgren, Wallenbeck, Hofstedt och Hierta som varit Commenderade at öfwerföra recruter af Eästgjötha Dahls Regemente, Betjänten Kindstrand, Murargesällen Duncker, afskjedade Soldaterne Kålland, Torpengren och Jonson, Soldatbarnet Bagewits
Bild 2631758-11-13Avgick SophiaLieutenanten Ewert Laurin och Fänrichen Lars Klackenfeldt med 10 man Soldater och 2 drängar, Johan Dan: Fischer en fransk Desserteur
Bild 2641758-11-15Avgick Lovisa Ulrica till Stralsund… hwilken hit ankom d 24 Oktob: men dör en beständig Contrair wind skull ej förr kunnat gå under Segell till Strahlsund: Capitain Oluf Papke med räng Abram Wijman, Fältskjärn Joh: Fried Palmlöf, Handelsman Nicolas Almberg, Handelsman Joh: Nico: Schinkell, ??? Fr. Zenckens änkja
Bild 2651758-11-15Avgick CatharinaSkjepparen Johan Hedberg tillika med Junfru Elisabeth W˙ngren
Bild 2661758-11-16Ankom Catharina från StralsundMajoren Hierta med Pigan Dahlström och drängar Elfström, Herbst och Torstensson, R˙ttmästaren Tornerhielm med drängar Winter och Siöberg, Capitain Rosenquist med dräng Ferbard[?], Capitain Baron Saltza med drängar Hedendal och Gringsen[?], Lieutenant Natt och Dag och dr: Sanquist, Lieutenant Lagercrants med en dräng, Her Schoults med dräng Engeman och Pigan Ratken, Sergianten Phoenix, Arristerade under Officeraren Nauman och Soldaten Pärs, Soldat hustrun Falcken, Soldat hustrun Frimodig hwars man blifwit skuten, afskedade Soldat: Siöberg
Bild 2671758-11-22Avgick Prints GustafFänrichen Dawid Biörnberg med dräng Nils Gulberg, Corporalen Carl Friedr: Mannerfeldt ,ed dräng Swen Westerbom[?], Vice Regements Pastorn Hinr: Reilin, under Constablen Jöns Modell som warit cCommenderad på wärfning går nu tilbaka, Commenderade Artillerie Kutsken Peter Alström ifrån Malmö efter behörigt Pass, Lieutenant Broberg för 3 under Officerare och 24 man gemene af Kiķngl Swenska Husar Regemente
Bild 2681758-11-22Avgick Prints Carl till StralsundHusar Lieutenanten Hawerman med dräng Joh Swanström och en häst, Magistern och Esquadrons Prädikanten Swen W˙kman med dräng Anders Lundberg och 2 st: hästar
Bild 2691758-11-22Ankom Lowisa Ulrica från StralsundFru Grefwinnan Hillebrand med en fröken dotter, Madam Klein, Cammarjunfru Kindblom, Hofmästare Tremon, Laquaier Oström och Gunsten[?], Cammartjänare Paulin˙, Grefwe Creuts med Bet: Antoan[?], Capitain Fock och dr Hagman, Capitain Baron Köhler, för fulla frachten
Bild 2701758-11-23Avgick Catharina till StralsundMajoren och Riddaren Roselius med dräng Albert Gilles, Lieutenant Broberg för en under Officerare och Sju man gemena, hustru Brita Wetterlin
Bild 2711758-11-29Ankom Sophia från WittowAdjutant Tham med 2 betjänter Löwenstadt och Pauli, Capitain Haji[?] med 1 betjänt J: Dalman, Betjänten P: Quistberg, Pigan Thum utan tjänst,
Bild 2721758-12-02Ankom Prints Gustaf från StralsundGen: Adjutanten Snoilski med 2 drängar Landberg och Berg, Öfwerste Lieutenanten Baron Funck med drängar Carl och Hinrich, Öfwerste Lieutenanten Hierta med drängar Nilsson och Andersson, Lieutenant G˙llenboga med dräng Olsson, Lieutenant Willemoth, Auditeur de La Chapell, Quartermästaren J. Fr. Boselius, Magister Holmquist, drängarne Ingeman och Carl med 2 hästar, drängen Norquist utan tjänst, drängarne Hagedorn och Nilsson, Rustmästar Klewenow med Soldaterne Cronberg, Sturberg, Fubner[?] och Sverder öfwercomenderade med 13 st: Krigsfångar från Preutsen, afskjedade Soldaten Enhammar, Soldat hustrun Ingemans dotter hwars Man blifwir ihjälskuten, Dito Dito G. Anders Dito Dito, Dito Dito J. Ericks Dito Dito
Bild 2731758-12-02Avgick Lowisa Ulrica till StralsundHusar R˙ttmästaren Tage Silfwerschiöld med dräng Redin och 3 st: hästar, Recrüterne för Hans Köngl Höghet Cron Prinsens Regemente Clas Åman, Anders L˙cke, Peter Mohr, Christian N˙gård och Christen Berndt jemte arrestanten dito Thure Österberg, Lieutenant Broberg för 10 st recrüter, Dito Lieutenant för en underofficerare och 3 man gemena, Handelsman Albrecht Fried: Buckaw[?]
Bild 2741758-12-03Ankom Prints Carl från StralsundMarquis Montalander med 4 drängar Dükrow, Marwell, Morjes[?9 och Solberg, Lieutenant Feilitzen, Lieutenant Holström, Skjepparen Hinrich Sturck[?], afskjedade Soldater Wrteman, Förgren, Berggren, Rotbier, Bröström, Wefwerström, Siögren, Tranström, Holberg, Biörckman, Storberg, Åckerström och Sundbom
Bild 2751758-12-06Ankom Catharina från StralsundTwenne Grefwerne Löwen med 2:ne betjänter Carl och Lars samt 2 hästar, afskjedade Soldaten M: Bröms
Bild 2761758-12-13Avgick Prints Gustaf till StralsundÖfwer Jägmästaren Leonh: von Gröning med 2 betjänter Buchheim och Örmling, Fältwäblen Wetter, Sergeanten Moback, Fouriern Brockenhielm, Fouriern Stålhammar och Fouriern Lignell, Commenderade Rustmästaren Klewenow med Soldaterne Storberg, Jubner[?] och Cronberg gå tilbaka sedan de lefwererat Preusiska fångarne från sig
Bild 2771758-12-03Avgick Prints Carl till StralsundLieuteanten Bengt Edwardt Eckerman med Corporalen Widman, en dräng och 13 hussarer, Dito Herr Lieutenant Eckerman för 6 st Herr Lieutenant Dourietses anwärfwade hussar, Dito Herr Lieutenant för en häst, Soldat husrun Stina Hiertman
Bild 2781758-12-18Ankom Lowisa Ulrica från StralsundGref De La Gardie med Cammartjänaren Kock, 2 drängar Moselius och Coreng[?] med Paggage, Capitain Lillietröss[?], dräng Musselius, Lieutenant Hager, dräng Halling, Cornett Wulfcrona, Capitain Armfeldt, Fenrick Aminoff, 2 drängar Frossman och Siöberg för hela frachten, Revisorn Carl G: Sch˙lander med Contoris Skrifwaren Widman
Bild 2791758-12-20Avgick CatharinaR˙ttmästaren Fried: Silfwerschiöld med 3: drängar och 4 hästar, Regements Pstorn Oluf Lengelius med dräng Peter Erichsson, Regement Pastorn Lars Thoren med dr: Jonas Andersson, Föraren Pr˙ts med 11: man recrüter, Sergianten Colwe med 6 man anwäfde recrüter (Anmärkn: Dessa blefwo efter emedan en man sjuknadt och de icke wågade[?] skiljas år), Skjepparne Johan Fre˙ ochNils Griwahn från Strahlsund, Skjepparen Johan Volckers med en liten Sohn únder 12 Åhr, drängen Per Quistberg
Bild 2801758-11-20Ankom Sophia från WittowR˙ttmästaren Hummelhielm med 4 drängar, Gref Axel Löwen, Lieutenant von Platen med dräng Jönsson, Capitain Ridderbold med dräng Jonas, Lieutenant Falck och Lieutenant Brandt, Fänrich G˙llenram, Fänrich Björnberg, Regements Feldschjärn Kiöllner och dr: Jansson, Pastor Bröms med dräng Abramsson, Magister Westman, Corporalen Borgstedt med dräng Lindblad, Quartermästaren Wickman med Soldat barnet Magnus, Föraren Sk˙tte, Fourier Sk˙tte, 3ne drängar Mats, Hagelback och Nils med 7 st: Herr Grefwen och General Löwens hästar, drängen Peter Uhr, Soldaten Lofman, afskjedade Soldaten Friberg, Soldat hustrun Simons, Dito Rybeck, Dito Utterberg, Dito Gierströms
Bild 2811758-12-27Ankom Prints Gustaf från StralsundÖfwersten Baron Horn med drängar Åberg, Jacob och Johan med 4 st: hästar, Cammar Råd Boltenstern med des Sohn, Herr Secretair Matraf[?] och drängar Johan och Carl, Capitain Lilliehök med drängar Cederlöf och Goldberg, Capitain Philander och dräng Ohlsson, Capitain Hauswolf[?] och dräng Broman, Sergiant Vogel, Quartermästar Tholin med dr: Lindblad, Corporal Rundén med dr Ekequist, Quartermästar Linnerbom, Betjänten N: Östgren med en häst, Dito A; Linberg. Dito J. Nelander, Dito Sam: Sandal, Dito Oluf Lindal, afskjedade Soldat Forsberg, Soldat hustrun Prail[?], Öfwersten R˙tg: Barnekow med drängar Bass, Pehr, Lingren, Oluf, Stangberg, Nils och Jonas med öfrigt Wquipage, Dito Öfwer Jägmästaren von Groninger och Secretair Hallrd med drängar Osterman, Persson, Larsson, Puckheim och Örling för fulla frachten
Bild 2821759-01-06Ankom Catharina från WittowGeneralen Gr: Hammilton med des Suite, Capitain Köhler, Lieutenant Lilliehök, Stabsadjutanten Ståhlhammar, Fenrich Drake, Madam Vogelsang, Secretair Flodman, 9 Betjänte Holm, Vogelsang, Bredberg, Biörckstrand, Bergström, Fogelberg, Bresler, Pontan och Friberg med Öfvrigt Equipage, Dito war med Baron och R˙ttmästaren Sparre, Dito Capitain Lieutenanten Ruthensparre
Bild 2831759-01-13Ankom Prints CarlÖfwerst Lieutnant Pechlin, Adjutant Pinello, 3 betjänter Lundgren, Widgren, Åkerman, en helteckt wagn, en Coffert som ock Capitain Stiernwall 2 betjänter Castrin, Hedenberg för betalte hela frachten, Capitain Wendell med 1 Soldat Dalström, Ryttmästaren Baron L˙becker med 3 betjänter Cronman, Krausberg, Salmgren och 1 Postwagn, Stabs Adjutant Baron Ungern med en betjänt Emanuel
Bild 2841759-01-20Avgick SophiaCapitain Gustaf Meurman med dräng Bengt Almgren, Fänrichen Joh Adler (Anmärkn: blef tilbaka), Capitain Georg Christian Cock med dräng Swensson (Anmärkn: blef tilbaka gick hem och fick 1/2 fracht åter), T˙ska Möllnare gesällen Joh: Christ: Weinrich, Sergiant Colwe som senast blef tilbaka med sina 6 man anwärfde recrüter, Commenderade Constablen Asmund Dagsberg, Soldat änkjan Anna Sophia Fernons,
Bild 2851759-01-20Avgick till WittowSkjepparen Justus Carl Witt, danska Deserteurerene Sam: Schults, Anth: Ripp. Georg Kenig och Paul Ungwar, … Påsten af d 21. 22. 25 et 28 Dec: 1758 samt 1: Jan: 1759 uti 3 förseglade Påstpåsar, hwilka 3 Påstpåsar togos då om morgonen från Skjeppar Thode och gafs till Skjeppar Schwaan som då gick under Segell i hopp at komma fort. Men kom tilbaka igen för Storm och Motwind och kunde ej på någon bog fulfölja resan, Än tilkommet d 15 Jan: ... alla dessa Påstpåsar tilhopa 20 st: blefwo inlagda uti en säck och förseglades d 15 Jan: samt Schwaan åter lefwererad.
Bild 2861759-01-20Avgick Catharina till WittowFänrich Johan von Essen, Inspector And: Astenius, Corporal Werdenstedt med dräng Sven Marcusson, Strandade Skjeppsfolket Helds, Stoltsenberg, Lorents, Demke, Witt och Me˙er
Bild 2871759-01-24Avgick Prints CarlYstads Påsten … För öfvrigt Ledig
Bild 2881759-01-27Ankom Catharina från StralsundGeneral lieutenanten Gref Liewen med Cammartjänaren Poudret, Kock Soumnet, Laquaīer Sandman och Johan, 2 Husarer Salomon och Michel, Dito Öfwer Adjutanten Mörner, Dito Delwig, Capitain Kaulbars, Conducteur Norgren, Regements Fältschjärn Hoppenstedt. 3 drängar Hoffman, Erwallius och Söderberg, noch Herr R˙ttmästaren Schwartzer
Bild 2891759-02-02Ankom Sophia från WittowCapitain Lilliehorn, 2 drängar Lilliedal och Granström, Dito Ehrenmarck 2 dr: Roswall och Boman, Lieutenant Lilliehorn 2 dr: Walgren och Aspström, Dito Grönhagen dr Åstrand, Fänrich Ehrenborg dr: Sangren, Dito Stenfeldt, Dito Rothlieb 2 dr Ringberg och Fagerberg, Dito Jonsson, Dito Weinhielm 2 dr Norstedt och Abbor, Dito Hellerstierna dr Fransson och Sold: Trogen, Dito Hårdh, Dito von Essen dr Quickström, Dito Ulfsax, munsterskrifwaren Roth, Dito Ehrenklow dr Lanström, Dito Thilander dr Häger, ASdjutant Wulfsson, 2 dr Lundbald och Richtig, Dito Ehrenmarck 2 dr Törnros och Hammarklang, conducteur Kellander dr Ruberg, Pastor Melin dr Gråberg, Sergianten Lönroth, Constablen H: Falck, afsk: Soldatr Ho˙berg och Söderlund, drängarne Brinander och Forsverg med hustru, Dito Näsbom, Herr Schinkell med dräng Knag
Bild 2901759-02-02Ankom Prints Carl från WittowÖfwersten Lillienberg och Major Siegroth med 7 drängar Wallie, Pe˙er, Grönwall, Bergman, Öborn, Orenius, Hesselgren och Soldat barnet Hardtman, Öfwersten Gref Sparre med dr: Borg, Major Brunjan[?], 2 dr: Boman och Ågren, Capitain Djurklow 2 dr: Orup och Thomas, Inspecteur Aftenius, Fenrich G˙llenboga, Dito Drake, 3 dr: Berggren, Widbom och Holmström, Quartermä'starn Gethe och dr: Lundquist, Corporal Loftman, Fältwäbel Hök, under officerare barnet Edman, afskjedade Soldat:ne Norsell[?] och Engeland, Commenderade Rustmäst. Klewenow med Soldat:ne Me˙er och Koop Commenderade med 2 Arrestanter och en hustru at öfwerföra, dräng Vogelsang med hustru, 2 barn och 5 st: hästar, drängen Zanden, Soldaten Lars Korsberg, Noch Herr Lieutenant Wirgin och Fenrich Uggla
Bild 2911759-02-07Avgick Prints GustafAdjutanten Carl W: Königstedt med dräng Nyberg, vice Auditeuren Joh: W: Ledebur med dräng Bergman, Sergianten Bonde Phoenix, Fahn Junkaren Johan Saxon, Ryttare hustrun Anna Bergström, Commenderade Corporalen Malmberg med 4 recrüter och 2 tråssdrängar
Bild 2921759-02-10Avgick Lowisa Ulrica till Wittow… hwilken gick til Sjös d 20 Januarii, men kom tilbaka för Storm d 21 Dito: hade inga Passagerare inne utan allenast…
Bild 2931759-02-10Avgick CatharinaCancellisten Mathias Wilkensson och Cammarskrifwaren Östermarck
Bild 2941759-02-10Avgick Prints Carl till WittowLieutenanten Duriets[?] med dräng Michel Clarin, Handelsman Sontag, Soldat hustrun Anna Carnils[?], twenne Commenderade Soldater som hit öfwerfördt 3 arrestanter från Strahlsund gåt nu tilbaka
Bild 2951759-02-12Ankom Prints Gustaf från WittowMajoren Dankwardt med dr: Akelbaw[?], Capitain Kramer dr: Ludwig, Dito Stå¨lhammar dr: Fagerberg, Regements Quartermästare G˙llenram dr: Quist, Baron Strömfeldt dr: Berlin, Auditeur Wallén dr: Joans, Regents Fältskiär Grambom dr Osterdahl, Patsor Bruhn, Herr Runberg med dr: Cronberg. Lieutenant Gahn[?], Lieutenant Me˙er dr: Hercules, Fänrich Baron Kurck, Dito Morath, Dito Le˙onhufwud, dr: Ke˙ser, Dito Cedersparre, Dito Ståhlhammar, Dito Starck, Dito von Schants, Dito Sundin dr: Jochen, Dito Smidberg dr: Lindberg
Bild 2961759-02-14Avgick Sophia till WittowLieuteanten Friedr: von He˙ne med 2 drängar, Dito anwärfda Volotaire von Bagewits och Klingberg, med Rustmästaren Toulon och Corporal Kiellström, Fänrich Carl Gustaf Stubbe med dr: S: Engman, Dito recrüter Anton Paulin, Lars Monsson och Erick Jönsson, danska Deserteuren Anthon Ripp som d 19 Januarii af Sjukdom blef efter
Bild 2971759-02-14Avgick Sophia till WittowLieutenant Friedr: v: He˙ne med 2 drängar, Dito anwärfde Volonteurene von Bagewits och Klingberg med Rustmästaren Toulon och ??? Corporalen Kiellström, Danska Deserteuren Anton Ripp som d 19 Januarii af Sjukdom blef efter går nu öfwer för då erlagd fracht, Fenrich Carl Gustaf Stubbe med dräng Swen Engman, Dito anwäfrde recrüter Anton Paulin, Lars Monsson och Erich Jonsson
Bild 2981759-02-17Ankom Prints Carl från WittowR˙ttmästaren Baas med dr: Quistberg, Lieutenant Cronstedt dr: Clas, Lieuten: Pistohlkorss med Soldat barnet Jungberg, Fänrich Cederstråhle dr Christian, 2:ne Arrestanter Roos och Drybeke, Capitain G˙llenram dr: Lundgren, Fänrich Klockenfeldt dr: Persson, 70: man gröna Dragoner som warit i Preutsiskt fångenskap och nu hem transporteras, Herr Sontag, Capitain Lindsfeldt md dr: Dalroth, Cornett Baron Köhler, 2 underofficerare med 3 deras drängar passera efter Ordres fria som tilhöriga de 70 man Dragoner
Bild 2991759-02-17Ankom Prints Carl från WittowR˙ttmästaren Baas med dr: Quistberg, Capitain G˙llenram dr: Lundgren, Capitain Lindsfeldt dr: Dalroth, Lieutenant Cronstedt dr: Clas, Lieutenant Pistohlkorss med Soldat barnet Jungberg, Fänrich Cederstråhle dr: Christian, Fänrich Klockenfeldt dr Pärsson, Cornetten Baron Köhler och 2 under officerare med 3 deras drängar som åtfölja 70 man gröna Dragoner som varit i Pretsiskt Fångenskap och nu hem Transporteras, Herr Sontag, 2 Arrestanter Roos och D˙beke
Bild 3001759-02-21Avgick Prints Gustaf till WittowCammarskrifwaren Pehr Wulf, Underofficerarne Biörnram, Lindeman, von Wolckrar och Kiöhler
Bild 3011759-02-21Ankom Catharina från WittowÖfwerste Lieutenant Sandelhielm, drängat Siöberg, Nyström och Hallenberg, Capitain Pa˙kull dr: Daniel, Lieutenant Ÿhlen dr: Johan, Lieutenant Drake, Cornett Silfwerlås dr: Lars, Cornett Bo˙e dr: Holmström, Cornett Holdorff med en dräng, Fänrich Holm, Dito Hwasser, Dito Taube dr: Drake, Sergeanter Stiernman och Åkerman, Förare Wallander och Ström, Rustmästare Rohr, Fältschjärs gesällen Hinr: Preuts, afskjedade Soldaten Kornstedt, 60 man gemena och 10 Tråssdrängar af Gröna Dragonerne
Bild 3021759-02-22Ankom Sophia från WittowR˙ttmästaren Möllerstierna, Adjutant Uggla, 4 under Officerare Bröms, Plate[?9, Almgren och Alstrin, Lieutenant von Wicken med Soldat barnet Anders, Adjutant Appelberg med dräng Tvelberg[?], 16 afskjedade Soldater af Calmar Regemente, 24 afskjedade R˙ttare af Norra Skånska Cawall:regementet, 30 Gröna Dragoner af Preutsiskta fångenskapen
Bild 3031759-02-24Avgick Prints Carl till WittowPåsten… I öfrigt ledig för Passagerare
Bild 3041759-03-03Avgick Sophia till WittowPåsten… I öfrigt ledig för Passagerare
Bild 3051759-03-03Avgick CatharinaR˙ttmästaren Lave Beckfriis med drängar Helberg, Erich ich Ingman samt 3 st: hästar, Fru Cipitainskan Nordenadler med Pigan Anna, Madame Anna B: Wingren, hofslagare hustrun Anna Bergen, Corporals hustrun Brita Algren, Soldat hustrur Cathrina, B: N˙berg och Christina Rosen med 3 barn hwaraf de 2 lågo wid Mödrarnas bröst, Arrestanten förr˙mde Soldaten Jochim Henrich Klosterman
Bild 3061759-03-03Ankom Prints Gustaf från StralsundÖfwersten Baron Bülow med dess Fru, et barn, Pigan Adrette, drängar Johan och Carl, R˙ttmästaren Baron Krakow, Majoren Ra˙al˙n, Drabant Börje, Herr von Oxhufvud, Drengen Bredberg, Drängen Johan utan tjänst, Pigan Papen utan tjänst, Soldat Barnet Mårtensson
Bild 3071759-03-07Avgick Prints GustafFältwäblen Gustaf Berg, Corporal Björnberg och Soldaten Lustig Commenderade från Malmö at öfwerföra följande Kongl Preutsiska Krigsfångar, nembl: 8: under Officerare med 1: under Officers hustru, 37: Dito Soldater med 1 Soldat hustru
Bild 3081759-03-10Ankom Prints Carl från WittowR˙ttmästaren Örnschiöld med dräng Ruth, Capitain Cederström dr: Anders, Capitain Sch˙tte dr: Magnus, Fänrich Bohlens änkjefru. Föraren Stolckenberg, drängen Lillieström, R˙ttare hustrun Anna Bergström, 20 st: afskjedade Soldater, 2 st: Dito Wagman och Holmström, Dito utan upteckning förafskjedade Sergianten Langberg Experdierad på Nüschs Jagt som genast wäntas[?] efter
Bild 3091759-03-15Ankom Sophia från WittowR˙ttmästaren Falkenberg med dräng Svendal, Capitain De La Wall med dr: Clas, Lieutenant Stiernspets med dr: Blom, Herr Sehman, Corporal Reuter, 3 afsk: under Officerare Leenberg, Munsterberg och Raabe, afsk: R˙ttaren Walbom, 13 afsk: Soldater, Fältwäblen Berg, Corporal Björnberg och Soldaten Lustig som öfwerfört Preutsiska Krigsfångar
Bild 3101759-03-18Avgick Prints CarlR˙ttmästaren Stenborg, Cornett Forsberg med 3 drängar, 3 hussarer, Dito 2 under Officerare och 9 hussarer jämte 5 st: hästar, Regements Fältschjärn Hoppenstedt, Auditeur Jöran Hiorth med dr: Mich: Zander, Adjutanten Joh: Fried: Rauch, Sergianten Ludwig Stolz, Corporal Åpelt med en dräng och en hussar, 2:ne under Officerare 2 fältskjärs gesäller, 26 man gemena och 2 Sjukwakterskor, Kongl Preutsiska Krigsfångar ankomna från Christainstad at öfwerföras, Fältwäblen Berg, Corporal Biörnberg och Soldaten Lustig med 34 man gemena och 2 under Officrare Konfl Preutsiska Krigsfångar ankom från Malmö at öfwerföras, Permitterade Soldaten Lundstedt, Soldat dottern Cathrina Dito Sohn August Christian, Arrestanten Seder en förr˙md Artillerie Kutsk efter wederbörligt Pass at öfwerföras
Bild 3111759-03-27Ankom Lowisa Ulrica från StralsundMajoren Ribbig med betjenterne Jonas och Öberg, Majoren Borgenstierna med 3 betjenter Nils, Anders och Oluf, Capitain Elfring, Lieutenant Stahl, Fänrich G˙llenpamp med en betjent Norléen[?], Fältwebeln Schewusler NB: blifwit tilbaka, föraren Linman[?], Fältwäblen Leenberg NB: blifwir tilbaka, Lieutenant H˙ssing, Rustmästaren Biörckman, Sergent Langberg, Corporal Lagerberg med betjenten Carlsson, Tjugu En afsk: Soldater, afskjed: Soldat Sparf, 2:ne Dito Gillberg och Stenberg
Bild 3121759-03-24Ankom Catharina från WittowR˙ttmästaren Kahlström med drängar Ulfström och Kalsson, Lieutenant von Köhler med des fru och Pigan Donnerfeldten, Quartermästaren Feldtner, Commenderade Jägarne Braun och Rosengren, 36 man afskjedade Soldater
Bild 3131759-03-24Avgick Sophia till WittowMästaren Nicolas Gottschich, Fält Jägaren Philip Mareus med 11 recrüter, föraren Joh: Hiertman med 2 man gemena at öfwerföra, 10 underofficerare och 71 man Kongl Preutsiska Krigsfångar til Strahlsund ankomna från Malmö, noch 2 st: Kongl Preutsiska Krigsfångar som kommit efter från Malmö
Bild 3141759-03-24Ankom Prints Gustaf från WittowCapitain Wennerstedt med 2 drängar, Quartermästaren Robeck med dr: Jönsson, Fältboredaren Gottschick, 2:ne drängar Modig och G˙lberg, Fältwäblen Berg, Corporal Biörnberg och Soldaterne Lustig och Steen som warit Comenderade at öfwerföra de kongl Pruetsiska Krigsfånagarne från Malmö. askjedade Soldaterne Börström, Beckman, Wessman, Halling och Dalström, afsk: Sold: Packe och Pierre, afsk: Sold: Berns, afsk: Sold: Phelow, Tio afsk: Soldater, Tio afsk: R˙ttare hwilka d 21 februarii blifwo tilbaka
Bild 3151759-03-31Ankom Prints Carl från Stralsundafskjedade Soldater Collin, Bagadeur och Norström, afskjedade Soldater Linnesberg, Vinman, Helgren, Ostling, Smedman, Sandström, Torsberg, Edman, Thonmar, Kiörstad, Wising, Sorman, Brasted, Skanfelt och Helgman, afskjedade Soldater Wiberg, Werre och Rood, Arrestanten Ekebom dömd til schlafwerie [= straffarbete]
Bild 3161759-04-04Ankom Sophia från WittowMajoren Baron Armfeldt med 2:ne drängar, R˙ttmästaren Hocke med 1 dräng, Lieutenant Co˙ett med 1 dräng, Sergianten Soom med hustru, Quartermästaren J: Friis med 1 dräng, fältwäblen Me˙er, föraren Hiertman med 2 man Soldater som öfwerfördt Kongl Prütsiska Krigsfångar, Permitterade Sodat: Heckman, 16 man afskjedade R˙ttare, 2 man afskjedade Soldater Simon och Högström
Bild 3171759-04-04Avgick CatharinaFru Magisterskan Kjerulf och Fru Auditeurskan Munthe
Bild 3181759-04-04Avgick Lowisa Ulrica till Wittow… och blef d 25 Dito Expedierad på Wittow tilbaka med En samma dag ankommen Extra Påst från Stockholm, men för motwind, Storm och oväder af wästan och Südwäst icke förr kunnat komao fordt eller til Sjös härifrån: Baron och Öfwerste Lieutenanten Pecklin med 3 drängar, Lieutenanten E: L: vpn Platen med En dräng, Handels Betjänten Christian S˙lwan, drängen Johan Lillieström, R˙ttare hustrurna Regnill Bettberg och Üna Flodig
Bild 3191759-04-07Avgick Prints Gustaf till WittowHandtlangare hustrun Ingri Hörman
Bild 3201759-04-11Avgick Prints Carl till WittowFänrichen Baron Carl Axel Strömfeldt med dräng Anders Berlin, Fänrichen Ernst Fried: v: Colmar från Kiöpenhamn. Arbets Karlarne Per Jönsson och Hans Matsson med 11 st: hästar, Tullskrifwaren Joh: Brandt
Bild 3211759-04-14Ankom Lowisa Ulrica från Wittow

Ankom Catharina från Wittow
Capitain Posse med dräng Magnus, R˙ttmästare Carlström med dräng Bengt, Major Albed˙hl med dräng Persson, Auditeur Ha˙e med dräng Alberg, Herr Dähn, Quartermästaren Sohlberg med et Soldat barn, afsk: Soldaten Möller, afsk: Sold: Riger med hustru, Dito 11 st: afsk: Soldater, 19 st: afsk: R˙ttare, afsk: Soldaten Engel, Dito Roben[+] Zack, Dito Schüts, Dito Zander

… hade endast Påsterne med sig …
Bild 3221759-04-18Avgick SophiaLieutenanten Jonas Hollström, Fältwäblen Johan Carlström, Quartermästaren Jacob Elfborg, drängen Christian Stuts[?] med 2:ne hästar, drängen Gustaf Hasselgren med 3 hästar, Anwärfde Recruterne Lars Rosengren, Wilts Rolander, And: Olss: Gisberg[?], Jacob Larss: Hurtig, Per Jöranson och Hans Kiempe, R˙ttare hustrurne Sissa Pärsdotter, Kjerstina Hans dotter och Swenborg Gissels dotter med gåssen Nils under 14 åhr, Pigan Cathrina Möllerström
Bild 3231759-04-21Avgick Catharina till WittowCapitain Lieutenant Rutensparre med dr: Bengt Sioholm, Capitain Lieutenant Fr: Lagercrantz med dr: And: Ljungberg och Jonas Böge, Herr Carl Gust: Rothlieb, Soldat Pet: Heckmam, R˙ttare hustrurne Anna Halberg, Anna Dalberg, Maria Gröndal, Hanna Pr˙tts och Bengta Halberg, ... Dito Påsten af den 17 April: sedan Skjepparen warit till Sjös den 16 och kommit tilbaka för en swår Storm, owäder och Småb˙ar af Südwäst
Bild 3241759-04-21Ankom Prints Gustaf från WittowLieutenant Nordenfl˙ckt med 1 betjent Lagerblad, Lieutenant Silfwerlås, Lieutenant Haddorff med dr: Loborg, Lieutenant Hertell med dr: Peter, Lieutenant Silfwerlås med dr: Jean och Lars, Fanrich P: W: von Zöge, Quartermäst Bängt Fäldner, Fältskjären Ursvin[?], Sergent D˙sbewrg och Fältwäb: Falsten, Corporal Hatson[?] blifwit fången wid Demin, afskjed: R˙ttaren Moden, 2:ne Afskjed Soldater Torn och Hellman, En fattig man Mag: Berg, Arrestanten Hurtig
Bild 3251759-04-25Avgick Lowisa UlricaMajoren Baron Fried: Horn med drängar Christian Patent och Friede: Oluf, Capitain Sam: Nordenheim, Fänrichen Ad: G˙llenpamp med dr: Nils Hörlen och en säck med monderingspersedlar, Vice Auditeuren Pehr Wicander med dr: Joh: Litsberg, Laquaīen Magnus Elmquist, 22: man Jägare, Commenderade hjulmakaren Johan Eks, grofsmeden Lars Sandal, Ställningsmakare gesällen Anders Norman, hjulmakare gesällen Måns Åhman. Swarfware gesällen Per Åhman, Klensmeds gesällen Gustaf Borgström, fria enligt Kongl Krigs Collegii bref af d 19 Martii och Jönköpings Landshöfdinge Embetes Pass d 3 April at afgå till Kongl Swenska Armén uti Pommern, afskjedade Soldaten Anders Lundberg
Bild 3261759-04-28Ankom Prints Carl från StralsundKocken F: J: Gottlieb, Betjänten Lönnebom, Tråssdrängen P: Malmberg, afskjedade R˙ttaren J: Lustig, afskjedade Soldaten N: R˙berg, fångne Dragonen Oluf Lundström. Soldat hustrun E Schüts
Bild 3271759-04-28Avgick Prints Gustaf till WittowCapitain Lieutenant Carl Ruthensparre som för infallande Sjukdoms skull senast blef efter, Capitain Hans Reinh v: Hauswolf med dräng Alexand: Broman, Baron Carl Bildstein med dräng Carlstedt, Baron Gustaf Adolf Lowisin med drängar Carl och Christian, Föraren Ludwig Blomstedt, Öfwerste Lieutenantskan Fru Charlotta M: von Biörnmarck med Fröken Dorothe Elisabeth samt Pigan Majia Fågelberg
Bild 3281759-05-05Avgick Prints Carl till WittowBaron och R˙ttmästare Albr: Krakow med dräng Lorints Lindbom och 2 st: hästar, R˙ttmästaren Bengt Lind med 2 drängar Carl Boman och Dan Larsson samt 5 st: hästar, Capitain Ulfsparre med dräng M: Lindberg, Lieutenant Claes Uggla, Fänrich von Proschwits med 2 dr: Hinr: Joh: Heding och Jonas Dahl, Fältjägaren Olaf Urfwin, Soldaten Zander med des hustru och 2 st: Herr Auditeur Hjorts hästar, Madame Elisabeth Pincornelli
Bild 3291759-05-05Ankom Sophia från WittowMagister Wickman med dräng Anders, Quartermästaren Lindbom, Quartermästaren Rundberg och Corporal Brandt, Herr Joh: Stenberg med dr Tullin och 2 hästar, Commenderade Husaren Jernberg, Comenderade Husaren N: Bardon, 37: man afsk: R˙ttare, 3: man afsk: R˙ttare, 3: man afsk: Soldater, 7: man afsk: Dito, 6: man afsk: Dito, 1: man afsk: Dito Tornberg, 10: man afsk: Dito, R˙ttare hustrurna 3 st: A: G: Bergren, Ugnild Bettberg och Una Flodig, Fägne Soldaten Lindstrom, Arresterade Soldat hustrur 2 st: Ahlgrens och Holst med 3 man Commenderade wacht nembl Corporal Löfström och Soldaterne Sunberg och Cronberg
Bild 3301759-05-05Ankom Catharina från Wittow14 man afskjedade Soldater, 1 man afsk; Lundgren
Bild 3311759-05-09Avgick SophiaBaron och Öfwersten Jonas Cronstedt med dräng Daniel, Baron och Öfwerste Lieutenant Carl Funcke med drängar Hans och Oluf, Lieutenanten Hans Hinrich Braun med 2 drängar Peter Jöson och Peter Nilson Do 5 hästar, Fänrichen P: Wilh: v: Zöge, Regements Fältschjärn Harhausen, Commenderade Rustmästaren von Klewenow, Betjänten Lars Sandberg med 2 hästar, drängen Peter G˙lberg med 1: häst, R¨ttare hustrun Maria Schle˙vogt och R¨ttar dottern Maria Bergström med 1 häst, Baron och R˙ttmästaren Sparre för 19 man recrüter och en Tråssdräng
Bild 3321759-05-09Ankom Lowisa Ulrica från WittowSadelmakaren Schmitt, afskjedade R˙ttaren Oluf Lustig, 36 man afskjedade Soldater
Bild 3331750-05-12Ankom Prints Gustaf från StralsundCapitain von Böhnen, Fänrich von Post med dräng Kielberg, Herr Meinicke, Herr Hess, Soldaten Gröndahl, afskjedade Trumslagaren R Bruun[?]
Bild 3341759-05-12Avgick CatharinaConducteuren Nils Kiellander och Fänrichen Swen Tilliander med dräng Wendelin, Lieutenanten Gustaf Planting G˙llenbåga
Bild 3351759-05-16Avgick Lowisa Ulrica till WittowBaron och Capitain Djurklow med dr: Orup, Lieutenanten Natt och Dag med dr Jonas Sanquist, Fänrich Ludwig Fromholt[?] von Essen, Conducteuren Magnus Norgren, Herr Lars Morsing, Commenderade Corporalen Löfström med 2;ne man Soldater
Bild 3361759-05-17Ankom Prints Carl från WittowCapitain Stafeldt med dr. Opits, Lieuten: Ulfskiöld med dr: Biörckdahl, Lieten: Klingfeldt med dr: Lanström, Quartermäst: Sesseman med dr: Bogeslaf, Herr von Pinornelli, Madam Pinornelli, Soldathustrun Hasselgren med 1 barn hennes man blifwit skuten, 2:ne man afskjed: R˙ttare Knuse och Kiöping, 14 man afskjed: Soldater Hiller, Bran, Losken, Layrie[?], Ehrenberg[?], Tagelsvart, Herck, Svala, Korp, Bergman, Stormhatt, Kart, Ljung och Hedman
Bild 3371759-05-19Avgick Prints GustafBaron och Fänrichen Sebastian Le˙onhufwud med dräng Carl Fredr: Keuser, Regements Quartermästaren Bernhard G˙llenram med dräng Carl Fick, Stabs Adjutanten Nils Emil Pinello med dräng Jeppa Ohlsson och 3 st: hästar, drängen Gustaf Hasselgren med 4 st: hästar, Lieutenant Kiöhler för 10: st: anwärfde recrüter, Commenderade Artillerie Handtlangaren Hans Lundquist efter ordres från Malmö
Bild 3381759-05-23Avgick Prints Carl till WittowBaron och Majoren Gabr: Er: Sparre med en dräng Löndal och Pigan Lundberg samt 10 ??? hästar, Lieutenant Lampell, Fänrichen Ridderstam, Adjutanten Carl Ludv: von Schewén med dr: Stalberg och Algren samt en häst, Baron och Major Sparre för 28 man Recrüter, R˙ttare hustrurne Ingar Bengts dotter, Gertrud Olas, Karna Anders dotter och Ingar Pährs dotter, Corporals hustrun Eleonora Schintz med et Pattebarn, R˙ttare hustrun Karna Davids dotter, Herr Johan Wolraths Hess
Bild 3391759-05-28Avgick Sophia till WittowBaron och Capitain Gabr: Wrangel med dräng Friedrich Comstadius, Baron och Capitain Gust: Fried: von Köhler med dr: Christ: Ehrngren och 5 st: hästar, R˙ttmästaren Jan Carlström, R˙ttmästaren Gustaf Carlström, Lieutenanten Adolph Jacob Ehrenpohl, vice Auditeuren Oluf Ulr: Porats med dräng Törnquist och en häst, Handelsman Meincke, Quartermästaren Pet: Brandt och Munsterskrifwaren Friedrich Ram, Fru Lieutnantskan Anna Sophia Norman, drängen Peter Malmberg med 2: Cornett Dockens hästar, drängen Ola Modig med 1: Corporal Kösters häst, Soldat hustrun Pernilla Nyberg, Commenderade Rustmästaren Friedr: Christ: Bodin med Soldat: Hunr: Gottfr: Herrke
Bild 3401759-05-28Ankom Lowisa Ulrica från WittowBetjänten Höök, Commenderade Hussaren Jernberg, Soldat hustrun Holm
Bild 3411759-05-28Ankom Catharina från WittowAdjutant Laurentin, Magister Lallerstedt, drängen Hofstedt med 3 st: hästar, drängen Dahlberg, drängen Peter, 22 man afskjedade R˙ttare, 10: man afskjedade R˙ttare
Bild 3421759-05-30Avgick CatharinaCapitain Josias Ehrenmalm med dräng Peter Falström, Magister Sundius och fouriern von Borneman, afskjedade Soldaten Joh Wickman
Bild 3431759-05-30Ankom Prints Gustaf från StralsundMajor Silfwersparre med dräng Lars, Commissarien Frösberg, afskjedade R˙ttaren J: Wederström, Båtsman J: Völkert
Bild 3441759-06-02Avgick Lowisa Ulrica till WittowFörwaltaren Carl Fried: Dähn, Fältwäblen von Pincornelli med dess hustru Maria Elisabeth et barn om 12 åhr samt Swärmoder Magdalena Schmal, drängarne Nils Östring och Mathias Jonsson med 3 st: Herr Lieutenant Hollströms hästar
Bild 3451759-06-02Ankom Prints Carl från WittowCapitain Rudberg med dräng Otto, afskjedade Soldaten Åwall, afskjedade 3 man handllanmgare Rosenström, Nygren och Åwall, Herr Mosell
Bild 3461759-06-06Ankom Sophia från WittowMajor Rappe med 2 drängar Lagerbom och Grabes med en häst, Lieutenant Utter med dr: Gabeström, Secreteraren Freytagk med dr: Jonas, Regements Fältskjär Gersdorf med dräng Grünberg, Regements Fältskjär Harhaugen med dr: Johan, Adjutant Trawenfeldt med dr: Dalbom, drängen Holm, afskjedade R˙ttaren Siöberg, 2 man afsk: Soldater Wängrenb och H˙lting, afsk: Soldaten Billström
Bild 3471759-06-07Avgick Prints GustafCapitain Carl P: Bering med 2 drängar Mats Persson och Petter Larsson, R˙ttmästaren Ludw: v: Schwartzer med drängar Lundquist och Sifwers, Dito Herr R˙ttmästaren för nio man Recrüter, Commenderade Handtlangaren Hans Weibul, afskjedade Trumslagaren Johan Swat, afskedade Soldaten Gröndal
Bild 3481759-06-09Avgick Prints Carl till WittowBaron och Öfwer Stallmästaren Carl Gustaf Armfeldt med dr: Fried Behm samt 3 st: hästar, Herr Carl Gustaf Gréen, Sadelmakaren Smitt med 4 st: hästar, 20 st: hudar och 8 skin samt 58 par Pistolhölster, Hussaren Ophell med 8 st: hästar
Bild 3491759-06-09Ankom Catharina från WittowCapitain Scheiding, Commissions Secreteraren Batuus med dr: Richtelborg[?], drängen Peter Löfström, Dito C: Skarp, Dito J: Raborg
Bild 3501759-06-13Avgick Sophia till WittowR˙ttmästaren Höke med 2 drängar, Capitain Hederstierna och Baron Sam: v: Otter med 3 drängar och 2 st: hästar, Lieutenanten Otto Friedr Rickman, Cornetten Carl Fried: von Plomgren med 2 drängar och 5 st: hästar, Quartermästaren Jöns Friis med en dräng och 6 st: hästar, Öfwer F˙rwärkaren Oluf Magnus Lundius, Volonteuren Bengt H: Docken, Soldaterne Nils Wägren med hustru och Lasse Biönsson, R˙ttare hustrurne Aida Lindberg och Maria Höök
Bild 3511759-06-13Ankom Prints Gustaf från StralsundBaron Klinkowström med dräng Anders, Permitterade Soldaten Heckman, drängen Jönsson, afskjedade Tråssdrängen J: Arnlöf
Bild 3521759-06-16Avgick Catharina till WittowHerr Elias Buchaw[?9 och Herr Math: Völsehaw[?], Corporalen Ad: Fr: Freidefeldt med dräng And: Cederström, Skjepparen Jacob Volker med gåssen Joh: Hen: Völcker under 12 åhr, drängen Anders Holmgren med 5 st: Herr R˙ttmäst: Carlströms hästar, Hofslagare hustrurne T˙re Möller och Maria Möller med gåssen Jöns Möller om 11 åhr
Bild 3531759-06-16Ankom Lowisa Ulrica från WittowCommissarien Lannerstedt med dräng Esman, Pastor Lundwall, Herr Pehr Gohle, under Officeraren Hagerman med dräng Peter, Corporal Giers, 2 st: Commenderade Husarer Feldner och Hunquist, Slacktaren Fischer med dr: Gesner, Slaktareen Rabell med dr: Moller, afsk: Soldaten Lustig, Trumslagaren Swart, R˙ttare hustrun Dawis, 2 R˙ttare hustrur dito och en pig
Bild 3541759-06-20Avgick Prints Gustaf till WittowÖfwer: Erich Gustaf Lillienborg med 2 drängar, Capitain Blix, Capitain Carl Gustaf von Böhnen med en dräng och 7 st: hästar, Lieutenanten Thom: Molitor md tjenstegåssen Erich Åström under 12 åhr, Lieutenanten Edward Lilliehorn med dräng Magn Walgren, Fä[n]rich Carl Magn: Fre˙tagk, Kåcken Fr: Joh. Gottlieb, gesällen Magnus Berg, R˙ttare hustrun Margreta Plagman
Bild 3551759-06-21Ankom Prints Carl från Wittow

Ankom Sophia från Wittow
Fanrich Matern, 15: man afskjedade Soldater, 3: man afsk: R˙ttare, 1: man afsk: Soldat, 1: man afsk: Kruskopff

Fältwäblen Fogelberg, Betjanten C: Salin, 14 man Commenderade af Artilleriet, 2 man afsk: Soldater, 1: man Dito, Commenderade Hussar Corpor: Oppel med Hussaren Hanen[?]
Bild 3561759-06-23Avgick Lowisa Ulrica till WittowCammartjänaren Anders Hoffman, Dito Herr Gosselman för en häst
Bild 3571759-06-23Avgick Prints CarlLieutenant Rothlieb med dräng Joh: Ljungberg, Fänrich Ståhlhammar med dräng Malmén, Fänrich J: Drangel, Fänricharne H: F: Ståhlhamar, Weidenhielm och Jonsson, Adjutant Wulfsson med dr: Magn: Nilsson och And: Swensson, FänrichDrake med dr: Carlberg, Fänrich Ulfsax med dr: Lingren, Cornetterne Tigerschiöld, Hagendorn och Ulfsax med drängar Swan, Stenström och Lindac[?], under Officeraren Carl Tolk med dräng Morén, Quartermästaren Rönberg med dr: Nils Askelin[?] och Åke Jeppsson samt 7 st: hästar, Dito 2 hästar H:r Öfwersten Barnekows
Bild 3581759-06-27Ankom Cathrina från Wittowgrynmalaren Jonsson, afskjedade Soldaten Buckerow, Diti Dito Wagren, Dito Dito Biörsson
Bild 3591759-06-27Avgick Sophia till WittowBaron och majoren Christer Albd˙l med en dräng, Baron och majoren Gust Adolph Siegeroth med 2 drängar, Majoren Gudmund Carl Brunjan med 2 drängar, Fänrichen Georg Christian Franck, Fänrichen Joh: Cederstråhle med dräng Christian, Fänrichen Johan Gabriel Kiöhler, Fänrichen Ehrenklow med dräng Carl Landström, Sergianten Bengt Fagerberg, Cadetten Adolph Gustaf Tiferstedt, föraren Carl Axelsson med med volonteuren Zachris Pauli, Bakare gesällen Johan Gustaf Hadder, drängen Sven ???olin, Pigan Swenborg Måns dotter, R˙ttare hustrun Hjertrud Isberg, Soldat hustrun Christina Anders dotter, Soldat hustrun Ingeborg Lars dotter, Auditeuren Caspar Hail[?] med des dräng Örberg
Bild 3601759-06-30Ankom Prints Gustaf från StralsundLieutenanten Schwartzer med dräng frans, 13 man afskjedade Soldater
Bild 3611759-06-30Avgick CathrinaLieutenant Gereit[?], Cornett Westerlin, Adjutant Bortwik och föraren Westerlin, Fänricharne Elias och Hinrich von Wolckran samt Kiöhler, Quartermästaren Nils Hård och volonteuren Constatin von Sweigberg, Volonteurerne Carl Gustaf Kremer, Peter Joh: Wiland, Otto Reinhold Wiland och Abram Barck, Pigan utan tjänst marta Abrams dotter
Bild 3621759-07-04Avgick Prints Gustaf till WittowR˙ttmästaren Örnschiöld med 2 drängar 2 hästar, Capitain Lilliehök med 1 dräng, Capitain Pär Gustaf Pfeif med 2 drängar och 3 st: hästar, Capitain Hans Leonh: Swedenhielm med en dräng och 2 hästar, Lieutenanten Jacob Gustaf Falck med en dräng, Fänrich Georg Morath med en dräng, Färnich Friedr: Wilh: Nisbeth med en dräng, Fänrich Pähr Elmén med en dräng, håfmästaren Jacob Regardt, Fröken Brita Ebba Selestina von Böhnen under 12 åhr med Pigan Stina Appelberg och dräng Hellström, under Conducteuren Carl Gustaf Sudius, drängen Peter Löfgren, R˙ttare hustrun Hanna Pärs dotter, Arrestanten Magnus Tåckenberg[?] efter Pass från Linkiöping d 18 Juni at öferföras til Regementet
Bild 3631759-07-09Ankom Lowisa Ulrica från StralsundRustmästaren Tufwe Wingra, Stalldrängen Lundgren, Betjänten Sven Norberg, Afskjed. Soldaten Storfeldt
Bild 3641759-07-09Ankom Prints Carl från WittowÖfwerstelieutenant Scharpentior med dräng Inberg[?], Corporal G˙llick, Quartermäst: Stuberg[?], drängen Wettenholm, afskjed: Dragonen Rolander, afskjed: R˙ttaren Cronbeck, Dito Dito Pihlgren, Ryttare hustrurne T˙ra Möller, Maria Drusig, Maria Bengts dotter och Maria Pärs dotter
Bild 3651759-07-09Ankom Sophia från WittowCapitain Ridderborg med 4 drängar, Capitain Wackenits med 2 drängar, 2 man afskjedade Soldater, En fattig man Jönsson, Soldat hustrun Andersses, R˙ttare hustrun Plagman[?]
Bild 3661759-07-11Avgick Prints Carl till WittowBaron och Cammar Herren Joh: Abr: Hamilton med 3 drängar, Lieutenanten Joh: Gustaf Bo˙e och volonteuren Nils Fried: Bo˙e med 2 st: hästar, Lieutenant Magn: Wilh Netherwood med en häst, Adjutanten J. G. Beckmarck, Herr Johansson för 2 st: Capitain Hederstiernas hästar, Cammartjänaren Oluf Östermarck med Staldrangarne Uhr och Jonas Larsson, Betjänten Peter och Hofslagaren Hofstedt, 11 man Artillerie handtlangare, 6 från Malmö och 5 från Landscrona at gå öfwer til Kongl Swenska Armén i Pommern
Bild 3671759-07-14Avgick Lowisa Ulrica till WittowInspectoren Winge för en häst, Betjänten Johan Wetterholm med 3 st: hästar, Soldaten Anders Långberg som ransonerat sig sjelf ur Preutsiskt fångenskap kommer nu at gå til regementet tilbaka
Bild 3681759-07-17Avgick Sophia till WittowCapitain Carl Axell Ridderbok med 2 drängar och 2 st: hästar, Lieutenant Joh: Fried: Broberg med 1. Dräng, Lieutenant Eckerman för 22 st: Hussar hästar, drängen Carl Johan Lingren, afskjedade R˙ttaren Lars Klintman, R˙ttar hustrurne Karna N˙bergs och Elna Nydahls
Bild 3691759-07-17Ankom Cathrina från Stralsund

Ankom Prints Gustaf från Stralsund
Pigan Appelberg med dräng Hellström, Commenderade Jägaren Jernberg, Permitterade hofslagaren Kulkowfsk˙

Capitain Ulfsparre med dräng Linberg, Secreteraren Baron Otter med räng Silwius, Mademoiselle Zäske˙[?] med Pigan Möller, Herr Regardt, Herr Phibert[?9, afskjedade Artillerie handtlangaren J. R˙tterström, R¨ttare husrurne Hasselgren och Linquist
Bild 3701759-07-21Avgick Cathrina till WittowMajoren Ehrenborg med dräng Nils Sandberg samt 4 st: hästar, Fänrich Jacob Hårdh med dr: Mag: J. Cederstedt, vice Auditeuren Gustaf Friis med en häst, Slaktaren Joseph Faut, drängen Lars Larsson med 3 st: Herr Lieuten: Fritskis och 1 st Herr Corporal Frolanders hästar, Arbetskarlen Pär Ingwarsson, drängen Swen Norberg med 3 st: R¨ttm: Rosencrantzes hästar, Stalldrängen Per Persson med 2 st: Gen: Major Horns hästar, Recrüterne Anders Kindholm, Swen Rassmusson, Anders J: Örman, Anders Månsson, Jon Jansson, Math: Norberg och Christian Arfvdsson tillika med den sammes hustru och et Pattebarn anwärfda af Lieuten: J: H: Wallencrona, Dito En häst herr Lieutenant Eckermans, R˙ttare hustrun Anna Bergström
Bild 3711759-07-21Ankom Prints Gustaf från WittowSoldat hustrun Corneliis med et Soldat barn
Bild 3721759-07-25Ankom Lowisa Ulrica från StralsundCapitain Uggla, Doctor Wiese, Påstmäst: Wassman, B: Sughard, Herr Sifwers, Quartermäst Bergström med dr: Holström, Betjänten Lingren, Commend: Artill: Handtl: Hamergren, Corporal Bruss med 4 Soldater at öfwerföra Arrestanten Moreén, Soldat hustrun Friederica
Bild 3731759-07-25Avgick Prints GustafKongl Franska Brigadiern Marquis de Collincourt nws Secreteraren Renaud och Domestiquer D Olle och Meisning, Dito Cantzlie Rådet Ad: Fred: von Olthoff med Betjänte Christian Paulsson och Friedrich Kr˙ger, för fulla frach[t]en
Bild 3741759-07-28Avgick Prints Carl… och för motwinds skull ej förr kunnat kom[m]a til Sjös: Capitain Joh: Aminoft[?] med dr: Tegelman och Gran, Quartermäst: And: Stuberg med 2 st: hästar, Sergianten Claes Joh Uggla, Fält wäblen Carl Otto Pfaler, Studenten Abr: Eurenius, Corporalen Joh M: Åppelt med en hästen, ??? Martin Almgren, Kutsken Hinr: Jönsson med 2 st: hästar, afsk: Soldaten Jöns Person Walberg, hofslagare hustrun Brita Ringebrg med et Pettebarn med R˙ttare hustrun Maria Lundgren, R˙ttare hustrun Lucia Weberg med Sohn Hans om 12 åhr och en häst, Corporalen Nils Bruse[?] med 4 Soldater Brommerman, Hörman, Arendts och Carstedt som Commenderade at hit öfwerföra Arrestanten Thoren gå tilbaka
Bild 3751759-07-28Ankom Sophia från Wittowfången Dragon O: Strand som sig sjelf rantzonerat, arbets Karlen Enegmansson, Soldat hustrur N˙bergs och Nydals, Soldat hustrun Christianssons hwars man blifwit fången, 5 man afskjedade Soldater, 2 Dito, 2 Dito
Bild 3761759-08-01Ankom Prints Gustaf från StralsundPistolsmeden Runblad, Slaktaren J. Fauth, Jumfru Carlberg, 4 man afsk: R˙ttare, 2: man dito, 4: man dito
Bild 3771759-08-02Ankom Prints Carl från StralsundFänrich Morath med dräng Bergfeldt, under officeraren Thimern, Soldaten Wahlberg, Dito Klintman, afskjed: Dragon Hedman, R˙ttare hustrun Kock
Bild 3781759-08-04Avgick Lowisa Ulrica till WittowBaron och R˙ttmästaren Wilh: Le˙onhielm, grfewen och Lieuten: Otto W: Löwen med 22 drängar, Capitain Hans Ehrnestrahle med 1 dräng och 2 st: hästar, Lieutenant Olaf Jioh v: Feilitsen med 2 drängar och 3 st: hästar, Fänrichen Baron Gust: Duwall med 2 drängar, Conducteuren Ad; Fr: Beda, under Conducteuren Joh: Giölberg, Studiosus Michael Morsing, Tracteuren Jean Filiber
Bild 3791759-08-04Avgick Sophia till WittowQuartermästaren Joh: Fr: Hambe, drängen Hinr: Nieme˙er med 1 häst, Baron Duwall för 1 häst, Inspecteur Winge för 8 st: oxar, Arrestanten Oluf Rosenborg
Bild 3801759-08-08Avgick Prints Gustaf till StralsundLieutenanten Nordenflycht med 2 drängar och 4 st: hästar, Baron och Fänrichen Ewert Taube med en dräng, Academie Chirurgen Carl Schnell med Sohnen Holger och dräng Westberg, Soldat hustrun Anna Rossaus
Bild 3811759-08-09Ankom Cathrina från WittowAuditeur Corrin[?9, Magister Eurenius, 3 man afskjed: Soldater, afskjed: R˙ttaren Walbom, 9 man afskjed: Ryttare Kihlberg, Halberg, Falck, Palmlöf, Frifelt, Friskup, Törnfeldt, Stanberg och Linquist, 3 Do Salberg, Tollberg och Sörensson, Do Dillinborg, Norman, Norfell, Wiwall och Norrman
Bild 3821759-08-11Ankom Lowisa Ulrica från WittowRegements Quartermäst Karlström med 2:ne betjenter Nilsson och Ulström samt en häst, under Officerarne Rissing och Borman, ??? Almgren, Sex Afskjed: Handtlangare Österberg, Hjort, Sjöquist, Ekengren, Wiberg och Ågren med hustru, Nio Dito Engström, Hinstyröm, Rudman, Mellbom, Biörckman, Polack, Flick, Hedström och Stadig, Sex Dito Liborg, Norström, N˙berg, Högstedt, Ekelund och Swensson, Nio Dito Sanberg[?], Lunberg, Högstedt, Winberg, Svanstedt, Lilljegren, Tånberg[?], Frisk och Jonsson
Bild 3831759-08-11Avgick Prints Carl till StralsundBaron och Capitain Hugo Herm: von Saltza med drängar Bengt Browall och Sven Winberg med 4 st: hästar, Lieutenant von Schwartzer med dräng Frans Möller, Lieutenant Bengt Edv: Ekerman med des Fru, en liten dotter, en Piga, 4 Hussarer och 4 st:n hästar
Bild 3841759-08-29Avgick Prints Carl till WittowÖfwerste Lieuteanten And: Sam: von Poppelman, Lieutenanten Friedr: Ulfschiöld med 1: dr: och 1: häst, Baron och Cornetten Nils Gabr. Von Ungern Sternberg med 2 drängar och 6 st: hästar, Referendarien Gustaf Adolph von Kurts med des dräng, Esquadrons Prästen Magister Erich Schenberg med des dräng, Esquadron Prästen Isac Moselius, Cammartjänaren Hinrich Poudret, Corporalen Adolph Ulric Hierta med dräng och 2 st: hästar, Corporalen Gregorius Grentzian, Jumfru Christina Carlberg, 4 st: Tråssdrängar Jöns Jöransson, Bengt Orgren, Ola Nilsson Hurtig och Nils Swensson
Bild 3851759-08-29Avgick Cathrinadrängen Lars Ekberg med 2 st: Herr R˙ttmästare Siöborgs hästar
Bild 3861759-08-30Ankom Prints Gustaf från StralsundFältwäblen E Uhr, Magister Skragge, Cornett Ridderbjelke med dr: Beckman, Slaktarne Schlert[?], Canits och Zimmermen, afskjedade Soldat: Ståhlberg, Soldat barnet Jönsson
Bild 3871759-09-01Avgick Lowisa UlricaCapitain Gustaf Carlheim G˙llenschiöld med dräng Jonas Åstaedt, danska Trädgårdsmästaren Johan Kragh, Gjästgifwaren Dan Sederquist med Jumfru Anna Ma˙a Comstadius