Tillbaka till menyn

Projekt Över Östersjön

Riksarkivet Kanslikollegiet
Vol GVI 11

1690 - 1694 Resanderapporter Ystad

Sida Datum och skepp Datum och skepp Noteringar
Bild 1
Bild 21690-04-29 Ankom Posthornet1690-05-01 Avgick avgång Rügen anges oftast
Bild 31690-05-10 Ankom Postryttaren1690-05-10 Avgick till Trelleborg
Bild 41690-05-16 Ankom Posthornet1690-05-16 Avgick jakten i Trelleborg var borta d 10
Bild 51690-05-21 Ankom Postryttaren
1690-05-27 Avgick
1690-05-25 Avgick
Bild 61690-05-25 Ankom Theresia1690-05-27 Avgick Theresiaoch 16 st hästar; ingen post
Bild 71690-05-28 Ankom Posthornet
1690-06-03 Ankom Postryttaren
1690-05-29 Avgick
1690-06-06 Avgick
Bild 81690-06-10 Ankom Posthornet1690-06-12 Avgick
Bild 91690-06-19 Ankom Postryttaren1690-06-19 Avgick Postryttaren
Bild 101690-06-26 Ankom Posthornet1690-06-26 Avgick Posthornetfrån Rügen o Trelleborg
Bild 111690-07-01 Ankom Postryttaren1690-07-03 Avgick
Bild 121690-07-09 Ankom Posthornet1690-07-10 Avgick
Bild 131690-07-15 Ankom Postryttaren1690-07-18 Avgick
Bild 141690-07-23 Ankom Posthornet1690-07-26 Avgick
Bild 151690-07-31 Avgick 1690-07-29 Ankom Postryttarenposten till Trelleborg med bonde
Bild 161690-08-05 Ankom Posthornet1690-08-07 Avgick hans maj:t på bron; direktör Gedda
Bild 171690-08-14 Ankom Theresia1690-08-14 Avgick
Bild 181690-08-23 Ankom Posthornet1690-08-25 Avgick
Bild 191690-08-29 Ankom Postryttaren1690-08-30 Avgick Öv. Renskiöld
Bild 201690-09-04 Ankom Posthornet1690-09-13 Avgick Storm har orsakat försening
Bild 211690-09-09 Ankom Postryttaren1690-09-13 Avgick Postryttaren
Bild 221690-09-17 Ankom Posthornet1690-09-18 Avgick Posthornet
Bild 231690-09-24 Ankom Theresia1690-09-28 Avgick ingen post, fem hästar till K M:t
Bild 241690-09-24 Ankom Postryttaren1690-09-26 Avgick
Bild 251690-09-30 Ankom Posthornet1690-10-03 Avgick
Bild 261690-10-07 Ankom Postryttaren1690-10-14 Avgick excellens Henrik Falkenberg o svit
Bild 271690-10-14 Ankom Posthornet1690-10-16 Avgick
Bild 281690-10-23 Ankom Postryttaren1690-10-24 Avgick
Bild 291690-11-05 Ankom Postryttaren1690-11-07 Avgick Postryttaren
Bild 301690-11-18 Ankom Posthornet1690-11-28 Avgick
Bild 311690-11-11 Ankom Postryttaren1690-11-28 Avgick Renskiöld
Bild 321691-03-11 Ankom Postryttaren1691-03-12 Avgick No 1
Bild 331691-03-20 Ankom Postryttaren1691-..-.. Avgick No 2
Bild 341691-03-24 Ankom Theresia1691-03-26 Avgick No 3
Bild 351691-04-02 Ankom Theresia1691-04-02 PostryttarenBengt Oxenstiernas hästar; blev liggande kvar
Bild 361691-04-08 Ankom Postryttaren1691-04-09 Avgick No 5
Bild 371691-04-14 Ankom Postryttaren1691-04-16 Avgick
Bild 381691-04-21 Ankom Postryttaren1691-04-23 Avgick No 9
Bild 391691-05-05 Ankom Posthornet1691-05-07 Avgick PostryttarenNo 10
Bild 401691-05-12 Ankom Postryttaren1691-05-15 Avgick PosthornetNo 11
Bild 411691-05-21 Ankom Posthornet1691-05-21 Avgick PostryttarenNo 12
Bild 421691-05-28 Ankom Postryttaren1691-05-28 Avgick PosthornetNo 13
Bild 431691-06-03 Ankom Posthornet1691-06-04 Avgick PostryttarenNo 14
Bild 441691-06-10 Ankom Postryttaren1691-06-11 Avgick PosthornetNo 15
Bild 451691-06-19 Ankom Posthornet1691-06-18 Avgick PostryttarenNo 16
Bild 461691-06-24 Ankom Postryttaren1691-06-25 Avgick Posthornet
Bild 471691-07-02 Ankom Posthornet1691-07-02 Avgick PostryttarenNo 18
Bild 481691-07-08 Ankom Posthornet1691-07-09 Avgick PosthornetNo 18
Bild 491691-07-14 Ankom Posthornet1691-07-16 Avgick PostryttarenNo 20
Bild 501691-07-21 Ankom Postryttaren1691-07-23 Avgick PosthornetNo 21; obs text och excellens Bielke
Bild 511691-07-29 Ankom Theresia
1691-07-30 Avgick Postryttaren
1691-07-28 Ankom PosthornetNr 22; med K M hästar
Bild 521691-08-04 Ankom Postryttaren1691-08-06 Avgick PosthornetNo 23
Bild 531691-07-29 Ankom Theresia1691-08-14 Avgick TheresiaHastfer med svit
Bild 541691-08-18 Ankom Postryttaren1691-08-20 Avgick PosthornetNo 26
Bild 551691-08-25 Ankom Posthornet1691-08-27 Avgick PostryttarenNo 27
Bild 561691-09-01 Ankom Postryttaren1691-09-03 Avgick PosthornetNo 28
Bild 571691-09-08 Ankom Posthornet1691-09-10 Avgick PostryttarenBielke med hästar, bagage och betjänter
Bild 581691-09-15 Ankom Postryttaren1691-09-17 Avgick PosthornetNo 31
Bild 591691-09-22 Ankom Posthornet1691-09-24 Avgick PostryttarenNo 32
Bild 601691-09-24 Avgick Postryttaren
Bild 611691-09-28 Ankom Postryttaren1691-10-01 Avgick PosthornetNo 33
Bild 621691-10-06 Ankom Posthornet1691-10-09 Avgick PostryttarenNo 34
Bild 631691-10-14 Ankom Postryttaren1691-10-15 Avgick PosthornetNo 35; Direktör Eurelius m 7 lantmätare
Bild 641691-10-20 Ankom Posthornet1691-10-22 Avgick PostryttarenNo 36
Bild 651691-10-27 Ankom Postryttaren1691-10-29 Avgick PostryttarenNo 37
Bild 661691-11-09 Ankom Postryttaren1691-11-10 Avgick Postryttaren
Bild 671691-11-12 Ankom Postryttaren1691-11-12 Avgick PostryttarenNo 39; Fröken Maria Königsmark
Bild 681691-11-17 Ankom Postryttaren1691-11-19 Avgick Postryttaren
Bild 691691-11-24 Ankom Postryttaren1691-11-27 Avgick Postryttaren
Bild 701691-12-05 Ankom Postryttaren1691-12-05 Ankom Posthornethos Barnek, Askeb. måg
Bild 711691-12-05 Ankom Postryttaren1691-12-11 Avgick Postryttarenstark dimma 14 dagar
Bild 721691-12-16 Ankom Postryttaren1691-12-17 Avgick Postryttaren
Bild 731691-12-24 Ankom Postryttaren1691-12-29 Avgick Postryttaren
Bild 741691-12-30 Ankom posten till o från T-borg
Bild 751692-03-19 Ankom Posthornet1692-03-20 Avgick PosthornetExtra jakt m Didrik Borg
Bild 761692-01-07 Ankom Postryttaren1692-03-31 Avgick Postryttaren
Bild 771692-04-08 Ankom Postryttaren1692-04-09 Avgick Postryttaren
Bild 781692-04-12 Ankom Postryttaren1692-04-14 Avgick Postryttaren
Bild 791692-04-19 Ankom Postryttaren1692-04-25 Avgick Postryttarenförst stark sydväst storm
Bild 801692-04-27 Ankom Postryttaren1692-04-29 Avgick Postryttaren
Bild 811692-04-29 Avgick Postryttaren
Bild 821692-05-11 Ankom Posthjorten1692-05-12 Avgick Posthjorten
Bild 831692-05-12 Avgick Posthjorten1692-05-18 Ankom 24 st sold Reg:e i Landskrona
Bild 841692-05-26 Avgick Postryttaren37 soldater till garnison Pommern
Bild 851692-06-03 Ankom Postryttaren
1692-06-04 Avgick Posthjorten
1692-06-03 Ankom TheresiaDurch Braunschw o prins o prins:a
Bild 861692-06-08 Ankom Hjorten1692-06-09 Avgick Postryttaren
Bild 871692-06-16 Ankom Postryttaren1692-06-17 Avgick HjortenNo 12
Bild 881692-06-21 Ankom Hjorten1692-06-24 Avgick HjortenTill Torp
Bild 891692-07-01 Ankom Hjorten
1692-07-08 Avgick Postryttaren
1692-07-01 Avgick HjortenNo 14; Madam Tigersköld
Bild 901692-07-05 Ankom Hjorten1692-07-08 Avgick PostryttarenNo 15
Bild 911692-07-12 Ankom Postryttaren1692-07-16 Avgick Hjorten
Bild 921692-07-21 Avgick Postryttaren
Bild 931692-07-29 Ankom Postryttaren1692-07-28 Avgick HjortenNo 18, till Järta Bucht
Bild 941692-08-02 Ankom Hjorten1692-08-04 Avgick PostryttarenNo 19
Bild 951692-08-09 Ankom Postryttaren1692-08-12 Avgick HjortenNo 20
Bild 961698-08-16 Ankom Hjorten1692-08-18 Avgick PostryttarenNo 21
Bild 971692-08-18 Avgick Postryttaren1692-08-18 Avgick
Bild 981692-08-23 Ankom Postryttaren1692-08-25 Avgick HjortenNo 22
Bild 991692-09-01 Ankom Hjorten1692-09-02 Avgick PostryttarenNo 23
Bild 1001692-09-07 Ankom Postryttaren1692-09-08 Avgick Hjorten
Bild 1011692-09-15 Avgick Hjorten
Bild 1021692-09-13 Ankom 1692-09-15 Avgick PostryttarenNo 25; troligen Hjorten
Bild 1031692-09-22 Ankom Postryttaren1692-09-22 Avgick HjortenNo 26; stud Håkan Flin
Bild 1041692-09-22 Hjorten1692-09-29 Avgick PostryttarenNo 27
Bild 1051692-09-29 Postryttaren
Bild 1061692-10-04 Ankom Postryttaren1692-10-06 Avgick HjortenNo 28
Bild 1071692-10-01 Ankom
Bild 1081692-10-11 Ankom Hjorten1692-10-13 Avgick PostryttarenNo 29
Bild 1091692-10-13 Postryttaren
Bild 1101692-10-18 Ankom Postryttaren1692-10-27 Avgick HjortenNo 30
Bild 1111692-10-27 Hjorten1692-10-27 Hjorten
Bild 1121692-11-02 Ankom Hjorten1692-11-04 Avgick PostryttarenNo 31
Bild 1131692-11-09 Ankom Postryttaren1692-11-10 Avgick HjortenNo 32
Bild 1141692-11-10 Hjorten
Bild 1151692-11-15 Ankom Hjorten1692-11-18 Avgick PostryttarenNo 33
Bild 1161692-11-23 Ankom Postryttaren1692-11-24 Avgick Hjorten
Bild 1171692-12-01 Avgick Postryttaren
Bild 1181692-12-03 Ankom Postryttaren Postryttaren
Bild 1191692-12-09 Ankom Hjorten1692-12-19 Avgick Postryttaren
Bild 1201692-12-20 Avgick Postryttaren1692-12-22 Ankom Postryttaren
Bild 1211693-01-04 Avgick Postryttarenstadigvarande storm
Bild 1221693-01-11 Ankom Postryttarensid 1 Nr 2
Bild 1231693-01-11 Postryttaren1693-01-12 Avgick Postryttarensid 2
Bild 1241693-01-19 Ankom Postryttarensid 1; m. holländska ambass. Betjänter
Bild 1251693-01-19 Avgick Postryttarensid 2 Nr 3
Bild 1261693-01-19 Postryttaren
Bild 1271693-01-26 Ankom Postryttaren
Bild 1281693-01-26 Ankom Postryttaren1693-02-06 Avgick PostryttarenNo 4; sen avgång - motvind
Bild 1291693-02-09 Ankom Postryttaren
Bild 1301693-02-14 Ankom Postryttarenextra ordinarie postavis
Bild 1311693-02-09 Ankom Postryttaren1693-02-10 Avgick PostryttarenNo 5
Bild 1321693-02-14 Ankom Postryttaren1693-02-16 Avgick PostryttarenNo 6; hertigen av Ostfrisland
Bild 1331693-03-05 Ankom Postryttaren… måst gå tillbaka för hård vind
Bild 1341693-03-05 Ankom Postryttaren1693-03-09 Avgick PostryttarenNo 7
Bild 1351693-03-16 Ankom Postryttaren
Bild 1361693-03-18 Avgick Postryttaren1693-03-18 Avgick men kom tillbaka p g a oväder; reste över Helsingborg
Bild 1371693-03-16 Ankom Postryttaren1693-03-24 Avgick PostryttarenNo 8
Bild 1381693-03-24 Avgick
Bild 1391693-03-30 Ankom Postryttaren1693-03-31 Avgick PosthornetNo 9
Bild 1401693-03-31 Avgick 1693-03-30 Ankom en galliotmed holl. ambassadören
Bild 1411693-04-04 Ankom Posthornet
Bild 1421693-04-03 Ankom Posthornet1693-04-06 Avgick PostryttarenNo 10
Bild 1431693-04-11 Ankom Postryttaren
Bild 144
Bild 1451693-04-11 Ankom Postryttaren1693-04-15 Avgick PosthornetNr 11; posthornet ej åter för svår vind
Bild 1461693-04-20 Avgick Postryttaren
Bild 1471693-04-23 Ankom Posthornet1693-04-20 Avgick PostryttarenNo 12
Bild 1481693-04-25 Ankom Postryttaren
Bild 1491693-04-28
Bild 1501693-04-25 Ankom Postryttaren1693-04-25 Avgick PosthornetNo 13
Bild 1511693-05-05 Ankom Posthornet1693-05-03 Avgick Franskt skepptill Lübeck med passagerare
Bild 1521693-05-05 Ankom Posthornet1693-05-05 Avgick PostryttarenNo 14; Amiral Taube m fl
Bild 1531693-05-11 Ankom Postryttaren1693-05-11 Avgick PosthornetNo 15
Bild 1541693-05-19 Ankom Posthornet1693-05-18 Avgick PostryttarenNo 16
Bild 1551693-05-23 Ankom Postryttaren1693-05-25 Avgick PosthornetNo 17
Bild 1561693-05-25 Posthornet
Bild 1571693-05-31 Ankom Posthornet1693-06-01 Avgick Hjorten
Bild 1581693-05-31 Ankom Posthornet1693-06-03 PosthornetNo 18
Bild 1591693-06-01 Avgick Hjorten
Bild 1601693-06-07 Ankom Hjorten1693-06-08 Avgick PosthornetNo 19
Bild 1611693-06-17 Ankom Posthornet
Bild 1621693-06-21 Ankom Hjorten1693-06-22 Avgick PosthornetNo 21
Bild 1631693-06-14 Ankom Posthornet1693-06-15 Avgick HjortenNo 20
Bild 1641693-06-15 Hjorten
Bild 1651693-06-28 Ankom Posthornet1693-06-29 Avgick HjortenNo 22
Bild 1661693-06-29 Hjorten
Bild 1671693-07-04 Ankom Hjortendalkarl hu o barn; dalkarl änka 6 b
Bild 1681693-07-04 Ankom Hjorten1693-07-06 Avgick PosthornetNo 23
Bild 1691693-07-06 Posthornet
Bild 1701693-07-12 Ankom Posthornet
Bild 1711693-07-12 Ankom Posthornet1693-07-13 Avgick HjortenNo 24
Bild 1721693-07-21 Ankom Hjorten1693-07-20 Avgick PosthornetNo 25; en dalkarl Erik Eriksson
Bild 1731693-07-25 Ankom Posthornet
Bild 1741693-07-26 Ankom 1693-07-26 Avgick Posthornetfrån Stockholm; Lüneburgska min.
Bild 175 Hjorten har ej kunnat gå
Bild 1761693-07-25 Ankom Posthornet1693-07-30 Avgick HjortenNo 26
Bild 1771693-08-02 Ankom Hjorten1693-07-29 Ankom Posthornetextra ordinarie postavis
Bild 1781693-08-02 Ankom Hjorten1693-08-07 Avgick PosthornetNo 27
Bild 1791693-08-09 Ankom Posthornet1693-08-10 Avgick HjortenNo 28
Bild 1801693-08-15 Ankom Hjorten1693-08-10 Hjortenhalv mil från Ystad (Laxfisket?)
Bild 1811693-08-15 Ankom HjortenNo 29
Bild 1821693-08-15 Hjorten1693-08-17 Avgick Posthornetäven dalkarlar, sju stycken
Bild 1831693-08-21 Avgick Posthornet
Bild 1841693-08-23 Ankom Posthornet1693-08-24 Avgick HjortenNo 30; 15 resande
Bild 1851693-08-29 Ankom Hjorten
Bild 1861693-08-29 Ankom Hjorten1693-09-02 Avgick PosthornetNo 31
Bild 1871693-09-02 Posthornet
Bild 1881693-09-05 Ankom Posthornet
Bild 1891693-09-05 Ankom Posthornet1693-09-07 Avgick HjortenNo 32
Bild 1901693-90-7 Hjorten
Bild 1911693-09-13 Ankom Postryttaren1693-09-14
Bild 1921693-09-14
Bild 193
Bild 1941639-09-13 Ankom Postryttaren1639-09-14 Avgick PosthornetNo 33
Bild 1951639-09-14 Posthornet
Bild 1961693-09-26 Ankom 1693-09-28 Avgick PostryttarenNo 34; Casten Brant med egen galliott
Bild 1971693-09-28 Postryttaren
Bild 1981693-10-03 Ankom Postryttaren
Bild 1991693-10-03 Ankom Hjorten
1693-10-02 Ankom Fama
1693-10-03 Ankom Postryttaren
1693-10-05 Avgick Postryttaren
No 35
Bild 2001693-10-05 Postryttarenom viceamiralen Rosenholm
Bild 2011693-10-10 Avgick Fama1693-10-09 Avgick Fama
Bild 2021693-10-11 Ankom Postryttaren
Bild 2031693-10-11 Ankom Postryttaren1693-10-13 Avgick PostryttarenNo 36
Bild 2041693-10-17 Ankom Posthornet
Bild 2051693-10-17 Ankom Posthornet1693-10-20 Avgick PosthornetNo 37
Bild 2061693-10-26 Ankom Posthornet1693-10-20 Avgick Posthornet
Bild 2071693-10-26 Ankom Posthornet1693-10-27 Avgick PosthornetNo 38
Bild 2081693-11-03 Ankom Posthornet
Bild 2091693-11-03 Ankom Posthornet1693-11-07 Avgick PosthornetNo 39
Bild 210Posthornet1693-11-07 Posthornet
Bild 2111693-11-10 Posthornet
Bild 2121693-11-14 Ankom Hjorten
Bild 2131693-11-16
Bild 2141693-11-19 Avgick Posthornet
Bild 2151693-11-24 Avgick Postryttaren
Bild 2161693-11-30 Ankom Postryttaren
Bild 2171693-12-05 Ankom Posthornet
Bild 218
Bild 2191693-12-05 Ankom Posthornet1693-12-07 Avgick PosthornetNo 42
Bild 2201693-12-12 Avgick Postryttaren
Bild 2211693-12-20 Ankom Posthornet1693-12-21 Avgick Posthornet
Bild 2221693-12-23 Ankom Postryttaren
Bild 2231693-12-20 Ankom Posthornet1693-12-24 Avgick PosthornetNo 44
Bild 2241693-12-28 Postryttaren1693-12-24 Posthornetskepp Johan De Witte vill ej resa över
Bild 2251694-02-27 Ankom Posthornet1694-03-01 Avgick Posthornet
Bild 2261694-03-08 Ankom Posthornet
1694-03-09 Avgick Hjorten
1694-03-09 Ankom Hjorten
Bild 2271694-03-13 Ankom Hjorten
Bild 2281694-03-13 Ankom Hjorten1694-03-16 Avgick PosthornetNo 3
Bild 2291694-03-16 Posthornet
Bild 2301694-03-21 Ankom Posthornet
Bild 2311694-03-27 Avgick Hjorten
Bild 2321694-03-31 Ankom Hjorten
Bild 2331694-04-03 Ankom PosthornetKM hästar ej komna
Bild 2341694-04-03 Hjorten
Bild 2351694-04-03 Ankom Posthornet1694-04-10 Avgick Hjorten
Bild 2361694-04-11 Ankom Hjorten
Bild 2371694-04-17 Ankom Posthornet
Bild 2381694-04-11 Ankom Hjorten1694-04-14 Avgick Posthornet
Bild 2391694-04-17 Ankom Posthornet1694-04-19 Avgick HjortenNo 8
Bild 240
Bild 2411694-04-25 Ankom Hjorten1694-04-26 Avgick PosthornetNo 9
Bild 2421694-05-01 Ankom Posthornet1694-05-03 Avgick HjortenNo 10
Bild 2431694-05-10 Avgick Posthornet1694-05-11 Ankom HjortenNo 11
Bild 2441694-05-15 Ankom Posthornet
Bild 2451694-05-15 Ankom Posthornet1694-05-17 Avgick HjortenNo 12
Bild 2461694-05-22 Ankom Hjorten
Bild 2471694-05-24 Posthornet
Bild 2481694-05-22 Ankom Hjorten1694-05-27 Avgick PosthornetNo 13
Bild 2491694-05-29 Ankom Posthornet1694-05-27
Bild 2501694-05-29 Ankom Posthornet1694-05-31 Avgick HjortenNo 14
Bild 2511694-05-31 Hjorten1694-06-05 Ankom Hjorten
Bild 2521694-06-08 Posthornet
Bild 2531694-06-05 Ankom HjortenNo 15
Bild 2541694-06-12 Posthornet1694-06-05 Hjorten
Bild 2551694-06-14 Ankom Posthornet1694-06-14 Avgick HjortenNo 16
Bild 2561694-06-19 Ankom Hjorten1694-06-14 Hjorten
Bild 2571694-06-19 Ankom Hjorten1694-06-21 Avgick PosthornetNo 17
Bild 2581694-06-28 Ankom Posthornet1694-06-29 Posthornet
Bild 2591694-06-28 Ankom Posthornet1694-07-01 Avgick PosthornetNo 18
Bild 2601694-07-03 Ankom Hjorten1694-07-01 Posthornet
Bild 2611694-07-10 Ankom Hjorten
Bild 2621694-07-10 Ankom Hjorten
Bild 2631694-07-10 Ankom Hjorten1694-07-13 Avgick HjortenNo 20
Bild 2641694-07-17 Ankom Hjorten
Bild 2651694-07-17 Ankom Hjorten1694-07-19 Avgick PosthornetNo 21
Bild 2661694-07-19 Posthornet
Bild 2671694-07-24 Ankom Posthornet
Bild 2681694-07-16 Avgick Hjorten
Bild 2691694-07-24 Ankom Posthornet1694-07-30 Avgick HjortenNo 22
Bild 2701694-08-01 Ankom Hjorten1694-07-30 Hjorten
Bild 2711694-08-01 Ankom Hjorten1694-08-02 Avgick PosthornetNo 23
Bild 2721694-08-07 Ankom Posthornet
Bild 2731694-08-07 Ankom Posthornet1694-08-09 Avgick HjortenNo 24
Bild 2741694-08-09 Hjorten
Bild 2751694-08-21 Ankom Hjorten1694-08-24 Avgick PosthornetNo 25
Bild 2761694-08-24 Avgick Posthornet
Bild 2771694-09-05 Ankom Hjorten1694-09-08 Avgick PosthornetNo 27
Bild 2781694-09-12 Ankom Posthornet1694-09-08 Posthornet
Bild 2791694-09-12 Ankom Posthornet1694-09-15 Avgick HjortenNo 28
Bild 2801694-09-18 Ankom Hjorten1694-09-18
Bild 2811694-09-18 Ankom Hjorten1694-09-21 Avgick PosthornetNo 29
Bild 2821694-09-26 Ankom Posthornet1694-09-21 Posthornet
Bild 2831694-09-28 Hjorten
Bild 2841694-09-26 Ankom Posthornet1694-10-01 Avgick HjortenNo 30
Bild 2851694-10-05 Ankom Hjorten1694-10-05 Avgick Posthornet
Bild 2861694-10-10 Ankom Posthornet1694-10-11 Avgick Hjorten
Bild 2871694-10-10 Ankom Posthornet1694-10-14 Avgick HjortenNo 32
Bild 2881694-10-14 Avgick Hjorten
Bild 2891694-10-17 Ankom Hjorten Posthornet
Bild 2901694-10-23 Ankom Posthornet Hjorten
Bild 291
Bild 2921694-10-23 Ankom Posthornet1694-10-27 Avgick HjortenNo 34
Bild 2931694-10-31 Ankom Hjorten
Bild 294Posthornet
Bild 2951694-10-31 Ankom Hjorten1694-11-05 Avgick PosthornetNo 35
Bild 2961694-11-09 Ankom Posthornet1694-11-08 Avgick HjortenNo 36
Bild 2971694-11-15 Posthornet
Bild 2981694-11-17 Ankom Hjorten1694-11-16 Avgick PosthornetNo 37
Bild 2991694-11-22 Avgick Hjorten
Bild 3001694-11-27 Ankom Posthornet1694-11-26 Avgick Hjorten
Bild 301 Ankom
Bild 3021694-12-01 Ankom Hjorten
Bild 303
Bild 3041694-12-01 Ankom Hjorten1694-12-08 Avgick PosthornetNo 39
Bild 3051694-12-08 Avgick Hjortenguv O Wellink håller utskrivning i dec
Bild 3061694-12-08 Avgick Hjorten1694-12-15 Ankom HjortenNo 40
Bild 3071694-12-15 Hjorten
Bild 3081694-12-18 Avgick Hjorten
Bild 3091694-12-20 Avgick Hjorten