Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Forskning i dagens Polen


Stora delar av de tidigare östra tyska provinserna tillhör idag Polen. Har du anor där, kan listan över polska namn på gamla tyska orter vara till hjälp. En annan översättningstabell från dagens polska ortsnamn till de tyska finns också tillgänglig.

G-gruppens Hans Krüger lyckades i sin forskning på Danzig.

Vidare har AOFF (Archiv ostdeutscher Familienforscher) ett värdefullt sökregister för gamla DDR och öster därom, i Baltikum, i Sudeterna osv. Det handlar i huvudsak om släkter som bott i dessa områden. De flesta av de angivna banden finns på GF, Genealogiska föreningen i Stockholm.

Hos Deutsche Historische Institut i Warzawa kan man finna en del om polska bibliotek och arkiv; bland annat under Virtuelle Bibliothek länkar till flera metakataloger för sökning efter över 500 miljoner boktitlar i hela världen.

Nedan finner du uppgifter om beståndsöversiker och adresser till de viktigaste polska arkiven.

Polska arkiv på nätet

Praktiskt taget alla polska arkiv är regionala. Det finns dock en central paraplyorganisation The Head Office of State Archives som på sin hemsida (länk: ) har en förteckning över alla arkiv med länkar till deras respektive webbsidor på vilka Du hittar bland annat arkivens adresser. De flesta av webbsidorna är även på engelska, några dessutom på tyska.

Beståndsförteckningar för olika polska statsarkiv

Några av arkivens beståndsförteckningar som är av speciellt intresse för tyska forskare har översatts till tyska. Bland annat dessa:

Staatsarchiv Breslau - Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945", (1996).
Staatsarchiv Danzig - Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945", (2000).
Staatsarchiv Stettin - Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945", (2004).

Dessa beståndsförteckningar finns i Hintzesamlingen hos Genealogiska Föreningen i Solna. Beståndsförteckningen för Stettin finns även hos KB.

Att skriva till polska arkiv.

I kontakter med Polen går det bra att skriva på engelska eller på tyska. Svaren kommer dock i regel på polska. Om man dock vill vara helt säker på att få ett svar bör man skriva på polska.

På G-gruppens medlemssidor finner du en mall med vilken du kan skriva förfrågningar till polska församlingar och arkiv.

Hos Verein für Computergenealogie finns även en översättningstjänst, som arbetar på helt ideella grunder, där man kan få hjälp med genealogiska texter på upp till 40 rader med maximalt 60 tecken per rad. Texten måste vara s.k. plain text, dvs oformaterad och utan bilagor. Första textraden måste innehålla från vilket språk och till vilket språk översättningen önskas enligt följande exempel: #GER>POL, där "#" är nödvändigt. De språk som översättningstjänsten hanterar är: Tjeckiska (CZE), engelska (ENG), franska (FRE), tyska (GER), holländska (DUT) och polska (POL).

Din text skickar du per e-brev till trans@genealogienetz.de. Efter en tid får du svar. Verein für Computergenealogie garanterar givetvis inte att översättningen är helt riktig. Vi får hoppas, att också svenska kommer med bland språken! Du kan läsa mer om tjänsten på deras webbplats.


Uppdaterad 2009-12-02. Copyright © 2002-2009 Lars Craemer och Jürgen Weigle.