Vägvisare för forskare på Posen


Den forna preussiska provinsen Posens vapen.
Provinsen Posen har fått sitt namn av staden Posen, som är huvudstad. Staden heter idag Poznan.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Posen? 5.Litteratur och bibliotek om Posen.
2.Vad menar vi med Posen? 6.Arkiv för Posenforskaren.
3.Kyrkböckerna i Posen. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 8.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Posen?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens Vägvisare för tysk släktforskning. Visserligen behandlas i stort sett samma uppgifter både på Posensidan och på den övergripande "tyska" sidan. Material över Posen och Schlesien på den tyska sidan tas däremot endast fram som exempel. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara på den generella tyska sidan och endast ofullständigt här på sidan för forskare på Posen.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Posen?

Karta över Posen 1793 - 1919

Före 1772 utgjorde Posen en del av Polen. Som på andra håll i Centraleuropa har under årens lopp detta område fått utstå krigshandlingar i stor omfattning. Under Karl den XII:s polska fälttåg intogs 1703 den då polska staden Poznan (ty. Posen) och var besatt av hans trupper i ett år. Vid mitten av 1700-talet rådde politisk oro i Polen, och inflytandet från de mäktiga grannarna Preussen, Ryssland och Österrike ökade. År 1772 annekterade Fredrich II av Preussen delar av Polen och vid Polens andra delning 1793 införlivades Posen med kungariket Preussen. Under 1807 - 15 tillhörde Posen dock storhertigdömet Warszawa, varefter det åter blev en preussisk provins. Provinsen Posen fick sitt namn efter huvudstaden.

Efter Napoleons fall 1815 blev kungadömet Preussen synonymt med "Die Vereinigten Preussischen Staaten", som också innefattade provinserna Schlesien, Brandenburg, Pommern och så långt västerut som Nordrhein-Westfahlen. Berlin blev då huvudstad. Efter 1871 utgjorde Preussen stommen i kejsardömet Tyskland. Alla tyska kungadömena upplöstes 1918. Efter första världskriget återfördes Posen till Polen. Namnen ändrades på de orter, som tillfördes Polen. Då kan en översättning mellan tyska och polska ortsnamn vara till stor nytta. Det gäller särskilt, om du vill söka i polska arkiv och på moderna kartor. Området är idag vojvodskapet Poznan.

Kartan ovan visar Posen under åren 1793 - 1919. Genom att klicka på kartan får du i ett nytt fönster en förstoring, som också visar Kreisindelningen.

3. Kyrkböckerna i Posen.

Kyrkböckerna i Posen är till stor del filmade av mormonerna, varför det går att beställa de filmer som omfattar din forskning till något av de center som finns i Sverige. Där kan du för en låg kostnad studera kyrkböckerna. I boken "Kirchenbücher des Ostens" av Christoph Lenhartz, som finns i form av CD hos mormonerna, finns också många uppgifter. Mormonerna har dock inte filmat allt.

På webbsidan för Archiwum Archidiecezjalne i Poznan kan man studera beståndsöversikten över kyrkböcker från såväl katolska som evangeliska församlingar. Det finns också en webbsida, där du kan finna adresserna till de olika katolska församlingarna i Polen.

Sedan 1876 finns en statlig folkbokföring (s.k. Standesamt) över Posen. Ett sökbart register över kyrkböcker och Standesamt finns att tillgå.

Det centrala namnregistret för AOFF (Archiv Ostdeutscher Familienforscher) finns nu sökbart på nätet. Det kan vara ett mycket bra hjälpmedel om du forskar på Posen.

Föreningen Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher - AGoFF har ett sökbart forskarregister, där man kan söka på namn och/eller ort. Som svar får man den eller de AGoFF-medlemmar, som har uppgifter om personen du söker. För att komma vidare måste du ta direkt kontakt med forskarna.

Digitalt sökbara genealogiska databaser på Internet ökar successivt. Här är ett exempel på det; som Du kan pröva om Du söker vigslar under tiden 1820-1889 i Posen. Gå då till ”Das Posen Projekt” (av Lukasz Bielecki) med adressen bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php>.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen för Posen är Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF).

Har du för avsikt att ta din forskning i Posen på allvar, råder vi dig att bli medlem i åtminstone AGoFF. Denna förening är också bäst för den som själv är uppkopplad mot Internet. Dyrt är det, men det lönar sig.

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen kan också vara en bra kontakt i din forskning på Posen.

5. Litteratur och bibliotek om Posen.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CD-ROM direkt på nätet.

Lämplig litteratur kan du också söka på Libris.

6. Arkiv för Posenforskaren.

De dokument som finns i tyska arkiv från Posen är i huvudsak följande:

 • Dokument från katolska församlingar i exempelvis Bydgoszcz:
  Bischöfliches Zentralarchiv
  St. Petersweg 11-13
  D-93047 Regensburg

 • Dokument från evangeliska församlingar i tidigare tyska områden:
  Evangelisches Zentralarchiv
  Bethaniendamm 29
  D-10997 Berlin
  Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.

 • Zentralstelle fur Genealogie - Abteilung des Sächsischen Staatsarchives
  Schongauer Strasse 1
  D-04329 Leipzig

 • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz
  Archivstrasse 12-14
  D-141 95 Berlin-Dahlem

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

Sålunda måste man söka i polska arkiv. Tyska är också de språk, som rekommenderas för den som tar kontakt, men det händer att dagens polacker hellre väljer engelska. Det är trots allt tyska men i stor utsträckning också latin, som alla gamla handlingar är skrivna på.

Nedan finner du uppgifter om beståndsöversiker och adresser till de viktigaste polska arkiven.

Beståndsöversikter för olika polska statsarkiv:

Archiwa Panstwowe w Polsce : przewodnik po zasobach / Oprac. zbiorowe
pod
red.Andrzeja Biernata i Anny Laszuk.
"Statsarkiven i Polen: Beståndsöversikter",
Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych/
Wydawnictwo DiG, 1998, 539 pp.;index, pp. 537-539.
ISBN 83-86643-17-X und 83-7181-029-6.

Adresser till polska arkiv:

De polska statliga arkiven presenterar sig på nätet med adress och telefonnummer i en engelskspråkig version. Det gäller både nationella och regionala arkiv. Där finns också en karta över var de ligger. För att forska på ett polskt arkiv behöver man inte som tidigare (juli 2000) ha ett godkännande från Warszawa.

Läs här på G-gruppssidorna om andras erfarenher hos polska arkiv! Du som har erfarenhet av forskning i polska arkiv, skriv och dela med dig av erfarenheterna!

7. Hjälp till dig som forskar.

Goethe-Institut
G-gruppen har haft stor hjälp av Goetheinstitutet i Stockholm. Goetheinstitutet är tyska statens kulturinstitut och finns på Linnégatan 76 i Stockholm, telefon 08/459 12 00.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med ostpreussiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

Det finns ett par intressanta namnregister för Posenforskaren tillgängliga på:

Du kan kan också läsa om hur Ann-Marie Arkedal hittade sin farfars far i Kempen i Posen och hur hon fick kontakt med nu levande släktingar.

Bästa personkontakterna för Posen är:

alla är aktiva medlemmar i AGoFF.

8 Uppdragsforskning.

G-gruppen har kontakt med ett antal forskare som hjälper mot ersättning. För närvarande har vi ingen lämplig kontakt varken för Posen, men så fort vi får någon, så kommer det att meddelas här. Vi lämnar ut namn, men begär i gengäld rapport om resultaten. Vi meddelar samtidigt de aktuella personerna, att vi gör reklam för dem, men att vi följer upp att kunden blir nöjd.Vi kommer bara att rekommendera personer, som vi själv genom kontakter fått trovärdiga tips om och i vissa fall också träffat.


Uppdaterad 2008-03-03. Copyright © 2002-2008 Lars Craemer.