Vägvisare för forskare på Sachsen-Anhalt


Den nuvarande tyska delstaten Sachsen-Anhalts vapen.
Stadsvapnet för Magdeburg, Sachsen-Anhalts huvudstad.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Sachsen-Anhalt? 5.Litteratur och bibliotek om Sachsen-Anhalt.
2.Vad menar vi med Sachsen-Anhalt? 6.Arkiv för Sachsen-Anhalt.
3.Kyrkböckerna i Sachsen-Anhalt. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 8.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Sachsen-Anhalt?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens Vägvisare för tysk släktforskning. Visserligen behandlas i stort sett samma uppgifter både på Sachsen-Anhaltsidan och på den övergripande "tyska" sidan. Material över Sachsen-Anhalt på den tyska sidan tas däremot endast fram som exempel. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara på den generella tyska sidan och endast ofullständigt här på sidan för forskare på Sachsen-Anhalt.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Sachsen-Anhalt?

Karta över Sachsen-Anhalt 2000

Den nuvarande tyska delstaten Sachsen-Anhalt utgörs av det tidigare furstendömet Anhalt samt den preussiska provinsen Sachsen utom Regierungsbezirk Erfurt.

Anhalt var ett tyskt furstendöme, som genom olika splittrande strider bestått av Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Zerbst, och Anhalt-Köthen. Mellan åren 1863 och 1918 var Anhalt ett hertigdöme. Efter första världskriget utgjorde Anhalt en del av det tyska riket. Sedan 1945 är Anhalt en del av den tyska delstaten Sachsen-Anhalt.

Den övriga delen av dagens tyska delstat Sachsen-Anhalt utgörs till största delen av det landområde, som tillfördes Preussen från kungariket Sachsen efter Wienkongressen 1815. Detta område blev den preussiska provinsen Sachsen, varav allt utom den sydligaste delen finns inom Sachsen-Anhalts gränser. Huvudstad i Sachsen-Anhalt är Magdeburg.

Kartan ovan visar den tyska delstaten Sachsen-Anhalt med dess gränser efter 1945. Genom att klicka på kartan får du i ett nytt fönster en förstoring, som också visar Kirchenkreisindelningen.

3. Kyrkböckerna i Sachsen-Anhalt.

Kyrkböckerna i Sachsen-Anhalt är till stor del tillgängliga hos mormonerna. Det filmade materialet där utgörs dock mestadels av Kirchenbuchduplikate. Det går enkelt att beställa de filmer, som omfattar din forskning till något av de center, som finns i Sverige. Där kan du för en låg kostnad studera innehållet från kyrkböckerna. Mormonerna har dock inte filmat allt. Då är kyrkböckerna kvar ute i de enskilda församlingarna, och du får söka uppgifterna där.

Adresser till de olika församlingarna i Sachsen-Anhalt kan du finna på Internet. Adresser finns till församlingarna i Kykroprovinsen Sachsen, som täcker stora delar av främst Sachsen-Anhalt, dock att i det gamla hertgdömet Anhalt finns Evangelische Landeskirche Anhalts.

Katolska kyrkan i Magdeburg kan också ge adresser till sina församlingar. Stiftet omfattar i stort Sachsen-Anhalt.

Sedan 1876 finns den statliga preussiska folkbokföringen (s.k. Standesamt) över Sachsen-Anhalt. Något sökbart register på Internet finns ännu inte.

Den centrala namndatabasen för AMF (Datenbank für mitteldeutsche Familienforscher) finns däremot på nätet. Där kan man få kontakt med tyska forskare.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen för Sachsen-Anhalt är Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF).

Har du för avsikt att ta din forskning i Sachsen-Anhalt på allvar, råder vi dig att bli medlem i AMF. Denna förening är också bäst för den som själv är uppkopplad mot Internet, då AMF har en diskussionslista med många mycket kvalificerade forskare. Dyrt är det, men det lönar sig.

5. Litteratur och bibliotek om Sachsen-Anhalt.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Med denna lista kanske du kan få uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan söka på Libris.

6. Arkiv för Sachsen-Anhaltforskaren.

Arkiv med material från hela Tyskland:
 • Dokument från katolska församlingar:
  Bischöfliches Zentralarchiv
  St. Petersweg 11-13
  D-93047 Regensburg
 • Dokument från evangeliska församlingar:
  Evangelisches Zentralarchiv
  Bethaniendamm 29
  D-10997 Berlin
  Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.
 • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz
  Archivstr. 12-14
  D-14195 Berlin (Dahlem)
  Telefon: 0049/30 83 90 11 41
 • Zentralstelle fur Genealogie - Abteilung des Sächsischen Staatsarchives
  Schongauer Strasse 1
  D-04329 Leipzig
Arkiv med material från Sachsen-Anhalt:
 • Landesarchiv Magdeburg
  Landeshauptarchiv
  Hegelstraße 25
  D-39104 Magdeburg
  Telefon: 0049/391-56643, Fax: 0049/391-5664440
  Arkivbestånd med stort intresse för släkforskare:
  Kyrkboksduplikat och civilståndsregister från 1800-talet, kyrkovisitationsprotokoll, likpredikningar, godsarkiv, äldre fastighets- och hypoteksakter, bouppteckningar, "Feuer-Sozietätskataster och lagerböcker, listor över fullmakts- och "Konduiten" för olika yrkesutövare, Emigrations- och medborgarskapsakter från polisregistraturen hos regeringen i Magdeburg och "Landsrats"-ämbetena.
  Sammanställning över bestånden i Staatsarchivs Magdeburg Bde. I, II, III/1, III/2, IV finns utgivet Max Niemeyer Verlag, Halle 1954 - 1960.
 • Filial Wernigerode
  Lindenallee 21
  D-38855 Wernigerode
  Telefon: 0049/3943-21279
 • Stadtarchiv Magdeburg
  Bei der Hauptwache 4-6
  D-39104 Magdeburg
  Telefon: 0049/0391-56 85 15
  Beståndsöversikter: Findbuch Altstadt II.
  Findbuch über die Bestände der Vororte.
 • Landesarchiv Oranienbaum
  Schloß Oranienbaum
  D-06785 Oranienbaum
  Telefon: 0049/34904-4040, Fax: 0049/34904-40427
 • Archiv des Evangelischen Konsistoriums der Kirchenprovinz Sachsen
  Am Dom 2
  D-39104 Magdeburg
  Telefon: 0049/391-56818-0
 • Archiv der Evangelischen Landeskirche Anhalts
  Friedrichstr. 22
  D-06844 Dessau
  Telefon: 0049/340-824862
 • Zentralarchiv des Bischöflichen Amtes Magdeburg
  Max-Josef-Metzgerstr. 1
  D-39104 Magdeburg
  Telefon: 0049/391-3800
 • Erzbistumsarchiv Paderborn
  Domplatz 3
  D-33098 Paderborn
  Telefon: 0049/5251-125252
  I ärkebiskopens arkiv i Paderborn finns bland annat Magdeburg kommissariats dokument för klostret Hederleben (1263-1565), Generalia (1803-1889) och Specialia (skriftväxling med församlingarna 1803 - 1889).
 • Kreis- und Stadtarchiv Halberstadt
  Domplatz 49
  D-38820 Halberstadt
  Telefon: 0049/03941-551420
  Beståndsöversikt: Verzeichnis der Bestände der örtlichen Archive im Bezirk Magdeburg.
  Urkundenbuch des Stifts St. Johann bei Halberstadt 1119/23-1804. Bearb. v. Adolf Düstelkorp. Weimar: Herrn Böhlaus Nachfolger, 1989. (677 pp.)
 • Kreis- und Stadtarchiv Haldensleben
  Jungfernstieg 37
  D-39340 Haldensleben
  Telefon: 0049/03904-2951
  Beståndsöversikt: Findbuchkatalog des Stadtarchivs Haldensleben. (photocopy, 85 pp.)
  Kreis- und Stadtarchiv Haldensleben, Berichte und Mitteilungen, Heft 1 (Januar 1992). (24 pp.)

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

Läs här på G-gruppssidorna om andras erfarenher om tyska arkiv! Du som har erfarenheter av forskning i arkiven, skriv och dela med dig av erfarenheterna!

7. Hjälp till dig som forskar.

Goethe-Institutet
G-gruppen har haft stor hjälp av Goetheinstitutet i Stockholm. Goetheinstitutet är tyska statens kulturinstitut och finns på Linnégatan 76 i Stockholm, telefon 08/459 12 00.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med genealogiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

Du kan kan också läsa om hur Olof Bilkenroth gick till väga för att finna sin farfars far i Güsten i Anhalt och hur han fick kontakt med en kvinnlig forskare som också råkade vara släkt med honom.

Att som medlem i Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF) och deltaga på föreningens diskussionslista är det bästa sättet att få de kontakter du behöver för att komma vidare i din forskning i Sachsen-Anhalt.

8 Uppdragsforskning.

G-gruppen har kontakt med ett antal forskare som hjälper till mot ersättning. För närvarande har vi ingen forskare varken för Sachsen-Anhalt, som vi har egna erfarenheter av. Därför kan inte rekommendera någon. På olika seriösa webbsidor för släktforskare har vi dock funnit några forskare, som ägnar sig åt uppdragsforskning:

Om du vänder dig till någon av de ovanstående forskarna eller någon annan med ett forskningsuppdrag, vore vi tacksamma om du skrev till oss och berättade om och dina erfarenheter! På det sättet kan vi ge andra forskare tips eller rekommendationer.


Uppdaterad 2008-02-20. Copyright © 2002-2008 Lars Craemer.