Vägvisare för forskare på Schlesien


Den tidigare tyska provinsen Schlesiens vapen.
Huvudstaden i provinsen Schlesien hette Breslau. Det polska namnet är Wroclaw.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Schlesien? 5.Litteratur och bibliotek om Schlesien.
2.Vad menar vi med Schlesien? 6.Arkiv för Schlesienforskaren.
3.Kyrkböckerna i Schlesien. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 8.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Schlesien?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens Vägvisare för tysk släktforskning. Visserligen behandlas i stort sett samma uppgifter både på Schlesiensidan och på den övergripande "tyska" sidan. Material över Schlesien på den tyska sidan tas däremot endast fram som exempel. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara på den generella tyska sidan och endast ofullständigt här på sidan för forskare på Schlesien.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Schlesien?

Karta över Schlesien 1742 - 1919

Schlesien ligger vid floden Oders övre lopp och består av Niederschlesienoch Oberschlesien med huvudorten Wroclaw (ty. Breslau). Huvudorten för Oberschlesien var under tiden 1919 fram till 1938 Oppeln (nu Opole) Tiden därefter och även nu under polsk tillhörighet är huvudorten för Gorno Slask Katowice (ty. Oberschlesien, Kattowitz)

Schlesien tillhörde sedan 1500-talet huset Habsburg. I Schlesien fanns dock många protestanter, som drabbades hårt av motreformationen. Genom fördraget i Altranstädt 1707 lyckades Karl XII utverka vidgade rättigheter för dem.

Fredrich II av Preussen riktade 1740 arvsanspråk på Schlesien, som efter det därpå efterföljande österrikiska tronföljdskriget delades 1742. Niederschlesien och större delen av Oberschlesien tillföll Preussen, medan Österrike erhöll en mindre del i söder. Preussen utgjorde efter 1871 stommen i kejsardömet Tyskland, vari Schlesien utgjorde en av provinserna. Efter första världskriget fick Tyskland avstå delar av Schlesien till Polen och Tjeckoslovakien.

Potsdamöverenskommelsen 1945 lade, med undantag av ett mindre område i väster, Schlesien under polsk förvaltning. Större delen av den tyska befolkningen fördrevs därefter från Schlesien under svåra förhållanden för flyktingarna. Upp emot 20% av tyskarna avled under fördrivningen. Schlesiens befolkades därefter av polacker, som fördrivits från de områden i öster, som Polen tvingades avträda till Sovjetunionen. Namnen ändrades också på de orter, som tillfördes Polen. En översättning mellan tyska och polska ortsnamn kan vara till stor nytta, om du vill söka i polska arkiv och på moderna kartor.

Gränsen (Oder-Neiße) blev fastställd vid överenskommelsen mellan Tyskland och Polen så sent som 1990. Efter en överenskommelse 1991 om "gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit" tillåts numera i Polen föreningar för den tyska minoriteten.

Kartan ovan visar Schlesien under åren 1742 - 1919. Genom att klicka på kartan får du i ett nytt fönster en förstoring, som också visar Kreisindelningen.

3. Kyrkböckerna i Schlesien.

Kyrkböckerna i Schlesien är till stor del filmade av mormonerna, varför det går att beställa de filmer som omfattar din forskning till något av de center som finns i Sverige. Där kan du för en låg kostnad studera kyrkböckerna. I boken "Kirchenbücher des Ostens" av Christoph Lenhartz, som finns i form av CD hos mormonerna, finns också många uppgifter. Mormonerna har dock inte filmat allt. Sålunda är endast en ringa del av kyrkböckerna i grevskapet Glatz i Schlesien filmade. De är kvar ute i de enskilda församlingarna.

En förteckning över några evangeliska stifts kyrkböcker finns, men de flesta är endast på polska. Det finns också en webbsida, där du kan finna adresserna till de olika katolska församlingarna i Polen.

I statsarkivet i Breslau finns evangeliska kyrkböcker, men man är mycket restriktiv med information. Katolska kyrkböcker finns däremot i ärkebiskopens stiftsarkiv i Breslau. Om man vill ha ut något därifrån, lönar det sig inte att skriva, utan ett besök är nödvändigt.

Sedan 1876 finns en statlig folkbokföring (s.k. Standesamt) över Schlesien. Ett sökbart register över kyrkböcker och Standesamt finns att tillgå.

Det centrala namnregistret för AOFF (Archiv Ostdeutscher Familienforscher) finns nu sökbart på nätet. Det kan vara ett mycket bra hjälpmedel om du forskar på Westpreussen.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen för Schlesien är Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF). För Schlesien finns också en polsk förening med koncentration kring Breslau.

Du kan också anmäla dig till Schlesien-L - en diskussionslista, som enbart behandlar Schlesien och inte kräver något särskilt medlemskap.

Har du för avsikt att ta din forskning i Schlesien på allvar, råder vi dig att bli medlem i åtminstone AGoFF. Denna förening är också bäst för den som själv är uppkopplad mot Internet. Dyrt är det, men det lönar sig.

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen kan också vara en bra kontakt i din forskning på Schlesien.

5. Litteratur och bibliotek om Schlesien.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CD-ROM direkt på nätet. Det finns för övrigt en bra söksajt för genealogisk litteratur på nätet.

Lämplig litteratur kan du också söka på Libris.

6. Arkiv för Schlesienforskaren.

De dokument som finns i tyska arkiv från Schlesien är i huvudsak följande:

 • Dokument från katolska församlingar i Olsztyn:
  Bischöfliches Zentralarchiv
  St. Petersweg 11-13
  D-93047 Regensburg

 • Dokument från evangeliska församlingar i tidigare tyska områden:
  Evangelisches Zentralarchiv
  Bethaniendamm 29
  D-10997 Berlin
  Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.

 • Zentralstelle fur Genealogie - Abteilung des Sächsischen Staatsarchives
  Schongauer Strasse 1
  D-04329 Leipzig

 • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz
  Archivstrasse 12-14
  D-141 95 Berlin-Dahlem

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

Sålunda måste man söka i polska arkiv. Tyska är också de språk, som rekommenderas för den som tar kontakt, men det händer att dagens polacker hellre väljer engelska. Det är trots allt tyska men i stor utsträckning också latin, som alla gamla handlingar är skrivna på.

Nedan finner du uppgifter om beståndsöversiker och adresser till de viktigaste polska arkiven.

Beståndsöversikter för olika polska statsarkiv:

Archiwa Panstwowe w Polsce : przewodnik po zasobach / Oprac. zbiorowe
pod
red.Andrzeja Biernata i Anny Laszuk.
"Statsarkiven i Polen: Beståndsöversikter",
Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych/
Wydawnictwo DiG, 1998, 539 pp.;index, pp. 537-539.
ISBN 83-86643-17-X und 83-7181-029-6.

Adresser till polska arkiv:

De polska statliga arkiven presenterar sig på nätet med adress och telefonnummer i en engelskspråkig version. Det gäller både nationella och regionala arkiv. Där finns också en karta över var de ligger. För att forska på ett polskt arkiv behöver man inte som tidigare (juli 2000) ha ett godkännande från Warszawa.

Läs här på G-gruppssidorna om andras erfarenher hos polska arkiv! Du som har erfarenhet av forskning i polska arkiv, skriv och dela med dig av erfarenheterna!

7. Hjälp till dig som forskar.

Goethe-Institut
G-gruppen har haft stor hjälp av Goetheinstitutet i Stockholm. Goetheinstitutet är tyska statens kulturinstitut och finns på Linnégatan 76 i Stockholm, telefon 08/459 12 00.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med ostpreussiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

Deutsches Historisches Institut
Ett annat ställe du kan vända dig till är Tyska historiska institutet i Warszawa, som har ett eget bibliotek och webbsidan med ett antal intrssanta länkar.

Bästa personkontakterna för Schlesien är:

alla är aktiva medlemmar i AGoFF.

En databas, där du kan söka på familjenamn i Schlesien har öppnats. Den är ännu ganska liten, men är under uppbyggnad.

På senare tid har också ett par historiska adressböcker från Ketschdorf och Seitendorf i Schlesien lagts ut som sökbara databaser på internet.

8 Uppdragsforskning.

G-gruppen har kontakt med ett antal forskare som hjälper mot ersättning. För närvarande har vi ingen lämplig kontakt varken för Schlesien, men så fort vi får någon, så kommer det att meddelas här. Vi lämnar ut namn, men begär i gengäld rapport om resultaten. Vi meddelar samtidigt de aktuella personerna, att vi gör reklam för dem, men att vi följer upp att kunden blir nöjd.Vi kommer bara att rekommendera personer, som vi själv genom kontakter fått trovärdiga tips om och i vissa fall också träffat.


Uppdaterad 2008-11-27. Copyright © 2002-2008 Lars Craemer.