Föreningen G-Gruppens styrelse och andra funktioner för år 2017

Styrelse

Ordförande

Jan-Åke Hager

Vice Ordförande

Björn SonessonKassör

Katarina Möller
Sekreterare

Erik Lindholm

Webmaster och
moderator av
omröstningar

Hans-Dieter Grahl
1:e ersättare

Gustaf Eichbaum2:e ersättare

Jürgen Weigle


Kontakt:

styrelsen@g-gruppen.net


Revisorer

Ordinarie revisor

Eva Almqvist

Ersättare

Svea-Lisa Råsäter


Kontakt:

revisor@g-gruppen.net


Valberedning

Ledamot

Ulla-Brita Sjöblom Pedersson


Kontakt:

valberedning@g-gruppen.netUppdaterad 2017-04-25. Copyright © G-gruppen