Diese Seite gibt es auch auf deutsch


Föreningen G-Gruppens styrelse och andra funktioner för år 2016

Styrelse

Ordförande:

Vakant

Vice Ordförande:

Lars G.JohanssonKassör:

Katarina Möller
Sekreterare:

Erik Lindholm

Ledamot och
organisatör av
förhandsröstningar:

Juergen Spoida


Ledamot:

Jan-Åke Hager


1:e ersättare:

Jürgen Weigle2:e ersättare:

Lars Craemer


Kontakt:

styrelsen@g-gruppen.net


Revisorer

Ordinarie revisor:

Eva Almqvist

Ersättare:

Svea-Lisa Råsäter


Kontakt:

revisor@g-gruppen.net


Valberedning

Ledamot:

Ulla-Brita Sjöblom Pedersson


Ytterligare 2 ledamöter
kommer att utses senare
av styrelsen

Kontakt:

valberedning@g-gruppen.netUppdaterad 2016-05-26. Copyright © Lars Craemer.