Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Vägvisare för forskare på Westpreussen och Danzig


Den tidigare tyska provinsen Westpreussens vapen.
Hansastaden Danzig heter numera Gdansk och är en av Polens viktigare städer.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Westpreussen? 6.Litteratur och bibliotek om Westpreussen.
2.Vad menar vi med Westpreussen? 7.Arkiv för Westpreussenforskaren.
3.Kyrkböckerna i Westpreussen och Danzig. 8.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 9.Uppdragsforskning.
5.Några forskningsexempel.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Westpreussen?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens Vägvisare för tysk släktforskning. Visserligen behandlas i stort sett samma uppgifter både på Westpreussensidan och på den övergripande "tyska" sidan. Material över Westpreussen på den tyska sidan tas däremot endast fram som exempel. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara på den generella tyska sidan och endast ofullständigt här på sidan för forskare på Westpreussen.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Westpreussen?

Karta över Westpreussen 1878 - 1920

Västra Preussen, en gång säte för Tyska Orden, kom under 1400-talet att tillfalla kungariket Polen. Det kungliga Preussen (Westpreussen) omfattade Ermland och de tre vojvodskapen Marienburg (Malbork), Kulm (Chelmno) och Pommerellen. Även Danzig (Gdansk) kom då under polsk överhöghet om än med betydande självständighet. Vid Polens första delning 1772 annekterade Fredrich II Westpreussen sånär som på fristaden Danzig och förenade det med det gamla hertigdömet Preussen, som då fick namnet Ostpreussen. Senare införlivades områdena runt Danzig och Thorn samt ytterligare stora polska områden. Befolkningen i Westpreussen och Danzig bestod till huvuddelen av etniska tyskar sedan flera hundra år tillbaka. Efter Napoleons fall 1815 blev kungadömet Preussen synonymt med "Die Vereinigten Preussischen Staaten", som också innefattade staterna Schlesien, Brandenburg, Pommern och så långt västerut som Nordrhein-Westfahlen. Berlin blev då huvudstad. Efter 1871 utgjorde Preussen stommen i kejsardömet Tyskland. Alla tyska kungadömena upplöstes 1918. Efter första världskriget kom Westpreussen att i huvudsak tillfallda det återfödda Polen. Området blev krigsskådeplats under andra världskriget och efter detta genomfördes en etnisk rensning.

Stockholms främsta handelspartner under många hundra år var Lübeck och Hansan. Så småningom kom Hansestaden Danzig att bli den näst största partnern samtidigt som holländarna utmanade Lübeckarna i Östersjön. I den polsk-tyska historien har Danzig i modern tid och fram till våra dagar varit viktig. De fria Hansestäderna var sällan inblandade i de krig, som härjade längs Östersjöns sydkust och det gäller också Danzig. Danzig heter numera som polsk stad Gdansk.

Efter andra världskriget ligger hela Westpreussen i Polen. Namnen ändrades också på de orter, som tillfördes Polen. För släktforskaren kan då en översättningstabell mellan tyska och polska ortsnamn vara till stor nytta. Det gäller särskilt, om du vill söka i polska arkiv och på moderna kartor.

Kartan ovan visar Westpreussen under åren 1878 - 1920. Genom att klicka på kartan får du i ett nytt fönster en förstoring, som också visar Kreisindelningen. Befolkningen bestod 1890 av 51% katoliker och 47% protestanter.

3. Kyrkböckerna i Westpreussen och Danzig.

Kyrkböckerna i Westpreussen är till stor del filmade av mormonerna, varför det går att beställa de filmer som omfattar din forskning till något av de center som finns i Sverige. Där kan du för en låg kostnad studera kyrkböckerna. En lista över evangeliska församlingar i Westpreussen visar vilka perioder dop-, vigsel- och begravningsböcker för de olika församlingarna, som finns tillgängliga. Det finns också en webbsida, där du kan finna adresserna till de olika katolska församlingarna i Polen.

Sedan 1876 finns en statlig folkbokföring (s.k. Standesamt) över Westpreussen. Ett sökbart register över kyrkböcker och Standesamt finns att tillgå.

Det finns även ett sökbart namnregister för Westpreussen, samt en sammanställning över 8000 namn i Danzig samt Ost- och Westpreussen, som gjorts av en enskild forskare.

I nedanstående tabell visas innehållet i kyrkböckerna över Danzigs evangeliska församlingar. Dessa finns i Staatsarchiv Danzig (Gdansk) och har utforskats av Henryk Weyna, Gdansk.

FörsamlingDopVigselBegravning
St. Barbara 1573-17571567-1776-
St. Bartholomeus1577-1852??
Heilig Leichnam1632-1874 finns (?)finns (?)
Heilig Geist1840-19421852-19431849-1944
St.Elisabeth 1622-17301622-1730till 1730
St Johannis1793-1814
1826-1873
1821-1839-
St. Katharinen1573-1806
1832-1848
1850-1852
1854-1861
1864-1867
1872-1904
1832-18581815-1875
1877-1888
1899-1926
St Trinitatis
 (inkl. St Annen)
1651-1771
1809-1885
1813-18141562-1783
St Salvador1635-17761711-17761809-1814
St.Marien 1580-1778-1658-1754
Aller Gott.Engel1648-17631648-1710-
St.Peter u. Paul1642-17501750-1876-

Det centrala namnregistret för AOFF (Archiv Ostdeutscher Familienforscher) finns nu sökbart på nätet. Det kan vara ett mycket bra hjälpmedel om du forskar på Westpreussen.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningarna för Westpreussen är:

Har du för avsikt att ta din forskning i Westpreussen-Danzig på allvar, råder vi dig att bli medlem i någon av föreningarna. AGoFF är bäst för den som själv är uppkopplad mot Internet. Dyrt är det, men det lönar sig.

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen kan också vara en bra kontakt i din forskning på Westpreussen och Danzig.

5. Några forskningsexempel.

G-gruppens Hans Krüger och Jürgen Weigle har var och en haft framgång i forskningen om anorna från Danzig. Läs om deras erfarenheter av Danzigforskning!

Forskning om mennoniterna och deras arbete med bland annat invallningar mot Östersjön i Danzigområdet har gjorts av Jürgen Weigle. Mennoniterna är en religiös grupp, som ursprungligen kom från Holland.

Under denna rubrik kommer vi att lägga in ytterliga exempel från forskare. Kanske du har något lämpligt exempel från din egen forskning i Westpreussen eller Danzig!

6. Litteratur och bibliotek om Westpreussen.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CD-ROM direkt på nätet. Det finns för övrigt ett antal bra hänvisningar till genealogisk litteratur på nätet.

Lämplig litteratur kan du också söka på Libris.

7. Arkiv för Westpreussenforskaren.

De dokument som finns i tyska arkiv från Westpreussen och Danzig är i huvudsak följande:

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

Sålunda måste man söka i polska arkiv. Idag finns det bra kommunikationer mellan Sverige och Polen. Det är enkelt att ta sig över med bil om man vill studera Westpreussen och Danzig. Miljontals tyskar fördrevs från Westpreussen och Danzig 1945, men det finns ännu en tysk minoritet i området. Tyska är också de språk, som rekommenderas för den som tar kontakt, men det händer att dagens polacker hellre väljer engelska. Det är trots allt tyska men i stor utsträckning också latin, som alla gamla handlingar är skrivna på.

Nedan finner du uppgifter om beståndsöversiker och adresser till de viktigaste polska arkiven.

Beståndsöversikter för olika polska statsarkiv:

Archiwa Panstwowe w Polsce : przewodnik po zasobach / Oprac. zbiorowe
pod
red.Andrzeja Biernata i Anny Laszuk.
"Statsarkiven i Polen: Beståndsöversikter",
Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych/
Wydawnictwo DiG, 1998, 539 pp.;index, pp. 537-539.
ISBN 83-86643-17-X und 83-7181-029-6.

"Staatsarchiv Danzig - Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945", utgiven (2000) av Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte.

Adresser till polska arkiv:

De polska statliga arkiven presenterar sig på nätet med adress och telefonnummer i en engelskspråkig version. Det gäller både nationella och regionala arkiv. Där finns också en karta över var de ligger. För att forska på ett polskt arkiv behöver man inte som tidigare (juli 2000) ha ett godkännande från Warszawa.

Läs här på G-gruppssidorna om andras erfarenher hos polska arkiv! Du som har erfarenhet av forskning i polska arkiv, skriv och dela med dig av erfarenheterna!

8. Hjälp till dig som forskar.

Goethe-Institut
G-gruppen har haft stor hjälp av Goetheinstitutet i Stockholm. Goetheinstitutet är tyska statens kulturinstitut och finns på Linnégatan 76 i Stockholm, telefon 08/459 12 00.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med ostpreussiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

En forskare som arbetat mycket med Westpreussen, är Hans-Jürgen Wolf. På hans hemsida kan du kanske finna hjälp för din egen forskning. En annan bra släktforskarsida är gjord av Uwe Kerntopf.

I Quassowski kartoteket finns omkring 350.000 personuppgifter från i huvusak Ost- och Westpreussen. Kartoteket har byggts upp under 50 år av ett flertal privata forskare. Tidigare fanns det på Internet, men är nu endast tillgängligt i bokform, som kan beställas från Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V.

Ett register över mantalsuppgifter på mark, ett s.k. Kontributionskatastern med en hel del namn finns sökbart på nätet. Enligt uppgift kommer materialet senare att bearbetes för att bli ännu bättre. Redan nu är det mycket användbart.

Bästa personkontakterna för Westpreussen och Danzig är enligt vår uppfattning

båda är medlemmar av AGoFF-styrelsen.

Det händer också att forskare informerar om böcker eller annat som de hittat. Sålunda meddelade:

Det finns en webbsida om polsk och tysk adel med hänvisningar till såväl litteratur som andra källor.

En intressant folkgrupp i Preussen var intill andra världskriget mennoniterna (anabaptister); en ambitiös webbplats finns under namnet Prussian Mennonites Genealogical Resources.

9 Uppdragsforskning.

G-gruppen har kontakt med ett antal forskare som hjälper mot ersättning. För närvarande har vi ingen lämplig kontakt i Westpreussen, men så fort vi får någon, så kommer det att meddelas här. Vi lämnar ut namn, men begär i gengäld rapport om resultaten. Vi meddelar samtidigt de aktuella personerna, att vi gör reklam för dem, men att vi följer upp att kunden blir nöjd. Vi kommer bara att rekommendera personer, som vi själv genom kontakter fått trovärdiga tips om och i vissa fall också träffat.


Uppdaterad 2003-12-25. Copyright © 1999-2003 Lars Craemer.