Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Min farfar från Tyskland, släktforskning och resultat

Vad jag visste innan jag började forska var: Att min farfar kom till Stockholm från Tyskland och att han gifte sig i Tyska St:a Gertruds församling i Stockholm.

Det började med att jag sökte i mina svenska anor på egen hand och tänkte, att hitta mina tyska rötter blir nog omöjligt. Så startade i 15/2 1996 SKS Katarina-cirkel under ledning av Gustaf von Gerten. Temat var släktforsning. Jag deltog och det gjorde även Lars Craemer och ytterligare 7 personer. Det blev fortsättning på hösten och då kom Kerstin Åhlfeldt med. Cirkeln fortsatte även våren 1997 då Ingemar Goliath kom med i gruppen. Vi gjorde ett besök på Tyska församlingsexpeditionen i Stockholm 23/1 1997.

Och nu börjar jag förstå att några släktingar i Tyskland skulle jag kanske hitta!! Namnen på farfars far och mor fanns i huvudboken. Dom bodde i Kempen i Tyskland år 1884. Var låg Kempen?? Det finns flera orter som heter Kempen i Tyskland.

Kempen i Posen Började skriva till Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung i Münster. Fick svar att man inte hittat min farfarsfar men hänvisade till Herr Heinz Augustin i Koblenz, som forskade på familjenamnet Brust.

Heinz Augustin hänvisade till Stadesamt Viersen Die Bürgermeisterin -Stadsarkiv-. Där hänvisdes jag till Stadesamt Heinsberg. Skrev men inte på något håll hittade man något om min släkt.

Heinz hjälpte mig då genom att sända en textfil innehållande alla med namnet Brust, inlästa i mormonernas dataregister. Nu är vi framme vid den 25 mars 1998 och äntligen hittar jag rätt.

I Kempen i Posen, där finns dom !!! I mormonernas forskarsal i Västerhaninge, hittar jag mina tyska anor tillbaka till 1790-talet.

1998 bildas G-Gruppen och år 2000 Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor. På G-gruppens hemsida finns möjlighet att söka på innehållet. Jag lär mig en hel del om släktforskning via nätet och på Genpol List lägger jag ut en förfrågan om mina tyska anor.

Den 14/1 2001 får jag mail från Manfred Benkell i Port Westfalic. Han berättar att han varit inne på Genpol List och sett min förfrågan. Och så berättar han att hans morfar var från samma ort som min farfar, att även han hade efternamnet Brust. Troligen en släkting. Vi utbyter information.

Den 21/4 2002 får jag mail från Michael Brust i Berlin. Han har hittar mig genom G-gruppen.

Också han har forskat och funnit att vi är släkt. Får hela hans forskning och jag sänder min till honom. Nu har vi klart för oss att vår gemensamma ana är Carl Brust och hans hustru Rosina Urova, båda födda omkr 1710. Carl och Rosina bodde i Posen, i ett område nära Kempen. Deras söner Gottlieb Friedrich och Caspar är våra resp. anfäder i varsin gren. Nu har Manfred och Michael kontakt med varandra.

Med förenade krafter kanske vi kommer att kunna forska fram ytterligare några generationer tillbaka i tiden.

Tack G-gruppen för hjälpen !!
Med vänlig hälsning
Ann-Marie Arkedal


Copyright © 2003 Ann-Marie Arkedal.