Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2001 hos G-gruppen:
6 augusti

Leve det nordiska samarbetet

Under denna rubrik återkommer Föreningen G-gruppens ordförande Gustaf von Gertten med serie notiser men med tillägg av underrubriker. Underrubriken denna gång är:

Skolresa till Bytow, Hinterpommern

En Bornholmsk gymnasieskola samarbetar med ett polskt gymnasium i Bytow. Nu planeras en resa från Bornholm till Polen bl a för att öva de tyska språkkunskaperna hos danskar och polacker. Vid resan kommer polska förhållanden, historia och språk stå på dagordningen. Och umgänge med jämnåriga gymnasister i Bytow.

Den här sidan http://www.bornholm-gym.dk fann jag efter tips från vår vän Charly i Herdecke i Westphalen som själv härstammar från Bytow.Copyright © 1999-2002 Lars Craemer.