Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2001 hos G-gruppen:
15 augusti

Lär dig släktforska - sök dina estniska anor!

Öppet hus för estlandsvenskar, balttyskar, estländare

Tisdagen den 28 augusti kl 15.00 - 18.00 inbjuds alla med intresse av estnisk historia och sin egen släkthistoria till en spännande presentation av släktforskning.

Det öppna huset äger rum kl 15.00 - 18.00 på Katarinahuset/Släktforskarnas Arkiv på Sabbatsbergsvägen 20.
P-plats inne på området (nära Länsmuseet - infart från Torsgatan)

Arrangör är E-gruppen, en grupp släktforskare som alla har estniska anor från 1600-talet till 1900-talet.

Ingen förhandsanmälan behövs.Copyright © 1999-2002 Lars Craemer.