Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2001 hos G-gruppen:
22 november

Rapport från Öselseminariet på Riksarkivet.

Lördagen den 17 november 2001 hölls ett Öselseminarium på Riksarkivet. Alla tyckte, att det var ett lyckat evenemang. I seminariet deltog 14 personer, inklusive representanten från Estniska Genealogiska Föreningen (EGeS) - dess ordförande Kalle Kesküla. Kalle Kesküla är bördig från Ösel (estn. Saaremaa) och bedriver aktivt forskning om sin hemorts, Nasva, gårdar och dess familjer genom tiderna. Kalle Kesküla gav också en presentation av EGeS arbete och deras kamp för bättre villkor och tillgång till arkiven för släktforskare. EGeS har idag nästan 400 medlemmar och har avdelningar i Tallinn, Tartu, Viljandi, Pärnu och nu också på Ösel.

Målsättningen med seminariet var att presentera exempel på det material som finns på Riksarkivet och berör Ösel, eftersom Sverige genom århundradena haft mycket kontakt med Ösel och under 65 år mellan 1645 och 1710 varit herrar på ön.

Ur programmet kan saxas följande:

  • Kort om Ösels historia
  • Estland - Ösel i Stockholms tänkeböcker
  • Nyheter från Estland - Ösel
  • Exempel på Riksarkivets Ösel-material från 1600-talet
  • Flyktingströmmar under andra världskriget och situationsbild från flyktingfyllt Ösel
  • Exempel på Riksarkivets material från 1940-talet om flyktingbåtarna, beslagen av flyktingbåtar och deras utlämnande till ryssarna

Färskt kartmaterial, böcker och informationsskrifter om Ösel fanns också tillgängligt för studium.Copyright © 1999-2002 Lars Craemer.