Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2001 hos G-gruppen:
13 december

Hur många svenskar kan läsa dessa rader?

Enligt en ny rapport har 80 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 18- 64 år tillgång till Internet. Rapporten heter "Internet och datoranvändning i Sverige år 2000" och finns att ladda ner i fulltext från: www.statskontoret.se/pdf/200128.pdf. Rapporten redovisar en mängd statistiska uppgifter och innehåller även jämförelser med tidigare års undersökningar.

Några intressanta uppgifter saxade ur rapporten:

 • 98 % av Sveriges högskolestudenter har tillgång till Internet (i hemmet eller på högskolan eller på jobbet)
 • För studerande i "grundutbildning", dvs gymnasium, komvux, folkhögskola, är andelen 92 %
 • När det gäller tillgång till nätet hemifrån för ovanstående grupper är siffran 72 respektive 65 %
 • I åldrarna 18-64 år har ca 80 % av befolkningen tillgång till internet
 • Det är numera fler som kommer åt nätet hemifrån än från jobbet (64 % respektive 57 %)
 • 75 % av befolkningen har dator hemma
 • Lika många använder dator på jobbet
 • Antalet kvinnor som har tillgång till internet är numera lika stort som antalet män, en klar skillnad mot tidigare års undersökningar
 • Vad gäller olika yrkesgrupper så har högre tjänstemän störst tillgång till nätet (98 %), sedan följer lägre tjänstemän (93 %), sedan arbetare (69 %). Antalet arbetare växer snabbast och har fördubblats sedan 1998 (var då 32 %)
 • Den vanligaste aktivititeten är att "söka och hämta information", 61 % gör det. Därefter följer e-post (58 %)
 • När det gäller att värdera olika elektroniska tjänsters betydelse så rankas informationssökning högst. 73 % säger att det har viss eller stor betydelse.

Nu vet vilken stor kontaktyta du har med svenska folket. Tänk på det nästa gång du är ute på nätet.Copyright © 1999-2002 Lars Craemer.