Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2001 hos G-gruppen:
28 december

Nytt år - nya vanor

Släktforskarvän!

Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar. migration och tyska anor arbetar för att skapa kontakter över Östersjön till ömsesidig glädje för forskare i skilda länder. Från Holland till Estland,. från Oslo till Hamburg och från København till Danzig.

Våra främsta hjälpmedel är våra webbsidor och vår G-gruppslista. Denna lista har hittills varit helt öppen men moderatorstyrd.

Från och med den 1 januari 2002 kommer listan - efter rekommendation av föreningens styrelse - att vara öppen enbart för föreningens medlemmar (årsavgift för föreningen är 50:-). Forskare som bor utanför Sverige deltar utan kostnad liksom de gäster som bjuds in just för att de har mycket att tillföra i samarbetet med oss.

Vår förste hedersgäst blir Anders Berg, skapare av SCANGEN-listan och inspiratör för oss, när vi startade G-gruppslistan.

Listans uppgift: Vi vill att G-gruppslistan ska innehålla många samtal om historia och släktforskning. Dialoger som gör listan till ett mini-universitet för folkbildning kring migration och Östersjöhistoria. Trafiken på de floderna under gångna århundraden, Dagau, Warthe, Oder, Neiße, Weser, Elbe och Rhen gör att Östersjöbegreppet blir vidgat för oss liksom det var så för den ursprungliga Hansan. Och att flodhamnar som Hattingen/Ruhr och Halle/Elbe för oss är väl så viktiga som Reval och Rostock.

Det innebär att du har ett ansvar att berätta din historia färdigt och inte avsluta, när du själv fått ett värdefullt tips. Enskilda tack, som i övrigt inte innehåller några fakta, kan du dock med fördel skicka direkt till bidragsgivaren.

Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor


An unseren deutschen List-Teilnehmer

Nächtes Jahr hoffen wir mehrer Ahnenlisten von unseren deutschen Mitglieder zu erhalten. Ahnentafeln die sowohl deutsche als nordische Ahnen präsentieren. Und hoffentlich können wir einige Ahnentafeln auf unseren Webbseiten veröffentlichen.

Für uns ist es wichtig mehrere Beispiele auf Ostsee-Migration zu zeigen. Und auch auf der Liste die Migrationsursachen zu diskutieren.

Wir wünschen auch unsere Webbseiten ausbauen und darum bitten wir um Hilfe. Bitte schreibe uns alle ihre Meinungen von den Texten. Was ist gut und was kan besser werden.

Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor
(Arbeitsgemeinschaften die G-gruppe, Ostsee-nachbaren, Migration und deutsche Ahnen)Copyright © 1999-2002 Lars Craemer.