Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
8 januari

Kungliga äktenskap, strategier och invandring som följt

Ted Rosvall är välkänd föreläsare om europeiska kungahus och dess inbördes kontakter. Den här gången har vi bett honom att särskilt belysa vilken invandring, som blivit följden av kungliga strategier.

Föreningsmötet äger rum lördagen den 19 januari kl 14.00 i Goethe-Institutets lokaler Linnégatan 76 (mittemot Historiska museet och på samma sida som Oscarskyrkan).

Efter föreläsningen en frågestund om invandring.

Medlemmar i G-gruppen, som betalat årsavgiften för år 2002, fri entré. Om du ännu inte har betalat in din medlemsavgift 50:- för det nya året, sätt in den på postgiro 16 30 02-9.

För övriga besökare är entreavgiften 50:-

Medlemmar ute i landet ombeds sända in frågor på temat snarast möjligt till gustaf.vongertten@telia.com

Välkommen!


Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.