Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
9 januari

Föreningen G-gruppens årsmöte 2002

Föreningen G-gruppen kommer att hålla sitt årsmöte måndagen den 18 februari kl 18.00 på Goethe-Instiutet, Linnégatan 76, Stockholm
(Den formella kallelsen kommer att finnas på denna sida från slutet av januari)

 • Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Jürgen Weigle om Mennoniterna i Tyskland.
  NE skriver så här:
  Mennoniter, medlemmar i en protestantisk, pacifistisk församlingsrörelse som utgår ifrån 1500-taletsanabaptism och som idag har sin sörsta utbredning i Nordamerika. Rörelsen har sitt namn efter sin grundare Menno Simons (1496-1561), en nederländsk katolsk präst som efter att ha låtit döpa sig på nytt blev ledare för de hårt förföljda anabaptiserna i Nederländerna och Holland
  Vi vågar gissa, att föreläsningen kommer att följas av samtal kring Danzig-Ostpreußen
 • Medlemmar i föreningen G-gruppen uppmanas att lämna in motioner senast den 18 januari till styrelsens sekreterare: Olle@Sahlinco.a.se
  En motion behandlas på årsmötet den 18 februari. Årsmötet beslutar.
 • Förslag om verksamhetens innehåll kan också sändas till gustaf.vongertten@telia.com eller till någon annan i styrelsen fram till den 10 februari
  Ett förslag behandlas av styrelsen som fattar beslut.
 • Medlemsavgiften för 2002 i föreningen, 50:- skall vara betalad i god tid före årsmötet på postgiro 16 30 02-9
  OBS! Du som vill ha fri entré till Ted Rosvalls föredrag den 19 januari måste ha betalat din årsavgift före den dagen.


Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.