Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
11 februari

Årsavgiften för 2002

För alla Föreningen G-gruppens ordinarie medlemmar, som bor i Sverige, är årsavgiften oförändrat låg 50:-. Att vi har kunnat hålla en så låg avgift beror på att verksamheten bygger helt på Internet. Därför har exempelvis ingen fått ett inbetalningskort med posten, som påminnelse att avgiften skall betalas.

Alla som vill fortsätta att vara medlemmar och ännu inte betalat, måste alltså betala sina 50:- till föreningens postgiro 16 30 02-9 snarast möjligt.

Förra året kunde även de som inte var medlemmar delta på G-gruppens diskussionslista. I likhet med många andra föreningar kommer vi för 2002 att endast låta medlemmar delta på listan. Detta är ytterligare ett skäl för att behålla alternativt skaffa sig medlemskap i föreningen.

Det finns också ett fåtal personer, som betalat in årsavgiften 50:-, men ännu inte registrerat sig som medlemmar. Vi ber er, som vet att ni betalat avgiften, men inte anmält er att göra detta. Klicka bara här, så får du upp anmälningsformuläret. Du kan kontrollera i medlemsförteckningen om du finns med. Saknas ditt namn och ditt forskningsområde, så har du troligen inte anmält dig. (Det kan dock ta några dagar från det att anmälan är mottagen tills medlemsförteckningen är uppdaterad.)

Styrelsen


Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.