Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
15 februari

Årsmöte för Pommerscher Greif den 26 januari

G-gruppens främsta partner i Tyskland, Pommerscher Greif, genomförde sitt andra årsmöte på Pommern-Zentrum i Travemünde lördagen den 26 januari med mer än 100 deltagare, däribland Gustaf von Gertten och Ingemar Goliath.

Gustaf deltog i Greif-styrelsens sammanträde under fredagen och på lördagen presenterade Ingemar ett imponerande bildspel om Dalleute i Pommern. Imponerande med tanke på den spänning som finns i hur många män och kvinnor som ska kunna kopplas i hop i tyska och svenska arkiv. Spännande med tanke på det som dalfolket fick uppleva på Nils Bielkes ägor och ödegårdar. Och pedagogiskt mästerligt med tanke på det lugna framträdandet kompletterat med ett åskådliga bilder på duken.

En föreläsning om Alt-Lutheranerna i Pommern fick ett högt betyg. Det passade bra in i G-gruppens planer att presentera alla de religoner som under århundraden bildat egna församlingar i Tyskland.

På årsmötet omvaldes Gustaf till Greif-styrelsen. Det var hans fjärde träff på Ostsee-Akademie med dess ledare Jens Rüdiger. Dessa januarimöten har haft stor betydelse i G-gruppens arbete att skapa ett nätverk av tyska forskarkontakter. Ingemar och Gustaf blev livligt uppvaktade av tyska forskare som önskade ställa frågor om svensk-tysk migration.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.