Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
5 mars

David Papp får estnisk orden

David Papp är historiker och forskare. Men David Papp är också aktiv i estniska gruppen och Föreningen G-gruppen. På Estlands nationaldag den 24 februari tilldelades han en orden "för sitt oförtröttliga arbete med upprätthållandet av den legala Estniska Ortodoxa Kyrkan i exil". Denna orden kommer att överlämnas vid lämpligt tilllfälle.

Föreningen G-gruppen gratulerar vännen David.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.