Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
3 april

Postbåten Ystad-Stralsund och G-gruppen Syd

Axel Oxenstierna skapade den första svenska postlinjen till Hamburg. Den behövdes för de svenska stormaktsdrömmarna. Postverket kom till på 1630-talet, men postlinjen Ystad-Stralsund kunde inte planeras förrän Skåne hämtat sig från krigens härjningar under 1670-talet. Postbåten kom igång år 1685 och då som konkurrent till den äldsta linjen över Markaryd - Helsingborg - Helsingör.

De här frågorna behandlades på askonsdagens träff hos stadsarkivarien i Ystad, Gunnar Wieslander. De militära synpunkterna tillfördes från militärmuseets majorer, Hans Fredriksson och Claes Holst. Det var G-gruppen Syds som arrangerade sin första träff under ledning av Kurt Persson, Anderslöv (och Täby).

Via pass- passagerare- och fraktlistor kompletterat med besök på Krigsarkivets "Flottans pensionskassa" som inkasserade pengar från varje resenär under långa tider, så kan vi kartlägga vem som reste och vem som fraktade gods med postbåten. Den trafikerade för övrigt ända fram till år 1869.

Under de första åren på 1800-talet reste Gustav IV Adolf flera gånger denna väg liksom de som stött honom och därför utvisades ur landet efter hans avsättning.

Dessförinnan hade författaren Ernst Moritz Arndt kommit till Ystad år 1803 för att återvända 1805 som professor vid Greifswalds universitet. Den svenska resan resulterade i några reseskildringar väl värda att läsa för den som är intresserad av tidigt 1800-tal.

G-gruppens Syds nästa träff blir i sommar med temat: "Tyskar i Sydskåne under 1700-talet" i ett samarrangemang med Österlens Släktforskareförening.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.