Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
25 april

Balttysk adel den 18 april

Vår föreläsare, Christopher Toll, visade sig vara en elegant talare av sällsynt slag. Så närmare 50 släktforskare lyssnade intresserad på hans berättelser om hur man forskar på de baltiska adelshusen. Riddarhusen är fyra: de Öselska, Estniska, Livländska och Kurländska.

Goethe-Institutets lokaler är utmärkta för denna typ av träffar och förtjusningen var stor och frågorna efter föreläsning och kaffepaus blev många.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.