Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
12 juni

Den stora flykten 1944 - 45

Invandring till Sverige har inte sällan förorsakats av krig. När 1944 - 45 mer än 15 miljoner tyskar fördrevs från sina hem till okända öden på andra sidan om Oder-Neißelinjen så resulterade detta i tysk utvandring. En del av dessa kom till Sverige och i G-gruppen är vi glada, att vi har en del av dessa som aktiva medlemmar.

Föreningen G-gruppen arrangerar med start den 29 augusti en serie träffar på Goetheinstitutet i Stockholm under samlingsnamnet: Den stora flykten. Varje träff har ett tema som inleds med en dokumentärvideo och följs av en kaffepaus och därefter en diskussion.

Klara Vago-Görres är med från G-gruppen sida i Goetheinstitutets planeringen av arrangemangen.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.