Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
16 juni

G-gruppen på släktforskardagarna i augusti

Föreningen G-gruppen representeras av sin ordförande på förbundsstämman lördagen den 24 augusti i Borlänge. Söndag förmiddag föreläser Gustaf von Gertten om tysk invandring i Dalarna och Mälarområdet. Var kommer tyngdpunkten att ligga frågar Aktuelltsidan?

- Kopparens och järnets betydelse för Dalarna och Stockholm tycker jag själv är en spännande detalj i svensk historia, menar Gustaf. Under Gustav Vasas regeringstid och vid stormaktstidens inledning hade tysk kompetens och tyskt kapital betydelse för skapande av en nationalstaten och så småningom stormakten Sverige.

Från G-gruppens styrelse kommer flera till Borlänge liksom projektledaren för "Dalfolk i Pommern", Ingemar Goliath .Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.