Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
29 augusti

Välkommen till en historisk Flensburgsträff

Den 14-15 september pågår ett historiskt tyskt-nordiskt seminarium på Dansk Centralbibliotek i Flensburg. Målet är att skapa ett nordiskt-tyskt samarbete inom släktforskningen och att knyta kontakterna ändå fastare mellan DIS i Norden och Verein für Computergenealogie i Tyskland.

Det är en uppföljning av det kontaktarbete som pågått sedan 1999 och där G-gruppen varit pådrivande. Seminariets värde understrykes av att förbundsordförande Ted Rosvall finns på plats och att han också kommer att presentera visioner för samarbetsmodeller.

Från DIS kommer disbyt-skaparen Olof Cronberg.
G-gruppen representeras av Gustaf von Gertten, Hans-Jürgen Schmitz och Åke Kjellqvist.

För mera information kontakta Gustaf von Gertten eller Birgit Flemming Larsen.

Om du själv vill vara med på Flensburgsträffen och behöver bostad kontakta Turistbyrån i Flensburg på telefon 0049-(0)461-9 09 09 20 eller e-post info@flensburg-tourist.de. Du kan också gå in på turisbyråns webbsida www.flensburg.de.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.