Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
30 augusti

G-gruppen på forskardagar i Borlänge

Dalaförbundet kunde på söndagkvällen räkna in en stor framgång för sina arrangemang under dagarna tre. Den kulturella inramningen var lysande. Theodor Kallifatides berättade, att han älskade det svenska språket och inte den minsta avvikelsen från kärleken kunde höras. Vi rördes till tårar. Vi skämdes månne också en smula över tillfällen, då vi fått höra att svenska språket inte räcker till för att uttrycka det som ska sägas. Ni vet vi bättre.

Förbundsstämman valde Gustaf von Gertten till revisorssuppleant.

Avslutningcermonin inleddes med en äkta kulning, de vokala slingor som kallade korna på betet hem till fäboden.

Från G-gruppen deltog Ingemar Goliath, till anorna mas, och Lars Craemer, vår webbmästare. Lars var premiärdeltagare på första seminariet i förbundets regi för webbredaktörer. Gustaf von Gertten föreläste också om tysk invandring på söndagförmiddagen med den pedagogiska syn som är G-gruppens signum även på nätet.

Jesper Zedlitz från föreningen Computergenealogie visade hur man forskar via internet efter sina tyska anor. Jesper hade kommit till Borlänge tack vare stöd från DIS och G-gruppen.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.