Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
5 september

Färdigskrivna tyska brev

Många forskare med tyska anor behärskar inte tyska språket så bra, att de vågar skriva ett brev till en tysk församling. Detta trots att de vet både namn på den person de söker uppgifter om och i vilken församling de skall söka i. Språksvårigheterna försvårar eller till och med förhindrar onödigtvis forskningen.

G-gruppen har därför utvecklat en möjlighet att överbrygga dessa svårigheter. Genom att fylla i ett enkelt formulär kan du nu på din dator hämta ett färdigskrivet brev, som är baserat på dina egna uppgifter. Sedan skriver du ut brevet på din skrivare, undertecknar det, stoppar i ett kuvert och skickar det till den församling eller myndighet, som kan ge dig de önskade upplysningarna. Sedan är det bara att vänta på svaret.

Du hittar formuläret genom att gå in på G-gruppen och därefter på Medlemssidor. Dessa sidor är reserverade för medlemmar, men under en testperiod kommer de att vara tillgängliga för alla. Lösenordet är "pass". Då kan du få fram formuläret för brevet till en tysk församling. Övriga dokument är under utveckling.

Ta chansen och skriv det tyska brev, som du aldrig trodde dig kunna åstadkomma!


Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.