Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
7 november

Medlemssidor - förbättrad service

Den 5 september meddelades på denna sida att en ny funktion skulle komma på webben, nämligen G-gruppens Medlemssidor. Ett prov på vad dessa kommer att innehålla visades redan då, liksom lösenordet för att komma in på sidan. Många av våra besökare de senaste två månaderna har uppskattat den tjänsten.

Nu är den första tidens försök avslutade och Medlemssidor har fått den form, som vi räknar med att de skall ha under den närmaste tiden. Sålunda kommer Sökfunktionen, som tidigare fanns på nyhetssidan att flyttas till Medlemssidorna. Vidare har informationen som berör G-gruppens Diskussionslista även lagts där, då endast medlemmar har möjlighet att delta på listan.

Många av medlemmarna har upplevt att vårt medlemsregister, som innehåller adresser och telefonnummer har gjort att de har fått alltför mycket förfrågningar av mer eller mindre seriösa släktforskare. Därför har det gamla Medlemsregistret lagts på Medlemssidorna, medan en Medlemsförteckning som bara innehåller namn och forskningsområde finns på de öppna sidorna. Vidare har Färdiga brev till församlingar och myndigheter tillförts medlemssidorna. Till att börja med finns endast möjlighet att skriva ut brev på tyska från svenskspråkigt underlag, men inom kort räknar vi med att även ha kunna skriva ut brev på polska.

Satsningen på Medlemssidor är en ny möjlighet för oss att hjälpa våra medlemmar. Vi räknar med att utveckla dessa sidor till nytta för medlemmarna.

Alla medlemmar har fått den kod, som krävs för att komma in på Medlemssidorna, som du når du genom val på INNEHÅLL eller genom att klicka här.

Om du är medlem och inte fått koden, så kontakta info@g-gruppen.net.Copyright © 1999-2002 Lars Craemer.