Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
22 november

Dina förmåner som medlem i G-gruppen

Vi har insett vikten av repetera vilka förmåner du har som är betalande medlem i G-gruppen:
  1. Du får tillgång till våra webbsidor som du kan påverka genom dina synpunkter.
  2. Du får tillgång till våra "medlemssidor". Länken finns längst ner till vänster på webbmenyn. För att komma in på dessa medlemssidor behövs en lösen. Den skickas till dig.
  3. Du får tillgång till medlemsförteckningen med e-postadresser där du ser vem som forskar vad. Finns på "medlemssidorna".
  4. De namn du själv forskar på blir sökbara för andra forskare inom och utom Sverige. Det kan ge dig värdefulla kontakter.
  5. OBS! Du får delta i samtalen på vår slutna medlemslista. Här kan du presentera din forskning och göra efterlysningar. De samtal som förs här vill vi kalla vårt "miniuniversitet". De som deltar i samtalen kommer från såväl Sverige som från Tyskland, Danmark, Norge, Finland, Schweiz och Spanien. Vi har kunniga medlemmar inom balttysk, estnisk, tysk, dansk, norsk och svensk släktforskning. Också kunniga forskare inom religions- och militärhistoria och deltagare som är hemmastadda på Sveriges alla arkiv.
  6. Du anmäler dig till vår lista genom att följa de anvisningar, som du hittar på "medlemssidorna". Du får inte missa de spännande samtal som förs här.
Välkommen som medlem och välkommen att samtala om din egen forskning på vår lista!


Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.