Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
28 november

Svenska studenters studievägar under 1500- och 1600-talen

Rostock var det viktigaste universitet för studenter från Sverige efter 1550. Senare gällde att det bara dög att besöka nordtyska universitet med undervisning som stämde med den svenska kyrkans lära som den fixerats vid Uppsala möte 1593. Rostock blev den populäraste studieorten för svenska och finska studenter.

Otfried Czaika, tysk forskare med goda kunskaper även i svenska och finska, har nyligen i en doktorsavhandling kartlagt de svenska studenternas studievägar under 1500- och 1600-talen och också visat hur professorerna i Rostock genom de ledande svenska skikten hade ett avgörande inflytande över hur den nya svenska kyrkan utformades. Vid G-gruppens möte torsdagen den 5 december, kl. 18.00, får vi en unikt tillfälle att höra Czaika berätta om detta dramatiska skeende och och om dess rika personhistoriska material. Lokal för föredraget är Sabbatsbergs kyrka invid Genealogiska Föreningens lokaler i Stockholm. Obl. anmälan till Anna-Lisa Kuylenstierna tel 08-686 03 64 eller anna-lisa@g-gruppen.net.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.