Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
29 november

Riksarkivets vänförening PRO MEMORIA belönar G-gruppen

Vid PRO MEMORIAS höstmöte den 18 november 2002 meddelade dess sekreterare, riksarkivarien Erik Norberg, att föreningen beslutat att tilldela Föreningen G-gruppen drygt 6 000 kr ur en fond till Gunnar Atmers minne. Atmer var en för Släkt och Hävds läsare välkänd profil, som skrev intresseväckande om sina forskningar i det forna Östtyskland.

G-gruppen har uttryckt sin tacksamhet för bidraget och avser att använda bidraget för att i första hand utveckla sin webbplats, öka kontakten med släktforskare i Tyskland samt slutföra projektet "Dalfolk i Pommern".Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.