Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
6 december

Kallt i Sabbatsberg men lysande föreläsning!

Teol dr Otfried Czaika föreläste i en kylslagen Sabbatsbergsskyrka. Tur var det för då hölls huvudet kallt. Vi lyssnade andäktigt på berättelsen om David Cythræus och hans svenska elever som slutade som ärkebiskopar och kungliga sekreterare. Efter kaffet fick de 35 åhörarna själva bli aktiva i en fråge- och samtalsstimme med Otfried Czaika. Och se det tog ytterligare en timme av torsdagen den 5 december då G-gruppens medlemmar fick nya insikter om kyrkostat, nattvardsstrider och förföljelser av religiösa minoriteter.

Att kyrkohistoria är fascinerande vet vi nu och det bådar gott för nästa föreläsning av Otfried Czaika i januari.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.