Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
11 december

Medlemsavgiften för 2003

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för år 2003. Föreningen G-gruppen har kunnat bibehålla årsavgiften till endast 50 kronor. Detta är möjligt tack vare att allt arbete i föreningen görs rent ideellt. Dessutom har vi tacksamt emottagit bidrag från andra organisationer men även från enskilda personer inom och utom föreningen.

De medel som vi förfogar över används huvudsakligen till att täcka kostnaderna för denna webbsida, kostnader för föredragshållare, lokalhyror i samband med arrangemang men framför till att skaffa genealogisk litteratur och CD-ROM-skivor, med vilka medlemmar kan få hjälp i sin forskning.

Enklast betalar du in dina 50 kronor (eller mer om du känner för det) på Föreningen G-gruppens postgirokonto 16 30 06 - 9. Du skriver ditt namn och postadress, samt att betalningen avser årsavgiften 2003.

De medlemmar, som är bosatta utanför Sverige, behöver inte heller betala någon avgift för nästa år. Medlemsavgift som betalats i december i år gällar för 2003.

Medlemsavgiften, skall vara inbetald senast den 10 januari 2003.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.