Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
21 januari

Upprop från valberedningen

Inför det stundande årsmötet söker valberedningen förslag på personer till poster inom styrelsen eller andra funktioner inom föreningen. Här finns nuvarande styrelse och funktionärer presenterade.

Valberedningens brev till medlemmarna:


Inför årsmötet den 20 februari, då styrelsen för G-gruppen ska väljas, vill Valberedningen ge tillfälle för medlemmarna att nominera ledamöter och suppleanter. De flesta i nuvarande styrelse kan kvarstå men några har meddelat att de önskar avgå liksom en revisor.

Den som föreslås bör vara kunnig släktforskare och naturligtvis medlem i G-gruppen samt verkligt intresserad av att vidareutveckla föreningen. Vederbörande ska vara tillfrågad och villig att stå till valberedningens förfogande.

Skicka förslag på person med namn, telefonnummer och e-mailadress samt några ord om varför han/hon föreslås till en styrelsepost före den 29 januari till sammankallande i Valberedningen, Elsie Larsson, e-mail: elsie.larsson@home.se

Med hälsningar från Valberedningen
Elsie Larsson, David Papp och Klara Vago-Görres


Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.