Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
6 februari

Skriv polska brev på Medlemssidorna

Nu finns det möjlighet för medlemmarna att skriva brev på polska till församlingar och myndigheter i Polen. Det är bara att gå in på Medlemssidorna och välja ut det brev du vill skriva genom att du fyller i formuläret enligt instuktionen, som du får upp på skärmen. När du fyllt i allt du vet om din ana, klickar du bara på "Ta fram brevet" och du har det på din skärm. Du kan sedan skriva ut det, lägga det i ett kuvert och skicka det till den instans i Polen, som kan ge dig svaret.

Du har möjligheten att välja om du vill ha ditt brev med polska eller västeuropeiska tecken. En liten varning: Polska tecken fungerar inte på alla datorer, men det upptäcker du lätt, när du ser utskriften.

Det bör dock påpekas att de polska myndigheterna kan ta rejält betalt för sina tjänster. En forskare berättade på OSL-listan, att civilmyndigheten i Opole redan initialt anmodade frågeställaren att betala 13,43 Euro för att man överhuvud skulle tag sig an ärendet samt att man i det avslutande skedet ville ha ytterligare 53,75 Euro. I ett annat fall hade man krävt 25,00 respektive 50,00 Euro. Men det är inte säkert att det är så på alla ställen.

Denna möjlighet att själv tillverka sina egna brev utan att kunna det främmande språket har funnits tidigare med brev på tyska.Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.